Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-03-29 18:29:48)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(30-03)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(31-03)
Sáng08:30 Ban thư ký CDIO góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Công trình. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của bộ môn. Tại: Trực tuyến P.ĐTĐH
Chiều
Thứ 4
(1-04)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(2-04)
Sáng Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
Chiều
Thứ 6
(3-04)
Sáng08:30 Ban thư ký CDIO góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Kỹ thuật xây dựng. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của bộ môn. Tại: Trực tuyến P.ĐTĐH
Chiều
Thứ 7
(4-04)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(5-04)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 30-03-2020 đến ngày 05-04-2020
(Được cập nhật lúc 2020-03-29 18:29:48)

Thứ 2 (30-03)

Thứ 3 (31-03)

08:30Ban thư ký CDIO góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Công trình - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của bộ môn - Tại: Trực tuyến - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 4 (1-04)

Thứ 5 (2-04)

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

Thứ 6 (3-04)

08:30Ban thư ký CDIO góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Kỹ thuật xây dựng - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của bộ môn - Tại: Trực tuyến - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 7 (4-04)

Chủ nhật (5-04)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS