Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-08-12 17:12:15)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(10-08)
Sáng08:00 Giao nhiệm vụ và đưa tiễn học viên đi đào tạo sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.. TP: BGH (PHT Việt), LĐ các đơn vị: Phòng CTCT&SV, Phòng ĐTĐH, Đoàn TN, khoa Cơ khí, khoa CNTT, khoa VT-KT, khoa GDQP và 14 học viên.. Tại: P.401-A1 BGH
09:30 Họp tập thể lãnh đạo trường về việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị định 99. TP: Thành viên tập thể lãnh đạo Trường. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Đảng ủy Trường. TP: các Đảng ủy viên trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
14:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa ĐTQT năm học 2019-2020. TP: Các thành viên hội đồng thi đua Khoa ĐTQT Khách mời: Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường dự. Tại: P.107-B7 Chủ tịch Hội Đồng thi đua Khoa ĐTQT
Thứ 3
(11-08)
Sáng08:30 Làm việc, ký kết hợp tác với trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. TP: BGH (PHT Việt), Phòng Đào tạo đại học, KT&ĐBCLĐT, HTQT&NCPT, Khoa Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí. Tại: Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội PHT Việt
Chiều14:00 Họp xét trợ cấp khó khăn quý 1+2 năm 2020. TP: BTV công đoàn; đại diện P TCCB, P. TCKT, Trạm Y tế. Tại: P.301-A1 CĐ Trường
14:00 Họp Hội đồng trường. TP: Thành viên HĐ Trường. Tại: P.401-A1 CT HĐT
Thứ 4
(12-08)
Sáng08:30 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Cơ Khí năm học 2019-2020. TP: Các thành viên hội đồng thi đua Khoa Cơ khí. Khách mời: Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường dự. Tại: VP Khoa Cơ khí (P.103-A6) Chủ tịch Hội Đồng thi đua Khoa Cơ Khí
09:00 Tiếp và làm việc với công ty Nippon Steel Vietnam. TP: BGH (HT), Phòng HTQT&NCPT, Khoa Đào tạo quốc tế. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp hội đồng xét thi đua khen thưởng Khoa KHCB năm học 2019- 2020. TP: Toàn thể hội đồng thi đua khen thưởng khoa KHCB. Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng trường. Tại: VPK KHCB Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng khoa KHCB
14:00 Họp tập thể lãnh đạo trường. TP: Tập thể lãnh đạo trường. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(13-08)
Sáng08:30 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa VT-KT năm học 2019-2020. TP: Các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng Khoa VT-KT. Khách mời: Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường dự. Tại: P.407-A9 Khoa VT-KT
08:30 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Lý luận chính trị năm học 2019-2020. TP: Các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng Khoa LLCT. Khách mời: Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường dự. Tại: VPK LLCT Khoa LLCT
08:30 Giới thiệu ứng viên của Khoa tham gia Hội đồng Trường. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Trưởng và Phó trưởng các BM, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khoa, thành viên của Khoa thuộc Hội đồng trường nhiệm kỳ hiện tại. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Trưởng Khoa Công trình
Chiều
Thứ 6
(14-08)
Sáng
Chiều14:00 Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học. TP: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Thứ 7
(15-08)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(16-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

Phòng ĐTĐH kính đề nghị các Bộ môn hoàn thành việc nộp bảng điểm về phòng ĐTĐH, VP Khoa quản lý SV và nhập điểm học kỳ II năm học 2019-2020 lên phần mềm QLĐT trước 16h Thứ 2, 24/8/2020


Lịch công tác tuần từ ngày 10-08-2020 đến ngày 16-08-2020
(Được cập nhật lúc 2020-08-12 17:12:15)

Thứ 2 (10-08)

08:00Giao nhiệm vụ và đưa tiễn học viên đi đào tạo sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. - TP: BGH (PHT Việt), LĐ các đơn vị: Phòng CTCT&SV, Phòng ĐTĐH, Đoàn TN, khoa Cơ khí, khoa CNTT, khoa VT-KT, khoa GDQP và 14 học viên. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BGH
09:30Họp tập thể lãnh đạo trường về việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị định 99 - TP: Thành viên tập thể lãnh đạo Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Đảng ủy Trường - TP: các Đảng ủy viên trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa ĐTQT năm học 2019-2020 - TP: Các thành viên hội đồng thi đua Khoa ĐTQT Khách mời: Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường dự - Tại: P.107-B7 - Chủ trì :Chủ tịch Hội Đồng thi đua Khoa ĐTQT

Thứ 3 (11-08)

08:30Làm việc, ký kết hợp tác với trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - TP: BGH (PHT Việt), Phòng Đào tạo đại học, KT&ĐBCLĐT, HTQT&NCPT, Khoa Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí - Tại: Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội - Chủ trì :PHT Việt
14:00Họp xét trợ cấp khó khăn quý 1+2 năm 2020 - TP: BTV công đoàn; đại diện P TCCB, P. TCKT, Trạm Y tế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :CĐ Trường
14:00Họp Hội đồng trường - TP: Thành viên HĐ Trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :CT HĐT

Thứ 4 (12-08)

08:30Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Cơ Khí năm học 2019-2020 - TP: Các thành viên hội đồng thi đua Khoa Cơ khí. Khách mời: Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường dự - Tại: VP Khoa Cơ khí (P.103-A6) - Chủ trì :Chủ tịch Hội Đồng thi đua Khoa Cơ Khí
09:00Tiếp và làm việc với công ty Nippon Steel Vietnam - TP: BGH (HT), Phòng HTQT&NCPT, Khoa Đào tạo quốc tế - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp hội đồng xét thi đua khen thưởng Khoa KHCB năm học 2019- 2020 - TP: Toàn thể hội đồng thi đua khen thưởng khoa KHCB. Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng trường - Tại: VPK KHCB - Chủ trì :Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng khoa KHCB
14:00Họp tập thể lãnh đạo trường - TP: Tập thể lãnh đạo trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (13-08)

08:30Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa VT-KT năm học 2019-2020 - TP: Các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng Khoa VT-KT. Khách mời: Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường dự - Tại: P.407-A9 - Chủ trì :Khoa VT-KT
08:30Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Lý luận chính trị năm học 2019-2020 - TP: Các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng Khoa LLCT. Khách mời: Mời đại diện hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường dự - Tại: VPK LLCT - Chủ trì :Khoa LLCT
08:30Giới thiệu ứng viên của Khoa tham gia Hội đồng Trường - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Trưởng và Phó trưởng các BM, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khoa, thành viên của Khoa thuộc Hội đồng trường nhiệm kỳ hiện tại - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Trưởng Khoa Công trình

Thứ 6 (14-08)

14:00Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học - TP: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 7 (15-08)

Chủ nhật (16-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS