Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-03-01 15:24:17)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(2-03)
Sáng
Chiều14:00 Họp thống nhất phương án đào tạo Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sỹ theo Nghị định 99/2010 NĐ-CP. TP: BGH, CTHĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.HTQT&NCPT, P.CTCT&SV, Trưởng các khoa. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(3-03)
Sáng09:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khoa Công trình về thống nhất đề cử nhân sự tham gia BCH Đảng bộ Khoa Công trình nhiệm kỳ 2020-2025. TP: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khoa nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư liên chi đoàn Khoa, Trưởng các bộ môn, Bí thư các chi bộ trực thuộc Khoa. Tại: P.501-A6 Bí thư Đảng ủy Khoa Công trình
Chiều
Thứ 4
(4-03)
Sáng09:00 Tổ công tác Đảng ủy Khối cái Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội kiểm tra công tác Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Trường. TP: TVĐV, Ban TC, VPĐU. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Chiều
Thứ 5
(5-03)
Sáng08:30 Họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Trường. TP: Tiểu ban tổ chức. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Chiều
Thứ 6
(6-03)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(7-03)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(8-03)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 02-03-2020 đến ngày 08-03-2020
(Được cập nhật lúc 2020-03-01 15:24:17)

Thứ 2 (2-03)

14:00Họp thống nhất phương án đào tạo Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sỹ theo Nghị định 99/2010 NĐ-CP - TP: BGH, CTHĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.HTQT&NCPT, P.CTCT&SV, Trưởng các khoa - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (3-03)

09:00Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khoa Công trình về thống nhất đề cử nhân sự tham gia BCH Đảng bộ Khoa Công trình nhiệm kỳ 2020-2025 - TP: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khoa nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư liên chi đoàn Khoa, Trưởng các bộ môn, Bí thư các chi bộ trực thuộc Khoa - Tại: P.501-A6 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy Khoa Công trình

Thứ 4 (4-03)

09:00Tổ công tác Đảng ủy Khối cái Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội kiểm tra công tác Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Trường - TP: TVĐV, Ban TC, VPĐU - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 5 (5-03)

08:30Họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Trường - TP: Tiểu ban tổ chức - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 6 (6-03)

Thứ 7 (7-03)

Chủ nhật (8-03)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS