Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-10-02 16:00:38)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(5-10)
Sáng09:00 Họp hội đồng tuyển sinh đại học chính quy 2020. TP: Theo QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh sau đại học 2020. Tại: P.401-A1 Chủ tịch hội đồng TS
Chiều15:30 Tiếp nhận sách do Công ty Denso Việt Nam trao tặng. TP: CT HĐT, P.CTCT&SV, TT TT-TV, P.HTQT&NCPT. Tại: P.201-A1 CT HĐT
Thứ 3
(6-10)
Sáng08:30 Họp Ban Giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các Phó HT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
10:00 Họp Thường vụ Đảng ủy trường. TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều15:00 Ban nữ công họp triển khai cuộc thi "Duyên dáng áo dài UTC 2020". TP: Ban TC cuộc thi Duyên dáng áo dài UTC 2020 qua ảnh. Tại: P.401-A1 Trưởng ban nữ công
Thứ 4
(7-10)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy Trường. TP: Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều14:00 Họp thống nhất công tác nghiệm thu, bàn giao các công trình, dự án. TP: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.TC-KT, P.PTDA, TT ƯDCNTT. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Thứ 5
(8-10)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ tháng 10/2020. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Ban tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXII. TP: Ban tổ chức Hội nghị theo QĐ số 769/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/6/2020. Tại: P.401-A1 Trưởng BTC
Thứ 6
(9-10)
Sáng08:30 Họp về khen thưởng thành tích cao trong hoạt động KHCN giai đoạn 2018-2020. TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng các đơn vị: P. KHCN, P. TCCB, P. CTCT&SV. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
09:00 Họp giới thiệu Đề án Triển khai ứng dụng nền tảng trực tuyến dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên các lớp Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và Kỹ sư tài năng.. TP: BGH, P.ĐTĐH, Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa ĐTQT, Bm Tiếng Anh, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến. Tại: P.301-A1 BGH
Chiều
Thứ 7
(10-10)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(11-10)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 05-10-2020 đến ngày 11-10-2020
(Được cập nhật lúc 2020-10-02 16:00:38)

Thứ 2 (5-10)

09:00Họp hội đồng tuyển sinh đại học chính quy 2020 - TP: Theo QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh sau đại học 2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch hội đồng TS
15:30Tiếp nhận sách do Công ty Denso Việt Nam trao tặng - TP: CT HĐT, P.CTCT&SV, TT TT-TV, P.HTQT&NCPT - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :CT HĐT

Thứ 3 (6-10)

08:30Họp Ban Giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các Phó HT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Họp Thường vụ Đảng ủy trường - TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
15:00Ban nữ công họp triển khai cuộc thi "Duyên dáng áo dài UTC 2020" - TP: Ban TC cuộc thi Duyên dáng áo dài UTC 2020 qua ảnh - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng ban nữ công

Thứ 4 (7-10)

08:30Họp Đảng ủy Trường - TP: Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Họp thống nhất công tác nghiệm thu, bàn giao các công trình, dự án - TP: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.TC-KT, P.PTDA, TT ƯDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 5 (8-10)

08:30Hội nghị cán bộ tháng 10/2020 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Ban tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXII - TP: Ban tổ chức Hội nghị theo QĐ số 769/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/6/2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng BTC

Thứ 6 (9-10)

08:30Họp về khen thưởng thành tích cao trong hoạt động KHCN giai đoạn 2018-2020 - TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng các đơn vị: P. KHCN, P. TCCB, P. CTCT&SV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:00Họp giới thiệu Đề án Triển khai ứng dụng nền tảng trực tuyến dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên các lớp Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và Kỹ sư tài năng. - TP: BGH, P.ĐTĐH, Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa ĐTQT, Bm Tiếng Anh, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BGH

Thứ 7 (10-10)

Chủ nhật (11-10)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS