Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-11-04 14:37:44)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(4-11)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(5-11)
Sáng09:00 Seminar "Một số chủ đề hợp tác khoa học công nghệ Việt Pháp trong lĩnh vực Giao thông - Xây dựng". Trình bày: Ts. Hà Minh Cường, Trường Đại học Sư phạm Paris (ENS). TP: Phòng HTQT&NCPT, Trung tâm NC và ƯDCNXD, mời các GV, nhà Khoa học trong và ngoài trường quan tâm dự. Tại: P.401-A1 Phòng HTQT&NCPT, Trung tâm NC và ƯDCNXD
10:00 Tiếp đón và làm việc với Giáo sư Laurence Rilett, Giám đốc Trung tâm Giao thông vận tải Nebraska và Trung tâm Giao thông vận tải Trung Mỹ, Đại học Nebraska Nebraska Lincoln, Hoa Kỳ. TP: BGH (PHT Việt), P. KHCN, P. HTQT&NCPT, GS. TS. Phạm Văn Ký (BM. Đường sắt); Khoa Công trình. Tại: P.201-A1 PHT Việt
Chiều
Thứ 4
(6-11)
Sáng08:30 Họp về kế hoạch tổ chức Mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 74 năm Ngày truyền thống Nhà trường (15/11/1945 - 15/11/2019). TP: BGH (PHT Việt), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TBQT, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, TT ƯDCNTT, ĐTN, CĐ. Tại: P.301-A1 PHT. Việt
Chiều
Thứ 5
(7-11)
Sáng09:00 Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia KOICA. TP: Chủ tịch Hội đồng trường , Phòng HTQT&NCPT, Khoa Công trình, Khoa Điện-Điện tử, Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐT
Chiều
Thứ 6
(8-11)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ công tác tháng 11. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Họp với các Khoa về dự thảo cập nhật một số quy định về KHCN. TP: BGH (PHT. Việt), đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban rà soát cập nhật một số quy định về KHCN theo QĐ 1836/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/9/2019. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
Thứ 7
(9-11)
Sáng08:00 Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông. TP: Giảng viên Bộ môn KTBCVT, Sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp BCVT. Tại: Hội trường lớn Khoa Vận tải-Kinh tế, Bộ môn Kinh tế Bưu chính Viễn thông
Chiều
Chủ nhật
(10-11)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 04-11-2019 đến ngày 10-11-2019
(Được cập nhật lúc 2019-11-04 14:37:44)

Thứ 2 (4-11)

Thứ 3 (5-11)

09:00Seminar "Một số chủ đề hợp tác khoa học công nghệ Việt Pháp trong lĩnh vực Giao thông - Xây dựng". Trình bày: Ts. Hà Minh Cường, Trường Đại học Sư phạm Paris (ENS) - TP: Phòng HTQT&NCPT, Trung tâm NC và ƯDCNXD, mời các GV, nhà Khoa học trong và ngoài trường quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng HTQT&NCPT, Trung tâm NC và ƯDCNXD
10:00Tiếp đón và làm việc với Giáo sư Laurence Rilett, Giám đốc Trung tâm Giao thông vận tải Nebraska và Trung tâm Giao thông vận tải Trung Mỹ, Đại học Nebraska Nebraska Lincoln, Hoa Kỳ - TP: BGH (PHT Việt), P. KHCN, P. HTQT&NCPT, GS. TS. Phạm Văn Ký (BM. Đường sắt); Khoa Công trình - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 4 (6-11)

08:30Họp về kế hoạch tổ chức Mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 74 năm Ngày truyền thống Nhà trường (15/11/1945 - 15/11/2019) - TP: BGH (PHT Việt), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TBQT, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, TT ƯDCNTT, ĐTN, CĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Việt

Thứ 5 (7-11)

09:00Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia KOICA - TP: Chủ tịch Hội đồng trường , Phòng HTQT&NCPT, Khoa Công trình, Khoa Điện-Điện tử, Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐT

Thứ 6 (8-11)

08:30Hội nghị cán bộ công tác tháng 11 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Họp với các Khoa về dự thảo cập nhật một số quy định về KHCN - TP: BGH (PHT. Việt), đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban rà soát cập nhật một số quy định về KHCN theo QĐ 1836/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt

Thứ 7 (9-11)

08:00Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông - TP: Giảng viên Bộ môn KTBCVT, Sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp BCVT - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa Vận tải-Kinh tế, Bộ môn Kinh tế Bưu chính Viễn thông

Chủ nhật (10-11)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS