Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-01-17 16:28:17)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(20-01)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(21-01)
Sáng08:30 Họp Ban soạn thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải (lần 4). TP: Ban soạn thảo theo QĐ. Tại: P.301-A1 PHT Việt
09:00 Họp xét kết quả học tập hệ chính quy (K57, K58, K59) học kỳ I năm học 2019-2020.. TP: BGH (PHT Chương), P. ĐTĐH, P. CTCT&SV, P. TTPC, Lãnh đạo các Khoa quản lý SV... Tại: P.401-A1 P. ĐTĐH
Chiều14:00 Báo cáo tiến độ chuẩn bị báo cáo tự đánh giá kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN. TP: BGH (........), P.KT&ĐBCLĐT, Lãnh đạo các Khoa: Cơ Khí, Công trình, Điện điện tử. Tại: P.301-A1 Ban Giám hiệu
Thứ 4
(22-01)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(23-01)
Sáng
Chiều
Thứ 6
(24-01)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(25-01)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(26-01)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 20-01-2020 đến ngày 26-01-2020
(Được cập nhật lúc 2020-01-17 16:28:17)

Thứ 2 (20-01)

Thứ 3 (21-01)

08:30Họp Ban soạn thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải (lần 4) - TP: Ban soạn thảo theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
09:00Họp xét kết quả học tập hệ chính quy (K57, K58, K59) học kỳ I năm học 2019-2020. - TP: BGH (PHT Chương), P. ĐTĐH, P. CTCT&SV, P. TTPC, Lãnh đạo các Khoa quản lý SV.. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P. ĐTĐH
14:00Báo cáo tiến độ chuẩn bị báo cáo tự đánh giá kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN - TP: BGH (........), P.KT&ĐBCLĐT, Lãnh đạo các Khoa: Cơ Khí, Công trình, Điện điện tử - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban Giám hiệu

Thứ 4 (22-01)

Thứ 5 (23-01)

Thứ 6 (24-01)

Thứ 7 (25-01)

Chủ nhật (26-01)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS