Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-09-10 09:43:24)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(7-09)
Sáng11:00 Họp mặt online của lãnh đạo hiệp hội các quốc gia thành viên của Hiệp hội nghiên cứu giao thông Đông Á EASTS. TP: TS. Đặng Minh Tân (Bm Đường Bộ), TS. Bùi Ngọc Dũng (Bm Mạng và các HTTT). Tại: P.301-A1 PGS. TS. Trần Tuấn Hiệp
Chiều14:00 Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Khoa học Cơ bản. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa KHCB. Tại: P.101-A5 Khoa KHCB
15:30 Lễ khai giảng các lớp cao học khóa 28.1-năm 2020. TP: BGH (PHT Chương), KT&ĐBCLGD, Ban QLGĐ,TCKT, Bảo vệ, các khoa và bộ môn quản lý học viên cao học. Tại: Hội trường lớn Phòng ĐTSĐH
Thứ 3
(8-09)
Sáng08:30 Họp Ban giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các Phó HT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Thường vụ Đảng ủy trường. TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy. Tại: P.301-A1 BTĐU
Thứ 4
(9-09)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy trường. TP: Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
09:00 Đại hội công đoàn khoa Quản lý xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025. TP: Đại diện Công đoàn trường, Lãnh đạo khoa QLXD, toàn thể CB-GV khoa. Tại: P.401-A1 Công đoàn khoa QLXD
Chiều14:00 Hội nghị CBVC Khoa Quản lý xây dựng. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT.ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời LĐ các đơn vị; Toàn thể CBVC Khoa QLXD. Tại: P.401-A1 Trưởng khoa
Thứ 5
(10-09)
Sáng08:30 Họp xét thi đua CĐ năm học 2019-2020. TP: TP: BCH CĐ Trường, chủ tịch CĐ bộ phận. Tại: P.301-A1 Chủ tịch Công đoàn Trường
08:30 Họp Hội đồng thi đua trường. TP: Theo QĐ số 1348/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ thi đua trường
Chiều14:00 Họp Hội nghị cán bộ tháng 9/2020. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(11-09)
Sáng08:30 Hội nghị Cán bộ viên chức Phòng Đào tạo đại học. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTSĐH, Ban QLGĐ, P.TCKT, P.TBQT, P.TCCB, K.ĐTQT; Mời lãnh đạo các đơn vị dự. Tại: P.401-A1 P.ĐTĐH
Chiều
Thứ 7
(12-09)
Sáng08:00 Vòng chung khảo cuộc thi: Thiết kế nhà chờ xe buýt Thông Minh - An Toàn - Thân Thiện. TP: PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Đoàn TN. Tại: Hội trường lớn P.CTCT&SV
Chiều
Chủ nhật
(13-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 07-09-2020 đến ngày 13-09-2020
(Được cập nhật lúc 2020-09-10 09:43:24)

Thứ 2 (7-09)

11:00Họp mặt online của lãnh đạo hiệp hội các quốc gia thành viên của Hiệp hội nghiên cứu giao thông Đông Á EASTS - TP: TS. Đặng Minh Tân (Bm Đường Bộ), TS. Bùi Ngọc Dũng (Bm Mạng và các HTTT) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PGS. TS. Trần Tuấn Hiệp
14:00Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Khoa học Cơ bản - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa KHCB - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa KHCB
15:30Lễ khai giảng các lớp cao học khóa 28.1-năm 2020 - TP: BGH (PHT Chương), KT&ĐBCLGD, Ban QLGĐ,TCKT, Bảo vệ, các khoa và bộ môn quản lý học viên cao học - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Phòng ĐTSĐH

Thứ 3 (8-09)

08:30Họp Ban giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các Phó HT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Thường vụ Đảng ủy trường - TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU

Thứ 4 (9-09)

08:30Họp Đảng ủy trường - TP: Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
09:00Đại hội công đoàn khoa Quản lý xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 - TP: Đại diện Công đoàn trường, Lãnh đạo khoa QLXD, toàn thể CB-GV khoa - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Công đoàn khoa QLXD
14:00Hội nghị CBVC Khoa Quản lý xây dựng - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT.ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời LĐ các đơn vị; Toàn thể CBVC Khoa QLXD - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng khoa

Thứ 5 (10-09)

08:30Họp xét thi đua CĐ năm học 2019-2020 - TP: TP: BCH CĐ Trường, chủ tịch CĐ bộ phận - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Công đoàn Trường
08:30Họp Hội đồng thi đua trường - TP: Theo QĐ số 1348/QĐ-ĐHGTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ thi đua trường
14:00Họp Hội nghị cán bộ tháng 9/2020 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (11-09)

08:30Hội nghị Cán bộ viên chức Phòng Đào tạo đại học - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTSĐH, Ban QLGĐ, P.TCKT, P.TBQT, P.TCCB, K.ĐTQT; Mời lãnh đạo các đơn vị dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 7 (12-09)

08:00Vòng chung khảo cuộc thi: Thiết kế nhà chờ xe buýt Thông Minh - An Toàn - Thân Thiện - TP: PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Đoàn TN - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.CTCT&SV

Chủ nhật (13-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS