Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-09-20 09:00:34)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(21-09)
Sáng08:30 Hội nghị viên chức Khoa CNTT lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2019-2024. TP: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, Toàn thể cán bộ viên chức của khoa. Tại: P.501-A1 Khoa CNTT
09:30 Tập huấn Xây dựng đề cương chi tiết, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo chuẩn CDIO Khoa CNTT. TP: Toàn thể cán bộ viên chức Khoa, PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy (Ban thư ký CDIO), TS Nguyễn Đình Thạo. Tại: P.501-A1 Khoa CNTT
10:00 Họp tổng kết rút kinh nghiệm Đoàn kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Kạn.. TP: Toàn thể thành viên đoàn. Tại: P.301-A1 PHT. Chương
Chiều14:00 Tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập theo CDIO Khoa KHCB. TP: Toàn thể cán bộ ,giảng viên khoa KHCB. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa KHCB
Thứ 3
(22-09)
Sáng08:30 Họp hội đồng khoa học và đào tạo trường. TP: Các thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
10:00 Họp hội đồng tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020. TP: Theo QĐ 987/QĐ-ĐHGTVT thành lập hội đồng tuyển sinh liên thông năm 2020. Tại: P.301-A1 Chủ tịch hội đồng TS
Chiều
Thứ 4
(23-09)
Sáng
Chiều14:00 Họp triển khai chương trình đào tạo theo nghị định 99/2019-NĐCP (phiên thứ 2). TP: BGH, CT HĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, trưởng các Khoa. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(24-09)
Sáng08:30 Hội thảo "Triển khai xây dựng đề cương chi tiết , đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo CDIO" Khoa VTKT. TP: Toàn bộ giảng viên khoa VT_KT, PGS.TS Hồ Lan Hương, TS. Nguyễn Cao Ý. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Vận tải- kinh tế
08:30 Họp các nhóm công tác TĐG chất lượng cơ sở giáo dục. TP: Trưởng các nhóm công tác theo quyết định 1444 ngày 9 tháng 9 năm 2020, P KT và ĐBCLĐT. Tại: P.401-A1 BGH
Chiều14:00 Kiểm tra việc chuẩn bị đón sinh viên ĐH chính quy K61. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Trạm Y tế. Tại: P.301-A1 P.ĐTĐH
Thứ 6
(25-09)
Sáng08:30 Họp về kế hoạch KHCN năm học 2020-2021. TP: BGH, P. KHCN, Đại diện lãnh đạo các khoa. Tại: P.301-A1 PHT. Việt
09:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.Lê Hoài Phong. Đề tài: Nghiên cứu mô hình kiểm toán thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam.. TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn Vận tải đường bộ và Thành phố, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự. Tại: P.401-A1 Phòng Đào tạo sau đại học
09:00 Seminar "Quản lý chất lượng thi công kết cấu bê tông khối lớn". TP: Giảng viên Khoa kỹ thuật xây dựng, các nhà khoa học và các sinh viên. Tại: P.101-A5 Khoa Kỹ thuật Xây dựng
09:00 Hội thảo "ORMA platform developed by WB under LRAMR for local road network management- Hội thảo nền tảng công nghệ ORMR được Ngân hàng thế giới xây dựng trong dự án LRAMP với mục đích quản lý mạng lưới địa phương". TP: Theo giấy mời và GV BM Đường bộ. Tại: P.205-A6 (VP BM Đường bộ) BM Đường bộ
Chiều14:00 Phổ biến quy chế thi liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020. TP: Các thí sinh. Tại: Hội trường lớn Phòng KT&ĐBCLĐT
14:00 Báo cáo Ban chỉ đạo về việc hoàn thiện chiến lược phát triển nhà trường. TP: Ban chỉ đạo (HT; CT HĐT, các PHT, chủ tịch CĐ), phòng HTQT&NCPT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
15:30 Họp ban đề thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020. TP: Theo QĐ thành lập ban đề thi. Tại: P.401-A1 Trưởng ban đề thi
15:30 Họp ban coi thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020. TP: Theo QĐ thành lập ban coi thi. Tại: P.501-A1 Trưởng ban coi thi
Thứ 7
(26-09)
Sáng08:30 Hội nghị Tổng kết công tác sinh viên năm học 2019-2020 và đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên. TP: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị chức năng, Đoàn TN, CVHT, Đại diện SV các lớp (lớp trưởng, lớp phó, BT Chi đoàn). Tại: Hội trường lớn BGH
Chiều
Chủ nhật
(27-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

- Đề nghị các Bộ môn sau gửi danh sách thông tin của lãnh đạo của BM cho Phòng HCTH để làm chữ ký số:

Khoa học máy tính, Cầu hầm, CTGTTP&CTT, Địa kỹ thuật, Đường bộ, Đường sắt, Sức bền vật liệu, TĐH TKCĐ, Thủy lực - Thủy văn, Trắc địa, Kỹ thuật thông tin, Chiến thuật QS chung, GDCT-QPAN, Kỹ thuật HTĐT, Vật liệu XD, Anh văn, Cơ lý thuyết, Hình họa VKT, Hóa học, Nga- Pháp, Những NLCB của CN MLN, Kỹ thuật MT, DA&QLDA, Kinh tế xây dựng, Kinh tế vận tải, KT BCVT, KT VT Du lịch, Quản trị kinh doanh, Vận tải ĐB&TP

- Đề nghị các đơn vị gửi biên bản Hội nghị Cán bộ viên chức cho Phòng Hành chính tổng hợp
 


Lịch công tác tuần từ ngày 21-09-2020 đến ngày 27-09-2020
(Được cập nhật lúc 2020-09-20 09:00:34)

Thứ 2 (21-09)

08:30Hội nghị viên chức Khoa CNTT lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2019-2024 - TP: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, Toàn thể cán bộ viên chức của khoa - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa CNTT
09:30Tập huấn Xây dựng đề cương chi tiết, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo chuẩn CDIO Khoa CNTT - TP: Toàn thể cán bộ viên chức Khoa, PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy (Ban thư ký CDIO), TS Nguyễn Đình Thạo - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa CNTT
10:00Họp tổng kết rút kinh nghiệm Đoàn kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Kạn. - TP: Toàn thể thành viên đoàn - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Chương
14:00Tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập theo CDIO Khoa KHCB - TP: Toàn thể cán bộ ,giảng viên khoa KHCB - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa KHCB

Thứ 3 (22-09)

08:30Họp hội đồng khoa học và đào tạo trường - TP: Các thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
10:00Họp hội đồng tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020 - TP: Theo QĐ 987/QĐ-ĐHGTVT thành lập hội đồng tuyển sinh liên thông năm 2020 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch hội đồng TS

Thứ 4 (23-09)

14:00Họp triển khai chương trình đào tạo theo nghị định 99/2019-NĐCP (phiên thứ 2) - TP: BGH, CT HĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, trưởng các Khoa - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (24-09)

08:30Hội thảo "Triển khai xây dựng đề cương chi tiết , đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo CDIO" Khoa VTKT - TP: Toàn bộ giảng viên khoa VT_KT, PGS.TS Hồ Lan Hương, TS. Nguyễn Cao Ý - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Vận tải- kinh tế
08:30Họp các nhóm công tác TĐG chất lượng cơ sở giáo dục - TP: Trưởng các nhóm công tác theo quyết định 1444 ngày 9 tháng 9 năm 2020, P KT và ĐBCLĐT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BGH
14:00Kiểm tra việc chuẩn bị đón sinh viên ĐH chính quy K61 - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Trạm Y tế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 6 (25-09)

08:30Họp về kế hoạch KHCN năm học 2020-2021 - TP: BGH, P. KHCN, Đại diện lãnh đạo các khoa - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
09:00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.Lê Hoài Phong. Đề tài: Nghiên cứu mô hình kiểm toán thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam. - TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn Vận tải đường bộ và Thành phố, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau đại học
09:00Seminar "Quản lý chất lượng thi công kết cấu bê tông khối lớn" - TP: Giảng viên Khoa kỹ thuật xây dựng, các nhà khoa học và các sinh viên - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa Kỹ thuật Xây dựng
09:00Hội thảo "ORMA platform developed by WB under LRAMR for local road network management- Hội thảo nền tảng công nghệ ORMR được Ngân hàng thế giới xây dựng trong dự án LRAMP với mục đích quản lý mạng lưới địa phương" - TP: Theo giấy mời và GV BM Đường bộ - Tại: P.205-A6 (VP BM Đường bộ) - Chủ trì :BM Đường bộ
14:00Phổ biến quy chế thi liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020 - TP: Các thí sinh - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Phòng KT&ĐBCLĐT
14:00Báo cáo Ban chỉ đạo về việc hoàn thiện chiến lược phát triển nhà trường - TP: Ban chỉ đạo (HT; CT HĐT, các PHT, chủ tịch CĐ), phòng HTQT&NCPT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:30Họp ban đề thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020 - TP: Theo QĐ thành lập ban đề thi - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng ban đề thi
15:30Họp ban coi thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2020 - TP: Theo QĐ thành lập ban coi thi - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Trưởng ban coi thi

Thứ 7 (26-09)

08:30Hội nghị Tổng kết công tác sinh viên năm học 2019-2020 và đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên - TP: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị chức năng, Đoàn TN, CVHT, Đại diện SV các lớp (lớp trưởng, lớp phó, BT Chi đoàn) - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :BGH

Chủ nhật (27-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS