Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-07-10 14:18:11)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(13-07)
Sáng09:30 Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa CNTT nhiệm kỳ 2019-2024. TP: Toàn thể cán bộ giảng viên, công nhân viên của khoa. Tại: P.401-A1 Khoa CNTT
Chiều14:00 Tọa đàm: "Triển khai áp dụng phương pháp giảng dạy, đánh giá học phần và đồ án tốt nghiệp theo CDIO".. TP: Toàn thể GV Khoa KTXD. Tại: P.401-A1 Khoa Kỹ thuật xây dựng
14:00 Hội nghị CB-VC Khoa GDQP lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó trưởng Khoa tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024.. TP: Toàn thể CB-VC Khoa GDQP; Phòng TCCB. Tại: VP Bộ môn Khoa GDQP
15:30 Họp tập thể lãnh đạo trường về kiện toàn HĐT theo NĐ 99. TP: Thành viên tập thể lãnh đạo Trường. Trưởng Phòng TCCB chuẩn bị các văn bản pháp lý. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(14-07)
Sáng
Chiều14:00 Họp Ban rà soát cập nhật một số quy định về KHCN.. TP: Theo QĐ 1836/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/9/2019. Tại: P.301-A1 PHT. Việt
14:00 Họp Tiểu ban thực hiện dự án PURSEA. TP: Các thành viên Tiểu ban theo quyết định 513 ngày 28/4/2020. Tại: P.401-A1 Trưởng Tiểu ban
Thứ 4
(15-07)
Sáng08:30 Họp xét chọn đề tài đạt giải NCKHSV xuất sắc cấp Trường năm học 2019-2020. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Chủ tịch hội đồng
09:00 Họp chuẩn bị phương án đào tạo kết hợp (BLENDED TRAINING) cho một số học phần. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTĐH, TT UDCNTT, TT Đào tạo trực tuyến. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phan Nguyễn Hoài Nam. Đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu vận tải hành khách cho các phương thức vận tải ở đô thị Việt Nam", Ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải. TP: BGH, Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Vận tải đường bộ và Thành phố, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự. Tại: P.401-A1 Phòng Đào tạo sau đại học
Thứ 5
(16-07)
Sáng08:30 Hội nghị giao ban KHCN-LĐSX năm 2020. TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐ Trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, PH TPHCM; Trưởng các BM; GĐ các TT, Cty thuộc Trường (các phòng KHCN, TCKT, TCCB, TBQT, PH TP.HCM chuẩn bị báo cáo). Tại: P.501-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Hội nghị viên chức Khoa Điện - Điện tử lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2019-2024. TP: Toàn thể CB-VC Khoa Điện - Điện tử; Phòng TCCB. Tại: P.501-A1 Khoa Điện - Điện tử
Thứ 6
(17-07)
Sáng08:30 Họp xét kết quả học tập cho sinh viên Khóa 60 hệ chính quy, học kỳ I năm học 2019-2020. TP: PHT Chương, P. ĐTĐH, P. CTCT&SV, P. TTPC, Lãnh đạo các Khoa quản lý SV. Tại: P.401-A1 PHT Chương
08:30 Họp Hội đồng Lương. TP: Toàn thể thành viên Hội đồng Lương (Theo QĐ). Tại: P.301-A1 Chủ tich Hội đồng
Chiều14:00 Họp Ban soạn thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường. TP: Theo QĐ số 2121/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2019. Tại: P.301-A1 Trưởng ban
Thứ 7
(18-07)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(19-07)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 13-07-2020 đến ngày 19-07-2020
(Được cập nhật lúc 2020-07-10 14:18:11)

Thứ 2 (13-07)

09:30Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa CNTT nhiệm kỳ 2019-2024 - TP: Toàn thể cán bộ giảng viên, công nhân viên của khoa - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa CNTT
14:00Tọa đàm: "Triển khai áp dụng phương pháp giảng dạy, đánh giá học phần và đồ án tốt nghiệp theo CDIO". - TP: Toàn thể GV Khoa KTXD - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa Kỹ thuật xây dựng
14:00Hội nghị CB-VC Khoa GDQP lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó trưởng Khoa tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024. - TP: Toàn thể CB-VC Khoa GDQP; Phòng TCCB - Tại: VP Bộ môn - Chủ trì :Khoa GDQP
15:30Họp tập thể lãnh đạo trường về kiện toàn HĐT theo NĐ 99 - TP: Thành viên tập thể lãnh đạo Trường. Trưởng Phòng TCCB chuẩn bị các văn bản pháp lý - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (14-07)

14:00Họp Ban rà soát cập nhật một số quy định về KHCN. - TP: Theo QĐ 1836/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
14:00Họp Tiểu ban thực hiện dự án PURSEA - TP: Các thành viên Tiểu ban theo quyết định 513 ngày 28/4/2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng Tiểu ban

Thứ 4 (15-07)

08:30Họp xét chọn đề tài đạt giải NCKHSV xuất sắc cấp Trường năm học 2019-2020 - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch hội đồng
09:00Họp chuẩn bị phương án đào tạo kết hợp (BLENDED TRAINING) cho một số học phần - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTĐH, TT UDCNTT, TT Đào tạo trực tuyến - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phan Nguyễn Hoài Nam. Đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu vận tải hành khách cho các phương thức vận tải ở đô thị Việt Nam", Ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải - TP: BGH, Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Vận tải đường bộ và Thành phố, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau đại học

Thứ 5 (16-07)

08:30Hội nghị giao ban KHCN-LĐSX năm 2020 - TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐ Trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, PH TPHCM; Trưởng các BM; GĐ các TT, Cty thuộc Trường (các phòng KHCN, TCKT, TCCB, TBQT, PH TP.HCM chuẩn bị báo cáo) - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Hội nghị viên chức Khoa Điện - Điện tử lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2019-2024 - TP: Toàn thể CB-VC Khoa Điện - Điện tử; Phòng TCCB - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa Điện - Điện tử

Thứ 6 (17-07)

08:30Họp xét kết quả học tập cho sinh viên Khóa 60 hệ chính quy, học kỳ I năm học 2019-2020 - TP: PHT Chương, P. ĐTĐH, P. CTCT&SV, P. TTPC, Lãnh đạo các Khoa quản lý SV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
08:30Họp Hội đồng Lương - TP: Toàn thể thành viên Hội đồng Lương (Theo QĐ) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tich Hội đồng
14:00Họp Ban soạn thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường - TP: Theo QĐ số 2121/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng ban

Thứ 7 (18-07)

Chủ nhật (19-07)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS