Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-07-30 09:21:46)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(27-07)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(28-07)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Thị Cẩm Hà. Đề tài:"Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng sử dụng bitum epoxy làm chất kết dính cho hỗn hợp asphalt tại Việt Nam". TP: Ban giám hiệu, Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường. Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: P.401-A1 Phòng Đào tạo sau đại học
08:30 Phương án Quản lý và khai thác các trang thiết bị thuộc Trung tâm KHCN. TP: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.TCKT, TT KHCN báo cáo phương án. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều
Thứ 4
(29-07)
Sáng08:30 Họp hội đồng giáo sư cơ sở - Phiên thứ 3. TP: Toàn thể thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (Theo QĐ). Tại: P.301-A1 Chủ tich Hội đồng
08:30 Buổi toạ đàm học thuật chuyên môn. TP: Toàn bộ viên chức khoa Vận tải-kinh tế. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Công đoàn khoa Vận tải-kinh tế
Chiều13:30 Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở - Phiên thứ 3. TP: Toàn thể thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (Theo QĐ). Tại: P.301-A1 Chủ tich Hội đồng
Thứ 5
(30-07)
Sáng08:00 Vòng sơ khảo cuộc thi " Thiết kế nhà chờ xe buýt An toàn- Thông minh- Thân thiện". TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, Đoàn TN. Tại: Hội trường lớn P.CTCT&SV
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Đỗ Thị Huyền. Đề tài:"Nghiên cứu kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông".. TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa QLXD, Khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm LATS cấp Cơ sở. Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng Đào tạo sau đại học
Chiều14:00 Họp xét duyệt sáng kiến năm học 2019-2020. TP: Hội đồng sáng kiến Trường theo QĐ. Tại: P.301-A1 PHT. Việt
Thứ 6
(31-07)
Sáng08:30 Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT. TP: Theo QĐ số 2121/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2019. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Họp chuẩn bị hồ sơ NCKH SV cấp bộ 2020. TP: Lãnh đạo khoa: Khoa CT, Khoa CK, Khoa CNTT, Khoa ĐTQT, Khoa KTXD, Khoa KHCB, Khoa VTKT và các Giảng viên hướng dẫn đề tài xuất sắc: TS. Nguyễn Thị Vân Hà, PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang, TS. Bùi Ngọc Dũng, TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Chu Tiến Dũng, ThS. Vũ Anh Tuấn, TS. Vũ Văn Tấn. Tại: P.301-A1 Phòng KHCN
14:00 Họp triển khai tham gia bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam - UPM. TP: BGH (HT); Ban chỉ đạo tham gia Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam UPM theo QĐ số 1081/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/7/2020; Tiểu ban thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ tham gia Bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam UPM theo QĐ số 1082/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/07/2020; Đại diện các phòng ban, đơn vị: phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng KT&ĐBCLĐT, phòng ĐTĐH, phòng ĐTSĐH, phòng CTCT&SV, phòng TCCB, phòng TCKT, phòng TBQT, Trung tâm UDCNTT, TTTT Thư viện, TT KHCN GTVT, TTĐT Trực tuyến, Khoa Công trình, Khoa ĐTQT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
15:00 Lịch trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ tháng 7/2020. TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, các bộ môn chuyên môn có học viên tốt nghiệp, phòng Đào tạo SĐH, các tân tiến sĩ và thạc sĩ. Tại: Hội trường lớn Phòng Đào tạo SĐH
Thứ 7
(1-08)
Sáng08:30 Seminar luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hoàng Giang, đề tài:" Nghiên cứu lựa chọn kết cấu mặt đường hợp lý cho đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đáp ứng yêu cầu kinh tế và bền vững".. TP: Theo giấy mời, giảng viên Bộ môn Đường bộ và các thầy cô quan tâm.. Tại: P.401-A1 BM Đường bộ
Chiều
Chủ nhật
(2-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 27-07-2020 đến ngày 02-08-2020
(Được cập nhật lúc 2020-07-30 09:21:46)

Thứ 2 (27-07)

Thứ 3 (28-07)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Thị Cẩm Hà. Đề tài:"Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng sử dụng bitum epoxy làm chất kết dính cho hỗn hợp asphalt tại Việt Nam" - TP: Ban giám hiệu, Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường. Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau đại học
08:30Phương án Quản lý và khai thác các trang thiết bị thuộc Trung tâm KHCN - TP: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.TCKT, TT KHCN báo cáo phương án - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 4 (29-07)

08:30Họp hội đồng giáo sư cơ sở - Phiên thứ 3 - TP: Toàn thể thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (Theo QĐ) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tich Hội đồng
08:30Buổi toạ đàm học thuật chuyên môn - TP: Toàn bộ viên chức khoa Vận tải-kinh tế - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Công đoàn khoa Vận tải-kinh tế
13:30Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở - Phiên thứ 3 - TP: Toàn thể thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (Theo QĐ) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tich Hội đồng

Thứ 5 (30-07)

08:00Vòng sơ khảo cuộc thi " Thiết kế nhà chờ xe buýt An toàn- Thông minh- Thân thiện" - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, Đoàn TN - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.CTCT&SV
08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Đỗ Thị Huyền. Đề tài:"Nghiên cứu kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông". - TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa QLXD, Khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm LATS cấp Cơ sở. Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau đại học
14:00Họp xét duyệt sáng kiến năm học 2019-2020 - TP: Hội đồng sáng kiến Trường theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Việt

Thứ 6 (31-07)

08:30Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT - TP: Theo QĐ số 2121/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Họp chuẩn bị hồ sơ NCKH SV cấp bộ 2020 - TP: Lãnh đạo khoa: Khoa CT, Khoa CK, Khoa CNTT, Khoa ĐTQT, Khoa KTXD, Khoa KHCB, Khoa VTKT và các Giảng viên hướng dẫn đề tài xuất sắc: TS. Nguyễn Thị Vân Hà, PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang, TS. Bùi Ngọc Dũng, TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Chu Tiến Dũng, ThS. Vũ Anh Tuấn, TS. Vũ Văn Tấn - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng KHCN
14:00Họp triển khai tham gia bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam - UPM - TP: BGH (HT); Ban chỉ đạo tham gia Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam UPM theo QĐ số 1081/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/7/2020; Tiểu ban thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ tham gia Bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam UPM theo QĐ số 1082/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/07/2020; Đại diện các phòng ban, đơn vị: phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng KT&ĐBCLĐT, phòng ĐTĐH, phòng ĐTSĐH, phòng CTCT&SV, phòng TCCB, phòng TCKT, phòng TBQT, Trung tâm UDCNTT, TTTT Thư viện, TT KHCN GTVT, TTĐT Trực tuyến, Khoa Công trình, Khoa ĐTQT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Lịch trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ tháng 7/2020 - TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, các bộ môn chuyên môn có học viên tốt nghiệp, phòng Đào tạo SĐH, các tân tiến sĩ và thạc sĩ - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Phòng Đào tạo SĐH

Thứ 7 (1-08)

08:30Seminar luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hoàng Giang, đề tài:" Nghiên cứu lựa chọn kết cấu mặt đường hợp lý cho đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đáp ứng yêu cầu kinh tế và bền vững". - TP: Theo giấy mời, giảng viên Bộ môn Đường bộ và các thầy cô quan tâm. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM Đường bộ

Chủ nhật (2-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS