Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-10-15 15:05:10)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(14-10)
Sáng10:00 Tiếp và làm việc với trường Đại học Khoa học tiên tiến Kyoto (Nhật Bản). TP: Phòng HTQT&NCPT. Tại: P.201-A1 Phòng HTQT&NCPT
Chiều13:30 Hội thảo "Some Key Issues in Transportation Planning". TP: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật, mời các Thầy Cô và các bạn sinh viên có quan tâm tham dự. Tại: P.401-A1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật
Thứ 3
(15-10)
Sáng08:30 Tiếp và làm việc với Công ty Seoul Hyundai Education Foudation (Hàn Quốc). TP: P.HTQT & NCPT, BM MXD-XD. Tại: P.208- A1 P.HTQT và NCPT
09:00 Tọa đàm về đinh hướng nghề nghiệp và học tập cho sinh viên Khoa Công trình. TP: BGH (PHT Chương), Đại diện BCN Khoa Công trình, Sinh viên K56 Khoa Công Trình và các bạn SV quan tâm. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Công trình
10:00 Tiếp và làm việc với Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI). TP: P.HTQT & NCPT. Tại: P.208- A1 P.HTQT và NCPT
Chiều14:00 Tiếp và làm việc với Trường ICAM (CH Pháp). TP: Khoa Đào tạo Quốc tế, Phòng Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu phát triển, Phòng Khoa học công nghệ. Tại: P.301-A1 Khoa Đào tạo Quốc tế
14:00 Họp lần 2 Ban rà soát cập nhật một số quy định về KHCN. TP: Theo QĐ 1836/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/9/2019. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
Thứ 4
(16-10)
Sáng08:30 Họp Ban soạn thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ. TP: Theo Quyết định 2133/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/10/2019. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
08:30 Hội thảo "Ứng dụng TEKLA STRUCTURES trong mô hình hóa và quản lý kết cấu công trình hạ tầng giao thông". TP: Mời các Thầy Cô và các bạn sinh viên trong Khoa Công trình, Khoa Kỹ thuật Xây dựng tham dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
Chiều14:00 Nhà trường làm việc với Phòng ĐTĐH và Bộ môn Anh Văn về tổ chức đào tạo Tiếng Anh tăng cường. TP: BGH (HT, PHT Chương), Lãnh đạo P.ĐTĐH, Bộ môn Anh Văn, Khoa KHCB. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:00 Họp về quản lý thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp và quản lý các trung tâm, công ty KHCN. TP: BGH (PHT Việt), P. KHCN, P. TCKT, P. TBQT, P. TCCB, TT KHCN GTVT. Tại: P.208- A1 PHT. Việt
14:30 Tiếp và làm việc với Giáo sư trường ĐH Giao thông Tây Nam (Trung Quốc). TP: Phòng HTQT&NCPT. Tại: P.201-A1 Phòng HTQT&NCPT
15:00 Giới thiệu về các chương trình đào tạo dành cho sinh viên quốc tế của các trường INSA (Cộng hoà Pháp). TP: Sinh viên Khoa ĐTQT, Sinh viên Trung tâm đào tạo kỹ năng bằng tiếng Pháp (CFOST), Mời các giảng viên, sinh viên quan tâm tới tham dự. Tại: P.501-A1 Phòng HTQT&NCPT
Thứ 5
(17-10)
Sáng07:30 Phiên Khai mạc Hội nghị Quốc tế ATC 2019. TP: Theo Giấy mời , Các tác giả bài báo, Khoa Điện - Điện tử. Tại: Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế ATC 2019
08:30 Họp Ban xây dựng Đề án Chương trình liên kết đào tạo bậc Thạc sĩ – ngành Quản trị quốc tế; Ban xây dựng Đề án Chương trình liên kết đào tạo bậc Đại học – ngành Kinh doanh quốc tế.. TP: Theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 1653/QĐ-GTVT. Tại: P.301-A1 PHT Chương
08:30 Tổ chức Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và sơ kết phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà năm học 2018-2019. TP: Nữ CB-GV toàn trường và các đ/c quan tâm tham dự. Tại: Hội trường lớn Ban Chấp hành CĐ Trường
09:00 Tổ chức Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt, Khoa Cơ khí và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam. TP: Đại Diện Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam, Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Toàn bộ GV Bộ Môn Kỹ thuật Nhiệt, SV Ngành Kỹ thuật Nhiệt và khách mời. Tại: P.101-A5 Khoa Cơ khí, Bộ Môn Kỹ thuật Nhiệt
Chiều13:30 Phiên Kỹ thuật Hội nghị Quốc tế ATC 2019. TP: Theo Giấy mời , Các tác giả bài báo, Khoa Điện - Điện tử. Tại: Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế ATC 2019
14:00 Seminar Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt của NCS Nguyễn Huy Cường. TP: Theo Giấy mời, BM CTGTTP&CTT, mời các giảng viên quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BM CTGTTP&CTT
14:00 Họp về công tác sinh viên năm học 2018-2019. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.HCTH, Ban QLGĐ, Ban QLKTX, Trạm Y tế, BM GDTC, ĐTN, Hội sinh viên, Các Khoa QLSV (P.CTCT&SV lập kế hoạch chung, các đơn vị chuẩn bị ý kiến theo chức năng được giao). Tại: P.401-A1 PHT Chương
14:00 Họp Ban biên soạn Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường. TP: Các thành viên Ban biên soạn theo Quyết định số: 1992/QĐ-ĐHGTVT, ngày 23/9/2019. Tại: P.301-A1 Trưởng ban Biên soạn
Thứ 6
(18-10)
Sáng08:30 Phiên Kỹ thuật Hội nghị Quốc tế ATC 2019. TP: Theo Giấy mời , Các tác giả bài báo, Khoa Điện - Điện tử. Tại: Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế ATC 2019
Chiều14:00 Phòng HCTH, TT ƯDCNTT báo cáo BGH kế hoạch triển khai sử dụng chữ ký số. TP: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, TT ƯDCNTT. Tại: P.208- A1 Hiệu trưởng
Thứ 7
(19-10)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(20-10)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 14-10-2019 đến ngày 20-10-2019
(Được cập nhật lúc 2019-10-15 15:05:10)

Thứ 2 (14-10)

10:00Tiếp và làm việc với trường Đại học Khoa học tiên tiến Kyoto (Nhật Bản) - TP: Phòng HTQT&NCPT - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Phòng HTQT&NCPT
13:30Hội thảo "Some Key Issues in Transportation Planning" - TP: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật, mời các Thầy Cô và các bạn sinh viên có quan tâm tham dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật

Thứ 3 (15-10)

08:30Tiếp và làm việc với Công ty Seoul Hyundai Education Foudation (Hàn Quốc) - TP: P.HTQT & NCPT, BM MXD-XD - Tại: P.208- A1 - Chủ trì :P.HTQT và NCPT
09:00Tọa đàm về đinh hướng nghề nghiệp và học tập cho sinh viên Khoa Công trình - TP: BGH (PHT Chương), Đại diện BCN Khoa Công trình, Sinh viên K56 Khoa Công Trình và các bạn SV quan tâm - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Công trình
10:00Tiếp và làm việc với Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) - TP: P.HTQT & NCPT - Tại: P.208- A1 - Chủ trì :P.HTQT và NCPT
14:00Tiếp và làm việc với Trường ICAM (CH Pháp) - TP: Khoa Đào tạo Quốc tế, Phòng Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu phát triển, Phòng Khoa học công nghệ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế
14:00Họp lần 2 Ban rà soát cập nhật một số quy định về KHCN - TP: Theo QĐ 1836/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt

Thứ 4 (16-10)

08:30Họp Ban soạn thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ - TP: Theo Quyết định 2133/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/10/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Hội thảo "Ứng dụng TEKLA STRUCTURES trong mô hình hóa và quản lý kết cấu công trình hạ tầng giao thông" - TP: Mời các Thầy Cô và các bạn sinh viên trong Khoa Công trình, Khoa Kỹ thuật Xây dựng tham dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
14:00Nhà trường làm việc với Phòng ĐTĐH và Bộ môn Anh Văn về tổ chức đào tạo Tiếng Anh tăng cường - TP: BGH (HT, PHT Chương), Lãnh đạo P.ĐTĐH, Bộ môn Anh Văn, Khoa KHCB - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp về quản lý thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp và quản lý các trung tâm, công ty KHCN - TP: BGH (PHT Việt), P. KHCN, P. TCKT, P. TBQT, P. TCCB, TT KHCN GTVT - Tại: P.208- A1 - Chủ trì :PHT. Việt
14:30Tiếp và làm việc với Giáo sư trường ĐH Giao thông Tây Nam (Trung Quốc) - TP: Phòng HTQT&NCPT - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Phòng HTQT&NCPT
15:00Giới thiệu về các chương trình đào tạo dành cho sinh viên quốc tế của các trường INSA (Cộng hoà Pháp) - TP: Sinh viên Khoa ĐTQT, Sinh viên Trung tâm đào tạo kỹ năng bằng tiếng Pháp (CFOST), Mời các giảng viên, sinh viên quan tâm tới tham dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Phòng HTQT&NCPT

Thứ 5 (17-10)

07:30Phiên Khai mạc Hội nghị Quốc tế ATC 2019 - TP: Theo Giấy mời , Các tác giả bài báo, Khoa Điện - Điện tử - Tại: Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội - Chủ trì :Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế ATC 2019
08:30Họp Ban xây dựng Đề án Chương trình liên kết đào tạo bậc Thạc sĩ – ngành Quản trị quốc tế; Ban xây dựng Đề án Chương trình liên kết đào tạo bậc Đại học – ngành Kinh doanh quốc tế. - TP: Theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 1653/QĐ-GTVT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
08:30Tổ chức Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và sơ kết phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà năm học 2018-2019 - TP: Nữ CB-GV toàn trường và các đ/c quan tâm tham dự - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Ban Chấp hành CĐ Trường
09:00Tổ chức Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt, Khoa Cơ khí và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam - TP: Đại Diện Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam, Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Toàn bộ GV Bộ Môn Kỹ thuật Nhiệt, SV Ngành Kỹ thuật Nhiệt và khách mời - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa Cơ khí, Bộ Môn Kỹ thuật Nhiệt
13:30Phiên Kỹ thuật Hội nghị Quốc tế ATC 2019 - TP: Theo Giấy mời , Các tác giả bài báo, Khoa Điện - Điện tử - Tại: Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội - Chủ trì :Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế ATC 2019
14:00Seminar Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt của NCS Nguyễn Huy Cường - TP: Theo Giấy mời, BM CTGTTP&CTT, mời các giảng viên quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BM CTGTTP&CTT
14:00Họp về công tác sinh viên năm học 2018-2019 - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.HCTH, Ban QLGĐ, Ban QLKTX, Trạm Y tế, BM GDTC, ĐTN, Hội sinh viên, Các Khoa QLSV (P.CTCT&SV lập kế hoạch chung, các đơn vị chuẩn bị ý kiến theo chức năng được giao) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Ban biên soạn Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường - TP: Các thành viên Ban biên soạn theo Quyết định số: 1992/QĐ-ĐHGTVT, ngày 23/9/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng ban Biên soạn

Thứ 6 (18-10)

08:30Phiên Kỹ thuật Hội nghị Quốc tế ATC 2019 - TP: Theo Giấy mời , Các tác giả bài báo, Khoa Điện - Điện tử - Tại: Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội - Chủ trì :Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế ATC 2019
14:00Phòng HCTH, TT ƯDCNTT báo cáo BGH kế hoạch triển khai sử dụng chữ ký số - TP: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, TT ƯDCNTT - Tại: P.208- A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (19-10)

Chủ nhật (20-10)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS