Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-03-19 08:24:45)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(16-03)
Sáng09:30 Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2020.. TP: TP: Theo QĐ số 314/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/02/2020. Tại: P.401-A1 CT Hội đồng
Chiều
Thứ 3
(17-03)
Sáng08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Cơ khí, Môi trường và An toàn GT- Nội dung 1. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Khoa Cơ khí, Môi trường và An toàn GT. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
Chiều
Thứ 4
(18-03)
Sáng08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Vận tải-Kinh tế, Quản lý xây dựng- Nội dung 1. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Vận tải-Kinh tế, Quản lý xây dựng. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
09:00 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ quốc chí: Tập Giao thông vận tải. TP: Hiệu trưởng, PHT Việt, Phòng HTQT&NCPT, Phòng KHCN, Phòng TCKT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 5
(19-03)
Sáng08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Cơ khí, Môi trường và An toàn GT- Nội dung 2. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Khoa Cơ khí, Môi trường và An toàn GT. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
Chiều
Thứ 6
(20-03)
Sáng08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Vận tải-Kinh tế, Quản lý xây dựng- Nội dung 2. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Vận tải-Kinh tế, Quản lý xây dựng. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
Chiều
Thứ 7
(21-03)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Đức Tiến. Đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Cầu Hầm, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường, kinh mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: P.101-A5 Phòng Đào tạo sau Đại học
Chiều
Chủ nhật
(22-03)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 16-03-2020 đến ngày 22-03-2020
(Được cập nhật lúc 2020-03-19 08:24:45)

Thứ 2 (16-03)

09:30Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2020. - TP: TP: Theo QĐ số 314/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/02/2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :CT Hội đồng

Thứ 3 (17-03)

08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Cơ khí, Môi trường và An toàn GT- Nội dung 1 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Khoa Cơ khí, Môi trường và An toàn GT - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH

Thứ 4 (18-03)

08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Vận tải-Kinh tế, Quản lý xây dựng- Nội dung 1 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Vận tải-Kinh tế, Quản lý xây dựng - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH
09:00Kế hoạch triển khai nhiệm vụ quốc chí: Tập Giao thông vận tải - TP: Hiệu trưởng, PHT Việt, Phòng HTQT&NCPT, Phòng KHCN, Phòng TCKT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (19-03)

08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Cơ khí, Môi trường và An toàn GT- Nội dung 2 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Khoa Cơ khí, Môi trường và An toàn GT - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH

Thứ 6 (20-03)

08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Vận tải-Kinh tế, Quản lý xây dựng- Nội dung 2 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Vận tải-Kinh tế, Quản lý xây dựng - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH

Thứ 7 (21-03)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Đức Tiến. Đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Cầu Hầm, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường, kinh mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau Đại học

Chủ nhật (22-03)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS