Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-02-24 08:53:43)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(24-02)
Sáng09:00 Họp Ban giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các Phó HT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều15:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
Thứ 3
(25-02)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy trường. TP: Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều14:00 Họp chuẩn bị nghiệm thu nhiệm vụ biên soạn năm 2019 và kế hoạch biên soạn năm 2020 Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 15 Giao thông Vận tải.. TP: Ban chủ nhiệm nhiệm vụ, Trưởng nhóm và thư ký các nhóm biên soạn BKTT Q15. Tại: P.301-A1 PHT Việt
14:00 Trao đổi về phương án đào tạo kỹ sư, thạc sĩ của một số trường Đại học kỹ thuật tại Hà Nội khi triển khai nghị định 99/2019/NĐ-CP. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P. ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.HTQT &NCPT, TT ĐTTT, P.Khảo thí & ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, Trưởng các khoa. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(26-02)
Sáng09:00 Hội nghị khởi động dự án Erasmus+ "Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á". TP: Phòng HTQT&NCPT, P.TCKT, các thành viên theo giấy mời. Tại: Trường Đại học Hà Nội Hiệu trưởng
Chiều14:00 Seminar luận án tiến sĩ-NCS Nguyễn Đắc Đức. Đề tài:"Nghiên cứu khả năng chịu cắt và xoắn tại vị trí mối nối trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn'. TP: BM Cầu Hầm và các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.401-A1 BM Cầu hầm
15:00 Đảng ủy Khoa VTKT báo cáo Thường vụ Đảng ủy trường về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khoa VTKT. TP: TVĐU, Ban TC ĐU, VPĐU, ĐU Khoa VTKT. Tại: P.301-A1 Ban TCĐU
Thứ 5
(27-02)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ công tác tháng 2/2020. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
10:00 Tiếp và làm việc với đoàn CEO các doanh nghiệp Nhật Bản. TP: Đoàn CEO các doanh nghiệp Nhật Bản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật. Tại: P.301-A1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật (ViJARD)
Chiều14:00 Họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 30. TP: Các thành viên tiểu ban văn kiện Đại hội Theo quyết định. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
14:00 Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của dự án Erasmus+. TP: BGH (HT), P.HTQT&NCPT, P.TCKT, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.KHCN, P.TBQT, PGS.TS Đào Duy Lâm. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(28-02)
Sáng08:30 Họp về việc triển khai hoạt động Văn - Thể năm 2020. TP: P.CTCT&SV, Bộ môn GDTC, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên. Tại: P.401-A1 PHT Chương
08:30 Họp nhóm thư ký CDIO: Thống nhất bài giảng (đợt 3). TP: Ban thư ký. Tại: P.301-A1 Ban thư ký
Chiều
Thứ 7
(29-02)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(1-03)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

Phòng KHCN thông báo các đơn vị trong Trường khai báo trong mô đun Hội nghị - hội thảo trên VPĐT các Hội nghị Hội thảo khoa học đã tổ chức trong năm học 2019-2020 (từ ngày 1/6/2019 đến nay) và các báo cáo của GV trong trường để tính giờ NCKH cho GV. Chi tiết liên hệ CV. Phạm Anh Linh phòng KHCN


Lịch công tác tuần từ ngày 24-02-2020 đến ngày 01-03-2020
(Được cập nhật lúc 2020-02-24 08:53:43)

Thứ 2 (24-02)

09:00Họp Ban giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các Phó HT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Họp Ban Thường vụ Đảng ủy - TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU

Thứ 3 (25-02)

08:30Họp Đảng ủy trường - TP: Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Họp chuẩn bị nghiệm thu nhiệm vụ biên soạn năm 2019 và kế hoạch biên soạn năm 2020 Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 15 Giao thông Vận tải. - TP: Ban chủ nhiệm nhiệm vụ, Trưởng nhóm và thư ký các nhóm biên soạn BKTT Q15 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Trao đổi về phương án đào tạo kỹ sư, thạc sĩ của một số trường Đại học kỹ thuật tại Hà Nội khi triển khai nghị định 99/2019/NĐ-CP - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P. ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.HTQT &NCPT, TT ĐTTT, P.Khảo thí & ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, Trưởng các khoa - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (26-02)

09:00Hội nghị khởi động dự án Erasmus+ "Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á" - TP: Phòng HTQT&NCPT, P.TCKT, các thành viên theo giấy mời - Tại: Trường Đại học Hà Nội - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Seminar luận án tiến sĩ-NCS Nguyễn Đắc Đức. Đề tài:"Nghiên cứu khả năng chịu cắt và xoắn tại vị trí mối nối trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn' - TP: BM Cầu Hầm và các nhà khoa học quan tâm đến dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM Cầu hầm
15:00Đảng ủy Khoa VTKT báo cáo Thường vụ Đảng ủy trường về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khoa VTKT - TP: TVĐU, Ban TC ĐU, VPĐU, ĐU Khoa VTKT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban TCĐU

Thứ 5 (27-02)

08:30Hội nghị cán bộ công tác tháng 2/2020 - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Tiếp và làm việc với đoàn CEO các doanh nghiệp Nhật Bản - TP: Đoàn CEO các doanh nghiệp Nhật Bản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật (ViJARD)
14:00Họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 30 - TP: Các thành viên tiểu ban văn kiện Đại hội Theo quyết định - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy
14:00Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của dự án Erasmus+ - TP: BGH (HT), P.HTQT&NCPT, P.TCKT, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.KHCN, P.TBQT, PGS.TS Đào Duy Lâm - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (28-02)

08:30Họp về việc triển khai hoạt động Văn - Thể năm 2020 - TP: P.CTCT&SV, Bộ môn GDTC, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
08:30Họp nhóm thư ký CDIO: Thống nhất bài giảng (đợt 3) - TP: Ban thư ký - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban thư ký

Thứ 7 (29-02)

Chủ nhật (1-03)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS