Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-08-24 15:10:44)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(24-08)
Sáng
Chiều14:00 Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT. TP: Theo QĐ số 2121/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2019. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Thứ 3
(25-08)
Sáng09:00 Seminar luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông bộ tại Việt Nam của NCS. Nguyễn Thị Hậu. TP: Các giảng viên Bộ môn KTXD và các nhà khoa học quan tâm tham dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BM Kinh tế xây dựng
10:30 Báo cáo Ban Giám hiệu về phương án bố trí sảnh tầng 3 nhà A1. TP: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị: TBQT, HCTH, HTQT&NCPT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Hội nghị CBVC Trung tâm đào tạo thực hành & CGCN GTVT năm học 2019-2020.. TP: CTHĐT, CĐ, TTND, P.TCCB, P.TBQT, P.ĐTĐH, P.HCTH, P.TCKT, P.CTCTSV, K.Cơ khí. Toàn thể CBVC Trung tâm, mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.301-A1 Trung tâm ĐTTH&CGCN
Thứ 4
(26-08)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ viên chức Ban Quản lý Ký túc xá. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TBQT,P.TCKT, P.PTDA,Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Ban QL KTX. Tại: Ban QLKTX- 99 Nguyễn Chí Thanh Ban Quản lý Ký túc xá
08:30 Hội nghị cán bộ viên chức TT Thông tin- thư viện năm học 2019-2020. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, TT ƯDCNTT, Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Trung tâm TT-TV. Tại: P.403-A8 TT TT-TV
08:30 Hội nghị CBVC Phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT. TP: CTHĐT, CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P,ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCKT, K.ĐTQT, Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Phòng KT&ĐBCLĐT. Tại: P.401-A1 P.KT&ĐBCLĐT
Chiều14:00 Hội nghị CB-VC bộ môn GDTC. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, K.ĐTQT, Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC BM GDTC. Tại: P.403-A8 Trưởng BM GDTC
14:00 Hội nghị CB,VC Phòng CTCT&SV. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, Đoàn TN, P.KT&ĐBCLĐT. Toàn thể CB, VC P.CTCT&SV. Tại: P.401-A1 Phòng CTCT&SV
Thứ 5
(27-08)
Sáng08:30 Họp triển khai công tác ĐBCL, chuẩn bị cho công tác tự đánh giá CLCSGD phục vụ kiểm định CLCSGD lần 2. TP: BGH (PHT Chương), CT HĐT, các Khoa có ngành ĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCCB, P.TCKT, P. HCTH, P.KHCN, P.TBQT, P.PTDA, P.HTQT& NCPT, P.TT-PC. Phòng KTĐBCLĐT chuẩn bị nội dung. Tại: P.401-A1 BGH
08:30 Hội nghị cán bộ viên chức phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển.. TP: CT HĐT, CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, Mời LĐ các đơn vị. Toàn thể CB, VC phòng HTQT&NCPT. Tại: P.403-A8 P.HTQT&NCPT
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.Trịnh Hoàng Sơn. Đề tài:"Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường ôtô ở Việt Nam".. TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng Đào tạo SĐH
08:30 Hội nghị cán bộ viên chức Phòng Tài chính kế toán. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P. HCTH, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, P.TBQT. Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Phòng Tài chính- Kế toán. Tại: P.301-A1 P.TCKT
Chiều14:00 Hội nghị cán bộ viên chức Phòng Tổ chức cán bộ. TP: BGH (HT), Công đoàn, TTND, P. HCTH, P.TC-KT, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, TT ƯDNCTT. Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Phòng TCCB. Tại: P.403-A8 P.TCCB
14:00 Tổ chức Hội nghị CBVC Ban QLGĐ. TP: BGH (PHT Chương), Công đoàn, TTND, P. HCTH, P.TC-KT, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, P.TBQT, P.Bảo vệ. Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Ban QLGĐ. Tại: P.401-A1 Ban QLGĐ
Thứ 6
(28-08)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ viên chức Trung Tâm Ứng dụng CNTT. TP: BGH (PHT Việt), Công đoàn, TTND, P. HCTH, P.TC-KT, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, P.TBQT; Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Trung tâm ƯDCNTT. Tại: P.301-A1 TT ƯDCNTT
08:30 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Đào tạo Quốc tế. TP: BGH (PHT Chương), Công đoàn, TTND, P. HCTH, P.TC-KT, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, P.TBQT, TT ĐTTT; Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Khoa ĐTQT. Tại: P.401-A1 Khoa Đào tạo Quốc tế
08:30 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Cơ khí. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể giảng viên, viên chức Khoa Cơ khí. Tại: P.101-A5 Khoa cơ khí
09:00 Hội nghị cán bộ viên chức Phòng Đào tạo SĐH. TP: CT HĐT, CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.KT&ĐBCLĐT; Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Phòng Đào tạo đại học. Tại: P.403-A8 Phòng ĐT SĐH
Chiều14:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng. TP: Theo Quyết định số 1348/QĐ-ĐHGTGT ngày 24/8/2020. Tại: P.401-A1 CT HĐ
Thứ 7
(29-08)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Bùi Thị Ngọc Lan. Đề tài:"Nghiên cứu hoàn thiện quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ Việt Nam". TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm LATS cấp Trường. Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng Đào tạo sau đại học
Chiều
Chủ nhật
(30-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 24-08-2020 đến ngày 30-08-2020
(Được cập nhật lúc 2020-08-24 15:10:44)

Thứ 2 (24-08)

14:00Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT - TP: Theo QĐ số 2121/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 3 (25-08)

09:00Seminar luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông bộ tại Việt Nam của NCS. Nguyễn Thị Hậu - TP: Các giảng viên Bộ môn KTXD và các nhà khoa học quan tâm tham dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BM Kinh tế xây dựng
10:30Báo cáo Ban Giám hiệu về phương án bố trí sảnh tầng 3 nhà A1 - TP: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị: TBQT, HCTH, HTQT&NCPT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Hội nghị CBVC Trung tâm đào tạo thực hành & CGCN GTVT năm học 2019-2020. - TP: CTHĐT, CĐ, TTND, P.TCCB, P.TBQT, P.ĐTĐH, P.HCTH, P.TCKT, P.CTCTSV, K.Cơ khí. Toàn thể CBVC Trung tâm, mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trung tâm ĐTTH&CGCN

Thứ 4 (26-08)

08:30Hội nghị cán bộ viên chức Ban Quản lý Ký túc xá - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TBQT,P.TCKT, P.PTDA,Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Ban QL KTX - Tại: Ban QLKTX- 99 Nguyễn Chí Thanh - Chủ trì :Ban Quản lý Ký túc xá
08:30Hội nghị cán bộ viên chức TT Thông tin- thư viện năm học 2019-2020 - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, TT ƯDCNTT, Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Trung tâm TT-TV - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :TT TT-TV
08:30Hội nghị CBVC Phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT - TP: CTHĐT, CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P,ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCKT, K.ĐTQT, Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Phòng KT&ĐBCLĐT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.KT&ĐBCLĐT
14:00Hội nghị CB-VC bộ môn GDTC - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, K.ĐTQT, Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC BM GDTC - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Trưởng BM GDTC
14:00Hội nghị CB,VC Phòng CTCT&SV - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, Đoàn TN, P.KT&ĐBCLĐT. Toàn thể CB, VC P.CTCT&SV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng CTCT&SV

Thứ 5 (27-08)

08:30Họp triển khai công tác ĐBCL, chuẩn bị cho công tác tự đánh giá CLCSGD phục vụ kiểm định CLCSGD lần 2 - TP: BGH (PHT Chương), CT HĐT, các Khoa có ngành ĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCCB, P.TCKT, P. HCTH, P.KHCN, P.TBQT, P.PTDA, P.HTQT& NCPT, P.TT-PC. Phòng KTĐBCLĐT chuẩn bị nội dung - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BGH
08:30Hội nghị cán bộ viên chức phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển. - TP: CT HĐT, CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, Mời LĐ các đơn vị. Toàn thể CB, VC phòng HTQT&NCPT - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :P.HTQT&NCPT
08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.Trịnh Hoàng Sơn. Đề tài:"Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường ôtô ở Việt Nam". - TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, hội đồng chấm LATS cấp cơ sở - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo SĐH
08:30Hội nghị cán bộ viên chức Phòng Tài chính kế toán - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P. HCTH, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, P.TBQT. Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Phòng Tài chính- Kế toán - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.TCKT
14:00Hội nghị cán bộ viên chức Phòng Tổ chức cán bộ - TP: BGH (HT), Công đoàn, TTND, P. HCTH, P.TC-KT, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, TT ƯDNCTT. Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Phòng TCCB - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :P.TCCB
14:00Tổ chức Hội nghị CBVC Ban QLGĐ - TP: BGH (PHT Chương), Công đoàn, TTND, P. HCTH, P.TC-KT, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, P.TBQT, P.Bảo vệ. Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Ban QLGĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Ban QLGĐ

Thứ 6 (28-08)

08:30Hội nghị cán bộ viên chức Trung Tâm Ứng dụng CNTT - TP: BGH (PHT Việt), Công đoàn, TTND, P. HCTH, P.TC-KT, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, P.TBQT; Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Trung tâm ƯDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :TT ƯDCNTT
08:30Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Đào tạo Quốc tế - TP: BGH (PHT Chương), Công đoàn, TTND, P. HCTH, P.TC-KT, P.TT-PC, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.KHCN, P.CTCT&SV, P.TBQT, TT ĐTTT; Mời lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể CB, VC Khoa ĐTQT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế
08:30Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Cơ khí - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể giảng viên, viên chức Khoa Cơ khí - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa cơ khí
09:00Hội nghị cán bộ viên chức Phòng Đào tạo SĐH - TP: CT HĐT, CĐ, TTND, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.KT&ĐBCLĐT; Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Phòng Đào tạo đại học - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Phòng ĐT SĐH
14:00Họp Hội đồng thi đua khen thưởng - TP: Theo Quyết định số 1348/QĐ-ĐHGTGT ngày 24/8/2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :CT HĐ

Thứ 7 (29-08)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Bùi Thị Ngọc Lan. Đề tài:"Nghiên cứu hoàn thiện quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ Việt Nam" - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm LATS cấp Trường. Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự. - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau đại học

Chủ nhật (30-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS