Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-12-09 14:30:25)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(9-12)
Sáng
Chiều14:00 Họp các Tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo chuẩn CDIO. Xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành. (Các Tiểu ban chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết phục vụ xây dựng chuẩn đầu ra tại cuộc họp).. TP: Tất cả các thành viên của tiểu ban. Tại: P.401-A1 Khoa Vận tải-kinh tế
Thứ 3
(10-12)
Sáng09:00 Tiếp và làm việc với trường Đại học Kyungdong (Hàn Quốc). TP: Ban giám hiệu (Hiệu trưởng), phòng HTQT&NCPT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
10:00 Lễ trao học bổng Kawakin cho sinh viên Khoa ĐTQT. TP: BGH (PHT Chương), Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Phòng CTCT&SV, K.ĐTQT, Đại diện Công ty TNHH Kawakin Core-Tech. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Đào tạo Quốc tế
Chiều14:00 Bàn về việc phối hợp thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt. TP: BGH, P.ĐTSĐH, Ban điều hành chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt, P.KT&ĐBCLĐT, P.TCKT, BM ĐM-TX, BM Vận tải &KT Đường sắt, BM Điều khiển và TĐH GT, TS Nguyễn Thị Hoài An. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(11-12)
Sáng
Chiều14:30 Nghiệm thu giáo trình đại học. TP: BGH (PHT Chương), ĐTĐH, TCKT, Xưởng in, TT TTTV và các đại biểu theo giấy mời.. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 5
(12-12)
Sáng08:30 Họp Tổ giúp việc xây dựng nội dung Web tạp chí Khoa học GTVT.. TP: Theo QĐ số 932/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/05/2019; Trung tâm ƯDCNTT.. Tại: P.501-A1 P.KHCN
08:30 Họp về kế hoạch truyền thông năm 2020. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.HCTH, P.ĐTĐH. Đoàn TN và các Khoa QLSV. Tại: P.401-A1 PHT Chương
08:30 Họp Hội đồng lương. TP: Theo QĐ. Tại: P.301-A1 Chủ tịch Hội đồng
Chiều14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Lê Đức Tiến. Đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, bộ môn Cầu Hầm, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Cơ sở, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 Phòng Đào tạo sau Đại học
14:00 Tiếp và làm việc với Giáo sư Denise R. Simmons và Giáo sư Khiem Tran - Trường Đại học Florida. TP: BGH (PHT Việt), Phòng HTQT và NCPT, Lãnh đạo Khoa Công trình, Lãnh đạo bộ môn Cầu hầm; Mời: PGS-TS Đỗ Anh Tú, TS Đinh Thị Thanh Huyền dự. Tại: P.201-A1 PHT Việt
14:00 Tiếp và làm việc với trường Đại học Công nghệ Ming Chi (Đài loan). TP: Phòng HTQT&NCPT, Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử. Tại: P.301-A1 Phòng HTQT&NCPT
14:30 Hội thảo: Học tập và nghiên cứu ở Mỹ - Sự chuẩn bị cần thiết cho các ứng viên Việt Nam (How to Apply for Doctoral Study in USA – Preparations and Recommendations for Vietnamese Students). TP: Lãnh đạo: Khoa Công trình, bộ môn Cầu hầm; PGS-TS Đỗ Anh Tú; Khách mời theo Giấy mời; Kính mời các thầy/cô giáo và các em sinh viên quan tâm đến dự.. Tại: P.501-A1 Khoa Công trình, Bộ môn Cầu hầm
Thứ 6
(13-12)
Sáng08:30 Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 Khoa GDQP.. TP: TP: BGH (PHT Việt), TCCB; Toàn thể CB,VC Khoa GDQP. Tại: P.501-A1 BGH
08:30 Họp về xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.. TP: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, TT&PC, Các khoa có ngành tuyển sinh.. Tại: P.401-A1 PHT Chương
08:30 Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. TP: Theo QĐ. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Lễ tiếp nhận nhà xe sinh viên. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, P.HCTH, P.PTDA, P.TBQT, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ và khách mời. Tại: P.401-A1 PHT Việt
15:00 Họp xét công nhận tốt nghiệp cao học tháng 12/2019. TP: lãnh đạo các khoa Công trình, KTXD, Điện-Điện tử, VT-KT, Cơ khí, CNTT, QLXD Thanh tra. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 7
(14-12)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(15-12)
Sáng08:30 Tập huấn đội Phòng cháy chữa cháy của trường năm 2019. TP: Theo QĐ số 1631/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.501-A1 P.Bảo vệ
Chiều

Ghi chú:

Để thực hiện công tác gải ngân nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học năm 2019 tại kho bạc, Phòng Tài chính- kế toán kính đề nghị các chủ nghiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí đề tài năm 2019. Thời hạn hết ngày 20/12/2019. Hồ sơ nộp về phòng Tài chính- Kế toán 107-A1


Lịch công tác tuần từ ngày 09-12-2019 đến ngày 15-12-2019
(Được cập nhật lúc 2019-12-09 14:30:25)

Thứ 2 (9-12)

14:00Họp các Tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo chuẩn CDIO. Xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành. (Các Tiểu ban chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết phục vụ xây dựng chuẩn đầu ra tại cuộc họp). - TP: Tất cả các thành viên của tiểu ban - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa Vận tải-kinh tế

Thứ 3 (10-12)

09:00Tiếp và làm việc với trường Đại học Kyungdong (Hàn Quốc) - TP: Ban giám hiệu (Hiệu trưởng), phòng HTQT&NCPT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Lễ trao học bổng Kawakin cho sinh viên Khoa ĐTQT - TP: BGH (PHT Chương), Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Phòng CTCT&SV, K.ĐTQT, Đại diện Công ty TNHH Kawakin Core-Tech - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế
14:00Bàn về việc phối hợp thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt - TP: BGH, P.ĐTSĐH, Ban điều hành chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt, P.KT&ĐBCLĐT, P.TCKT, BM ĐM-TX, BM Vận tải &KT Đường sắt, BM Điều khiển và TĐH GT, TS Nguyễn Thị Hoài An - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (11-12)

14:30Nghiệm thu giáo trình đại học - TP: BGH (PHT Chương), ĐTĐH, TCKT, Xưởng in, TT TTTV và các đại biểu theo giấy mời. - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 5 (12-12)

08:30Họp Tổ giúp việc xây dựng nội dung Web tạp chí Khoa học GTVT. - TP: Theo QĐ số 932/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/05/2019; Trung tâm ƯDCNTT. - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P.KHCN
08:30Họp về kế hoạch truyền thông năm 2020 - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.HCTH, P.ĐTĐH. Đoàn TN và các Khoa QLSV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
08:30Họp Hội đồng lương - TP: Theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng
14:00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Lê Đức Tiến. Đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, bộ môn Cầu Hầm, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Cơ sở, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau Đại học
14:00Tiếp và làm việc với Giáo sư Denise R. Simmons và Giáo sư Khiem Tran - Trường Đại học Florida - TP: BGH (PHT Việt), Phòng HTQT và NCPT, Lãnh đạo Khoa Công trình, Lãnh đạo bộ môn Cầu hầm; Mời: PGS-TS Đỗ Anh Tú, TS Đinh Thị Thanh Huyền dự - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Tiếp và làm việc với trường Đại học Công nghệ Ming Chi (Đài loan) - TP: Phòng HTQT&NCPT, Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng HTQT&NCPT
14:30Hội thảo: Học tập và nghiên cứu ở Mỹ - Sự chuẩn bị cần thiết cho các ứng viên Việt Nam (How to Apply for Doctoral Study in USA – Preparations and Recommendations for Vietnamese Students) - TP: Lãnh đạo: Khoa Công trình, bộ môn Cầu hầm; PGS-TS Đỗ Anh Tú; Khách mời theo Giấy mời; Kính mời các thầy/cô giáo và các em sinh viên quan tâm đến dự. - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa Công trình, Bộ môn Cầu hầm

Thứ 6 (13-12)

08:30Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 Khoa GDQP. - TP: TP: BGH (PHT Việt), TCCB; Toàn thể CB,VC Khoa GDQP - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BGH
08:30Họp về xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020. - TP: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, TT&PC, Các khoa có ngành tuyển sinh. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
08:30Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường - TP: Theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Lễ tiếp nhận nhà xe sinh viên - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, P.HCTH, P.PTDA, P.TBQT, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ và khách mời - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Việt
15:00Họp xét công nhận tốt nghiệp cao học tháng 12/2019 - TP: lãnh đạo các khoa Công trình, KTXD, Điện-Điện tử, VT-KT, Cơ khí, CNTT, QLXD Thanh tra - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 7 (14-12)

Chủ nhật (15-12)

08:30Tập huấn đội Phòng cháy chữa cháy của trường năm 2019 - TP: Theo QĐ số 1631/QĐ-ĐHGTVT - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P.Bảo vệ
Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS