Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-09-14 18:50:25)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(14-09)
Sáng
Chiều14:00 Họp Hội đồng GS ngành GTVT- Phiên thứ nhất. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
15:00 Họp BCH Đoàn trường mở rộng. TP: Ủy viên BCH Đoàn trường, BTK HSV. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Bí thư Đoàn trường
Thứ 3
(15-09)
Sáng09:00 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K57. TP: BGH (HT, các PHT), các khoa QLSV, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV. ( thực hiện theo thông báo 689 và 695 TB-ĐHGTVT). Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
10:30 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa CNTT. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV Khóa 57 Khoa CNTT tốt nghiệp năm học 2019-2020, P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp. Tại: Hội trường lớn Khoa CNTT
Chiều14:00 Họp chuẩn bị Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Trường (15/11/1945- 15/11/2020). TP: BGH (HT, các PHT); CTHĐT, P.HCTH, P.CTCT&SV, CĐ, ĐTN. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:30 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa Cơ khí. TP: CT HĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 57 Khoa Cơ khí tốt nghiệp năm học 2019-2020; P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của SV tốt nghiệp. Tại: Hội trường lớn Khoa Cơ khí
16:00 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa MT&ATGT. TP: CT HĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 57 Khoa MT&ATGT tốt nghiệp năm học 2019-2020; P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp. Tại: Hội trường lớn K. MT và ATGT
Thứ 4
(16-09)
Sáng08:00 Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. TP: Toàn thể thành viên theo TB 699/TB- ĐHGTVT ngày 10/9/2020. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BGH
09:00 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa VTKT. TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 57 Khoa VTKT tốt nghiệp năm học 2019-2020, P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp. Tại: Hội trường lớn K.VT-KT
10:30 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa QLXD. TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 57 Khoa QLXD tốt nghiệp năm học 2019-2020; P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp. Tại: Hội trường lớn K.QLXD
Chiều14:00 Tọa đàm "Rà soát chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO và xây dựng chương trình đào tạo theo NĐ 99/2019-CP" của Khoa Điện- Điện tử. TP: Toàn thể cán bộ, GV Khoa Điện - Điện tử và đại biểu khách mời. Tại: P.501-A1 BCN Khoa Đ-ĐT
14:30 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 56 (CTTT), 57 Khoa ĐTQT. TP: BGH (CT HĐT), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 56 (CTTT), 57 Khoa ĐTQT tốt nghiệp năm học 2019-2020; P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp. Tại: Hội trường lớn K.ĐTQT
15:00 Họp thẩm định các NCS đã bảo vệ. TP: P.ĐTSĐH, P.TT-PC, Trưởng các khoa: Công trình, Quản lý xây dựng. Tại: P.301-A1 P.ĐTSĐH
Thứ 5
(17-09)
Sáng08:30 Tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập theo CDIO. TP: Toàn thể cán bộ viên chức Khoa. Tại: VPK LLCT Khoa LLCT - Ban Thư ký CDIO
08:30 Tổng kết năm học 2019 – 2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Cơ khí. TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: Hội trường lớn Khoa Cơ khí
08:30 Họp triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo nghị định 99/2019-NĐCP. TP: BGH, Chủ tịch HĐT, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Trưởng các Khoa. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp triển khai Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ GD&ĐT về chế độ làm việc của giảng viên. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.TCCB, P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.CTCT&SV, P.TCKT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:00 Tổng kết năm học 2019 – 2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng. TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa KTXD
14:00 Tổng kết năm học 2019 – 2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin. TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: P.108-A5 Khoa CNTT
Thứ 6
(18-09)
Sáng08:30 Seminar luận án TS của NCS Ngô Văn Thức-tên đề tài: Nghiên cứu tín chất cơ học và đặc điểm phá huỷ của bê tông sử dụng vật liệu nano.. TP: BM Cầu Hầm và kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.401-A1 Bộ môn Cầu Hầm
08:30 Hội thảo “Triển khai xây dựng đề cương chi tiết, thay đổi phương pháp giảng dạy và đánh giá theo CDIO”. TP: Toàn thể GV Khoa Cơ khí, PGS. TS. Hồ Thị Lan Hương, TS. Nguyễn Đình Thạo. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BCN Khoa Cơ khí
08:30 Nhà Trường họp với các Công ty, Trung tâm thuộc trường. TP: BGH, P.TCCB, P.TCKT, P.TBQT, P.HCTH, PKHCN, Lãnh đạo các CT, TT. Tại: P.301-A1 PHT. Việt
08:30 Tổng kết năm học 2019-2020, đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa VT-KT. TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: Hội trường lớn Trưởng khoa
08:30 Tổng kết năm học 2019-2020, đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Điện- Điện tử. TP: U, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: P.108-A5 Khoa Điện - Điện tử
08:30 Tổng kết năm học 2019 – 2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Môi trường và An toàn GT. TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: P.702-A2 Khoa MT&ATGT
Chiều14:00 Tổng kết năm học 2019-2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa và sinh viên Khoa Công trình. TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: Hội trường lớn Khoa Công trình
14:00 Triển khai nhiệm vụ Quốc chí – Tập Giao thông vận tải& góp ý các mục từ mẫu. TP: Theo giấy mời. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
14:00 Tổng kết năm học 2019-2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa và sinh viên Khoa QLXD. TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: P.405-A8 Khoa QLXD
14:00 Tổng kết năm học 2019-2020, đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế. TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa ĐTQT
Thứ 7
(19-09)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(20-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

Danh sách Lãnh đạo các Công ty trung tâm trong buổi họp sáng thứ 6 ngày 18/9/2020

Công ty TNHH TV và XD ĐHGTVT

Lã Văn Chăm

Trung tâm NC viễn thông - Tín hiệu - Điện

Trịnh Văn Mỹ

Trung tâm NC CNTT và Tự động hóa

Nguyễn Thanh Hải

Trung tâm TV phát triển GTVT

Lê Thu Huyền

Trung tâm KHCN môi trường GT

Ngô Quang Dự

Trung tâm NC CK đường sắt

Vũ Duy Lộc

Trung tâm KHCN GTVT

Lương Xuân Chiểu

Trung tâm CN trắc địa

Hồ Thị Lan Hương

Trung tâm NC và ứng dụng công nghệ xây dựng

Trần Bảo Việt

Trung tâm đào tạo kỹ năng bằng tiếng Pháp

Nguyễn Thị Cúc

Trung tâm Hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt - Hàn

An Minh Ngọc

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Việt - Nhật

Phạm Hoàng Kiên

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Việt - Trung

Nguyễn Viết Thanh

Trung tâm Hợp tác Việt - Đức

Lê Thu Huyền


Lịch công tác tuần từ ngày 14-09-2020 đến ngày 20-09-2020
(Được cập nhật lúc 2020-09-14 18:50:25)

Thứ 2 (14-09)

14:00Họp Hội đồng GS ngành GTVT- Phiên thứ nhất - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
15:00Họp BCH Đoàn trường mở rộng - TP: Ủy viên BCH Đoàn trường, BTK HSV - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Bí thư Đoàn trường

Thứ 3 (15-09)

09:00Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K57 - TP: BGH (HT, các PHT), các khoa QLSV, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV. ( thực hiện theo thông báo 689 và 695 TB-ĐHGTVT) - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:30Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa CNTT - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV Khóa 57 Khoa CNTT tốt nghiệp năm học 2019-2020, P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa CNTT
14:00Họp chuẩn bị Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Trường (15/11/1945- 15/11/2020) - TP: BGH (HT, các PHT); CTHĐT, P.HCTH, P.CTCT&SV, CĐ, ĐTN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:30Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa Cơ khí - TP: CT HĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 57 Khoa Cơ khí tốt nghiệp năm học 2019-2020; P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của SV tốt nghiệp - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa Cơ khí
16:00Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa MT&ATGT - TP: CT HĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 57 Khoa MT&ATGT tốt nghiệp năm học 2019-2020; P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :K. MT và ATGT

Thứ 4 (16-09)

08:00Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục - TP: Toàn thể thành viên theo TB 699/TB- ĐHGTVT ngày 10/9/2020 - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BGH
09:00Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa VTKT - TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 57 Khoa VTKT tốt nghiệp năm học 2019-2020, P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :K.VT-KT
10:30Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57 Khoa QLXD - TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 57 Khoa QLXD tốt nghiệp năm học 2019-2020; P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :K.QLXD
14:00Tọa đàm "Rà soát chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO và xây dựng chương trình đào tạo theo NĐ 99/2019-CP" của Khoa Điện- Điện tử - TP: Toàn thể cán bộ, GV Khoa Điện - Điện tử và đại biểu khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BCN Khoa Đ-ĐT
14:30Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 56 (CTTT), 57 Khoa ĐTQT - TP: BGH (CT HĐT), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa; CĐ, ĐTN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 56 (CTTT), 57 Khoa ĐTQT tốt nghiệp năm học 2019-2020; P.KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :K.ĐTQT
15:00Họp thẩm định các NCS đã bảo vệ - TP: P.ĐTSĐH, P.TT-PC, Trưởng các khoa: Công trình, Quản lý xây dựng - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐTSĐH

Thứ 5 (17-09)

08:30Tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập theo CDIO - TP: Toàn thể cán bộ viên chức Khoa - Tại: VPK LLCT - Chủ trì :Khoa LLCT - Ban Thư ký CDIO
08:30Tổng kết năm học 2019 – 2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Cơ khí - TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa Cơ khí
08:30Họp triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo nghị định 99/2019-NĐCP - TP: BGH, Chủ tịch HĐT, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Trưởng các Khoa - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp triển khai Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ GD&ĐT về chế độ làm việc của giảng viên - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.TCCB, P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.CTCT&SV, P.TCKT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Tổng kết năm học 2019 – 2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng - TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa KTXD
14:00Tổng kết năm học 2019 – 2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: P.108-A5 - Chủ trì :Khoa CNTT

Thứ 6 (18-09)

08:30Seminar luận án TS của NCS Ngô Văn Thức-tên đề tài: Nghiên cứu tín chất cơ học và đặc điểm phá huỷ của bê tông sử dụng vật liệu nano. - TP: BM Cầu Hầm và kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bộ môn Cầu Hầm
08:30Hội thảo “Triển khai xây dựng đề cương chi tiết, thay đổi phương pháp giảng dạy và đánh giá theo CDIO” - TP: Toàn thể GV Khoa Cơ khí, PGS. TS. Hồ Thị Lan Hương, TS. Nguyễn Đình Thạo - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BCN Khoa Cơ khí
08:30Nhà Trường họp với các Công ty, Trung tâm thuộc trường - TP: BGH, P.TCCB, P.TCKT, P.TBQT, P.HCTH, PKHCN, Lãnh đạo các CT, TT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
08:30Tổng kết năm học 2019-2020, đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa VT-KT - TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Trưởng khoa
08:30Tổng kết năm học 2019-2020, đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Điện- Điện tử - TP: U, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: P.108-A5 - Chủ trì :Khoa Điện - Điện tử
08:30Tổng kết năm học 2019 – 2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Môi trường và An toàn GT - TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: P.702-A2 - Chủ trì :Khoa MT&ATGT
14:00Tổng kết năm học 2019-2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa và sinh viên Khoa Công trình - TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa Công trình
14:00Triển khai nhiệm vụ Quốc chí – Tập Giao thông vận tải& góp ý các mục từ mẫu - TP: Theo giấy mời - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Tổng kết năm học 2019-2020; Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa và sinh viên Khoa QLXD - TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: P.405-A8 - Chủ trì :Khoa QLXD
14:00Tổng kết năm học 2019-2020, đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế - TP: ĐU, BCN Khoa, LĐ các BM, Bí thư Chi bộ SV Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, CVHT và đại diện sinh viên các lớp; Mời đại diện LĐ các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QL KTX và các đơn vị quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa ĐTQT

Thứ 7 (19-09)

Chủ nhật (20-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS