Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-07-06 08:27:42)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(6-07)
Sáng09:30 Họp Hội đồng văn bằng chứng chỉ. TP: Theo QĐ. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐ
10:30 Hội đồng xét chọn giảng viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy năm 2020. TP: BGH (HT,các PHT), CT HĐT, TCCB, KHCN, ĐTĐH, Trưởng các khoa: Công trình, Điện - Điện tử, KHCB, KTXD, CK, VTKT, MT&ATGT, QLXD, CNTT, LLCT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Ban Giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các Phó HT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
15:30 Họp Thường vụ Đảng ủy. TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy. Tại: P.301-A1 BTĐU
Thứ 3
(7-07)
Sáng
Chiều14:00 Họp Đảng ủy Trường. TP: các Đảng ủy viên trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
Thứ 4
(8-07)
Sáng08:30 Giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 và giao kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021. TP: BGH, CT HĐT, Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, trưởng các bộ môn. Tại: P.501-A1 PHT Chương
08:30 Khai mạc và học Chính trị: Huấn luyện Trung đội tự vệ năm 2020. TP: Ban chỉ huy QS Trường, P.TCCB, Đại diện BCH QS Quận Đống Đa, Các chiến sĩ Trung đội tự vệ trường ĐH GTVT, Viện KHCN GTVT; Cienco 4, ĐH Ngoại Thương, Bệnh viện Nhi TW. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 PHT Việt
09:30 Làm việc với Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF. TP: Hiệu trưởng, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển. Tại: AUF Hiệu trưởng
Chiều16:00 Họp Hội đồng xét tuyển sinh theo học bạ. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Lãnh đạo các Khoa có ngành tuyển sinh, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Thứ 5
(9-07)
Sáng07:30 Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 35 năm học 2019-2020 (Khoa Đ-ĐT, Khoa VTKT, Khoa KTXD, Khoa QLXD) (Phiên tiểu ban). TP: Các tiểu ban nghiệm thu theo Quyết định, khách mời, GV và SV. Tại: Khu Giảng đường Trưởng tiểu ban
08:30 Hội nghị Cán bộ công tác tháng 7/2020. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
08:30 Hội nghị viên chức Khoa Công trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng Khoa tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023. TP: Toàn thể CB-VC Khoa CT; Phòng TCCB. Tại: Hội trường lớn Trưởng Khoa Công trình
Chiều14:00 Họp bàn về tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Trường lần thứ 48 và tổng kết năm học 2019-2020. TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, CĐ, P.HCTH, PTCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.KHCN. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(10-07)
Sáng07:30 Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 35 năm học 2019-2020 (Khoa CT, Khoa CK, Khoa MTAT), Khoa LLCT, Khoa KHCB, Khoa ĐTQT) (Phiên tiểu ban). TP: Các tiểu ban nghiệm thu theo Quyết định, khách mời, GV và SV. Tại: Khu Giảng đường Trưởng tiểu ban
09:00 Seminar Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu Quản lý Nhà nước về các khoản thu từ khai thác đường bộ ở Việt Nam. TP: Toàn thể GV bộ môn và khách mời quan tâm tham dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Bộ môn KTXD
Chiều14:00 Họp bàn về kế hoạch XD Nhà trường Điện tử. TP: BGH (HT, PHT Việt), P.HCTH, P.TCKT, P.TCCB, P.CTCT&SV, TT UWDCNTT, P.ĐTĐH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 7
(11-07)
Sáng07:30 Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 35 năm học 2019-2020 (Khoa CNTT) (Phiên tiểu ban). TP: nghiệm thu theo Quyết định, khách mời, GV và SV. Tại: Khu Giảng đường Trưởng tiểu ban
08:30 Semina luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Việt Phương với đề tài : Nghiên cứu phát triển phương thức vận tải hành khách công cộng BRT ở các đô thị Việt Nam. TP: Tất cả giảng viên của Bộ môn, khách mời của bộ môn và các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.. Tại: P.401-A1 Bộ môn Vận tải Đường bộ & Thành phố
Chiều
Chủ nhật
(12-07)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Phòng ĐTĐH kính đề nghị các Bộ môn hoàn thành việc nộp bảng điểm về phòng ĐTĐH, VP Khoa quản lý SV và nhập điểm học kỳ I năm học 2019-2020 đối với K60; điểm đợt học 1, 2, 3 của học kỳ II năm học 2019-2020 đối với K59 trở về trước lên phần mềm QLĐT trước 16h Thứ 4, 08/7/2020 (với các học phần GDTC, Thực tập xưởng, GDQP của đợt học 2 sẽ có thông báo sau)


Lịch công tác tuần từ ngày 06-07-2020 đến ngày 12-07-2020
(Được cập nhật lúc 2020-07-06 08:27:42)

Thứ 2 (6-07)

09:30Họp Hội đồng văn bằng chứng chỉ - TP: Theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
10:30Hội đồng xét chọn giảng viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy năm 2020 - TP: BGH (HT,các PHT), CT HĐT, TCCB, KHCN, ĐTĐH, Trưởng các khoa: Công trình, Điện - Điện tử, KHCB, KTXD, CK, VTKT, MT&ATGT, QLXD, CNTT, LLCT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Ban Giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các Phó HT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:30Họp Thường vụ Đảng ủy - TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU

Thứ 3 (7-07)

14:00Họp Đảng ủy Trường - TP: các Đảng ủy viên trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU

Thứ 4 (8-07)

08:30Giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 và giao kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 - TP: BGH, CT HĐT, Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, trưởng các bộ môn - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Chương
08:30Khai mạc và học Chính trị: Huấn luyện Trung đội tự vệ năm 2020 - TP: Ban chỉ huy QS Trường, P.TCCB, Đại diện BCH QS Quận Đống Đa, Các chiến sĩ Trung đội tự vệ trường ĐH GTVT, Viện KHCN GTVT; Cienco 4, ĐH Ngoại Thương, Bệnh viện Nhi TW - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :PHT Việt
09:30Làm việc với Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF - TP: Hiệu trưởng, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển - Tại: AUF - Chủ trì :Hiệu trưởng
16:00Họp Hội đồng xét tuyển sinh theo học bạ - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Lãnh đạo các Khoa có ngành tuyển sinh, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Thứ 5 (9-07)

07:30Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 35 năm học 2019-2020 (Khoa Đ-ĐT, Khoa VTKT, Khoa KTXD, Khoa QLXD) (Phiên tiểu ban) - TP: Các tiểu ban nghiệm thu theo Quyết định, khách mời, GV và SV - Tại: Khu Giảng đường - Chủ trì :Trưởng tiểu ban
08:30Hội nghị Cán bộ công tác tháng 7/2020 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Hội nghị viên chức Khoa Công trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng Khoa tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 - TP: Toàn thể CB-VC Khoa CT; Phòng TCCB - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Trưởng Khoa Công trình
14:00Họp bàn về tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Trường lần thứ 48 và tổng kết năm học 2019-2020 - TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, CĐ, P.HCTH, PTCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.KHCN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (10-07)

07:30Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 35 năm học 2019-2020 (Khoa CT, Khoa CK, Khoa MTAT), Khoa LLCT, Khoa KHCB, Khoa ĐTQT) (Phiên tiểu ban) - TP: Các tiểu ban nghiệm thu theo Quyết định, khách mời, GV và SV - Tại: Khu Giảng đường - Chủ trì :Trưởng tiểu ban
09:00Seminar Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu Quản lý Nhà nước về các khoản thu từ khai thác đường bộ ở Việt Nam - TP: Toàn thể GV bộ môn và khách mời quan tâm tham dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Bộ môn KTXD
14:00Họp bàn về kế hoạch XD Nhà trường Điện tử - TP: BGH (HT, PHT Việt), P.HCTH, P.TCKT, P.TCCB, P.CTCT&SV, TT UWDCNTT, P.ĐTĐH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (11-07)

07:30Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 35 năm học 2019-2020 (Khoa CNTT) (Phiên tiểu ban) - TP: nghiệm thu theo Quyết định, khách mời, GV và SV - Tại: Khu Giảng đường - Chủ trì :Trưởng tiểu ban
08:30Semina luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Việt Phương với đề tài : Nghiên cứu phát triển phương thức vận tải hành khách công cộng BRT ở các đô thị Việt Nam - TP: Tất cả giảng viên của Bộ môn, khách mời của bộ môn và các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bộ môn Vận tải Đường bộ & Thành phố

Chủ nhật (12-07)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS