Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-06-28 22:24:12)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(29-06)
Sáng
Chiều15:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn. TP: Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường. Tại: P.301-A1 Chủ tịch CĐ trường
Thứ 3
(30-06)
Sáng08:30 Nghiệm thu giáo trình đại học. TP: P. ĐTĐH, P. TCKT, Xưởng in, Trung tâm TTTV và các đại biểu theo giấy mời. Tại: P.301-A1 PHT Chương
08:30 Hội đồng xét chọn giảng viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy năm 2020. TP: BGH (HT,các PHT), CT HĐT, TCCB, KHCN, ĐTĐH,trưởng khoa CT, trưởng Khoa Đ_ĐT, trưởng khoa KHCB, trưởng khoa KTXD, trưởng Khoa CK, trưởng Khoa VTKT, TK MT&ATGT, TK QLXD, TK CNTT, TK LLCT,. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp xét duyệt các đề tài cấp trường trọng điểm được thực hiện từ năm 2021. TP: TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐ Trường, P.KHCN (chuẩn bị nội dung). Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(1-07)
Sáng
Chiều13:30 Hội thảo "Chương trình đào tạo Pháp ngữ và Cơ hội nghề nghiệp ngành xây dựng". TP: Ban giám hiệu (PHT.Nguyễn Thanh Chương), P.CTCT&SV, P.HTQT&NCPT, đại diện Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF, các Doanh nghiệp khối Pháp, Khoa ĐTQT, Khoa Công trình, Khoa KTXD, mời các giảng viên và sinh viên quan tâm.. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Đào tạo Quốc tế
Thứ 5
(2-07)
Sáng08:30 Nhà trường làm việc với Lãnh đạo khoa Công trình. TP: BGH (Hiệu Trưởng), Lãnh đạo P.TCCB, Lãnh đạo khoa Công trình, mời Lãnh đạo bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều15:00 Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ. TP: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học. TP: PHT Chương, P. ĐTĐH, P. CTCT&SV, P. TTPC, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 6
(3-07)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(4-07)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(5-07)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Phòng ĐTĐH kính đề nghị các Bộ môn hoàn thành việc nộp bảng điểm về phòng ĐTĐH, VP Khoa quản lý SV và nhập điểm học kỳ I năm học 2019-2020 đối với K60; điểm đợt học 1, 2, 3 của học kỳ II năm học 2019-2020 đối với K59 trở về trước lên phần mềm QLĐT trước 16h Thứ 4, 08/7/2020 (với các học phần GDTC, Thực tập xưởng, GDQP của đợt học 2 sẽ có thông báo sau)


Lịch công tác tuần từ ngày 29-06-2020 đến ngày 05-07-2020
(Được cập nhật lúc 2020-06-28 22:24:12)

Thứ 2 (29-06)

15:00Họp Ban chấp hành Công đoàn - TP: Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch CĐ trường

Thứ 3 (30-06)

08:30Nghiệm thu giáo trình đại học - TP: P. ĐTĐH, P. TCKT, Xưởng in, Trung tâm TTTV và các đại biểu theo giấy mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
08:30Hội đồng xét chọn giảng viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy năm 2020 - TP: BGH (HT,các PHT), CT HĐT, TCCB, KHCN, ĐTĐH,trưởng khoa CT, trưởng Khoa Đ_ĐT, trưởng khoa KHCB, trưởng khoa KTXD, trưởng Khoa CK, trưởng Khoa VTKT, TK MT&ATGT, TK QLXD, TK CNTT, TK LLCT, - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp xét duyệt các đề tài cấp trường trọng điểm được thực hiện từ năm 2021 - TP: TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐ Trường, P.KHCN (chuẩn bị nội dung) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (1-07)

13:30Hội thảo "Chương trình đào tạo Pháp ngữ và Cơ hội nghề nghiệp ngành xây dựng" - TP: Ban giám hiệu (PHT.Nguyễn Thanh Chương), P.CTCT&SV, P.HTQT&NCPT, đại diện Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF, các Doanh nghiệp khối Pháp, Khoa ĐTQT, Khoa Công trình, Khoa KTXD, mời các giảng viên và sinh viên quan tâm. - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế

Thứ 5 (2-07)

08:30Nhà trường làm việc với Lãnh đạo khoa Công trình - TP: BGH (Hiệu Trưởng), Lãnh đạo P.TCCB, Lãnh đạo khoa Công trình, mời Lãnh đạo bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ. TP: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học - TP: PHT Chương, P. ĐTĐH, P. CTCT&SV, P. TTPC, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (3-07)

Thứ 7 (4-07)

Chủ nhật (5-07)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS