Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-03-10 10:44:24)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(9-03)
Sáng10:00 P.TCCB báo cáo tập thể lãnh đạo Trường về điều kiện,tiêu chuẩn dự thi thăng hạng lên giảng viên chính,chuyên viên chính,kỹ sư chính,thư viện chính hàng năm. TP: Tập thể lãnh đạo Trường, P.TCCB. Tại: P.301-A1 P.TCCB
Chiều
Thứ 3
(10-03)
Sáng08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Công trình, Kỹ thuật xây dựng - Nội dung 1. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Công trình, Kỹ thuật xây dựng:. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
Chiều
Thứ 4
(11-03)
Sáng08:30 Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Cơ khí nhiệm kỳ 2020-2025. TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Cơ khí. Tại: P.301-A1 BTĐU
10:00 Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2020-2025. TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Điện - Điện tử. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều14:00 Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Công trình nhiệm kỳ 2020-2025. TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Công trình. Tại: P.301-A1 BTĐU
14:00 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng, Khởi động tháng thanh niên 2020. TP: UVBCH Đoàn trường, BTK HSV, BKT Đoàn trường. Tại: P.501-A1 Bí thư Đoàn trường
15:30 Duyệt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Phân hiệu nhiệm kỳ 2020-2025. TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU. Tại: P.301-A1 BTĐU
Thứ 5
(12-03)
Sáng08:30 Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2020-2025. TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Khoa học cơ bản. Tại: P.301-A1 BTĐU
08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Công trình, Kỹ thuật xây dựng - Nội dung 2. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Công trình, Kỹ thuật xây dựng:. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
10:00 Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Vận tải kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025. TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Vận tải kinh tế. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều14:00 Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2020. TP: Theo QĐ số 314/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/02/2020. Tại: P.301-A1 CT Hội đồng
Thứ 6
(13-03)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(14-03)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(15-03)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 09-03-2020 đến ngày 15-03-2020
(Được cập nhật lúc 2020-03-10 10:44:24)

Thứ 2 (9-03)

10:00P.TCCB báo cáo tập thể lãnh đạo Trường về điều kiện,tiêu chuẩn dự thi thăng hạng lên giảng viên chính,chuyên viên chính,kỹ sư chính,thư viện chính hàng năm - TP: Tập thể lãnh đạo Trường, P.TCCB - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.TCCB

Thứ 3 (10-03)

08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Công trình, Kỹ thuật xây dựng - Nội dung 1 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Công trình, Kỹ thuật xây dựng: - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH

Thứ 4 (11-03)

08:30Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Cơ khí nhiệm kỳ 2020-2025 - TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Cơ khí - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
10:00Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2020-2025 - TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Điện - Điện tử - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Công trình nhiệm kỳ 2020-2025 - TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Công trình - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng, Khởi động tháng thanh niên 2020 - TP: UVBCH Đoàn trường, BTK HSV, BKT Đoàn trường - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Bí thư Đoàn trường
15:30Duyệt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Phân hiệu nhiệm kỳ 2020-2025 - TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU

Thứ 5 (12-03)

08:30Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2020-2025 - TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Khoa học cơ bản - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Công trình, Kỹ thuật xây dựng - Nội dung 2 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Công trình, Kỹ thuật xây dựng: - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH
10:00Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khoa Vận tải kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 - TP: BTV Đảng ủy, BTC, VPĐU, BCH Đảng bộ khoa Vận tải kinh tế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2020 - TP: Theo QĐ số 314/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/02/2020 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :CT Hội đồng

Thứ 6 (13-03)

Thứ 7 (14-03)

Chủ nhật (15-03)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS