Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-10-24 14:55:34)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(26-10)
Sáng07:30 Nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho CB-GV-CNV. (Nội dung chi tiết theo TB số 808/ĐHGTVT-TB ngày 20/10/2020. TP: Toàn thể cán bộ, người lao động. Tại: Trạm Y tế - Nhà N2 Trạm Y tế
Chiều14:00 Họp Tiểu ban Nội dung - Khánh tiết tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Trường. TP: BGH (Hiệu trưởng); Theo Quyết định số 1712/QĐ-ĐHGTVT, ngày 19/10/2020. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(27-10)
Sáng08:30 Họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021. TP: Đại diện lãnh đạo các Khoa, P.KHCN. Tại: P.301-A1 PHT. Việt
Chiều14:00 Báo cáo tập thể lãnh đạo Trường về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Ủy viên TVĐU, Công đoàn Trường, P.TCCB, P.HCTH, TT Pháp chế. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(28-10)
Sáng08:30 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2019 - 2020 và Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020. TP: Thành đoàn Hà Nội, Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các trường Đại học - Cao đẳng - Học viện, BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường. Đại biểu mời: TW và Thành phố, ĐU-BGH Nhà trường, Đc Lê Hoài Đức, Đ.c Nguyễn Văn Hải. Tại: Hội trường lớn Thành đoàn Hà Nội
Chiều14:00 Họp triển khai chương trình đào tạo theo nghị định 99/2019-NĐCP của Khoa CT. TP: Tập thể LĐ Khoa CT mở rộng. Tại: P.501-A6 Khoa CT
14:00 Họp liên tịch quý IV năm 2020. TP: BGH (HT, các PHT), Ban TV Đảng uỷ, Ban TV CĐ, CT HĐT, Bí thư Đoàn TN, mời Đ/c Nguyễn Văn Hải- ĐUV- phụ trách các đoàn thể; Đ/c Nguyễn Đình Tứ- ĐUV- phụ trách VPĐU. Tại: P.301-A1 BTĐU
19:00 Lễ Khai giảng năm học 2020-2021. TP: Đại biểu khách mời, Đảng ủy, BGH, HĐT, CĐ, ĐTN, HSV, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn và sinh viên.. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
Thứ 5
(29-10)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Hoàng Ngọc Sơn. Đề tài: Nghiên cứu quản lý nhà nước về các khoản thu từ việc khai thác và bảo trì đường bộ Việt Nam.. TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng Đào tạo sau đại học
08:30 Tổng kết năm học 2019-2020 và đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với cán bộ viên chức Nhà trường. TP: BGH (Hiệu trưởng, các PHT), CT HĐT, CĐ, ĐTN, Thanh tra, Thanh tra ND, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CB, VC Trường. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp xét tuyển Chương trình liên kết quốc tế với Trường ĐH Quản trị Normandie (Pháp). TP: Theo Quyết định 1721 ngày 21/10/2020. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 6
(30-10)
Sáng
Chiều13:00 Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023, Phiên thứ nhất.. TP: Đại biểu chính thức của Đại hội, Tổ công tác Chỉ đạo Đại hội, Kính mời Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Đc. Lê Hoài Đức, Đc. Nguyễn Văn Hải, BTV Đoàn trường.. Tại: Hội trường lớn Ban tổ chức Đại hội
14:00 Họp Ban thư ký HĐ tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường giai đoạn 2016-2020. TP: Ban Thư ký, Thư ký các nhóm. Tại: P.301-A1 PHT Chương
14:15 Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội Sinh viên trường Đại học GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.. TP: Uỷ viên BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2020 - 2023, Kính mời: Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, ĐU-BGH, Đ.c Lê Hoài Đức, Đ.c Nguyễn Văn Hải, Đ.c Nguyễn Văn Khởi.. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HSV trường.
15:00 Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023, Phiên thứ hai.. TP: Đại biểu chính thức của Đại hội, Tổ công tác Chỉ đạo Đại hội, Kính mời Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Đc. Lê Hoài Đức, Đc. Nguyễn Văn Hải, BTV Đoàn trường, ĐU-BCN các Khoa, Lãnh đạo các đơn vị. Tại: Hội trường lớn Ban tổ chức Đại hội
Thứ 7
(31-10)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(1-11)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO từ ngày 26-30/10/2020. Thời gian: 08:30 - 16:30 (cả ngày, trong suốt 05 ngày tập huấn). TP: Các Master Trainer và 20 giảng viên của Trường Đại học GTVT. Tại Hội trường tầng 1 nhà H3, Trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

2 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp


Lịch công tác tuần từ ngày 26-10-2020 đến ngày 01-11-2020
(Được cập nhật lúc 2020-10-24 14:55:34)

Thứ 2 (26-10)

07:30Nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho CB-GV-CNV. (Nội dung chi tiết theo TB số 808/ĐHGTVT-TB ngày 20/10/2020 - TP: Toàn thể cán bộ, người lao động - Tại: Trạm Y tế - Nhà N2 - Chủ trì :Trạm Y tế
14:00Họp Tiểu ban Nội dung - Khánh tiết tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Trường - TP: BGH (Hiệu trưởng); Theo Quyết định số 1712/QĐ-ĐHGTVT, ngày 19/10/2020 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (27-10)

08:30Họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 - TP: Đại diện lãnh đạo các Khoa, P.KHCN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
14:00Báo cáo tập thể lãnh đạo Trường về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Ủy viên TVĐU, Công đoàn Trường, P.TCCB, P.HCTH, TT Pháp chế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (28-10)

08:30Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2019 - 2020 và Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 - TP: Thành đoàn Hà Nội, Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các trường Đại học - Cao đẳng - Học viện, BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường. Đại biểu mời: TW và Thành phố, ĐU-BGH Nhà trường, Đc Lê Hoài Đức, Đ.c Nguyễn Văn Hải - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Thành đoàn Hà Nội
14:00Họp triển khai chương trình đào tạo theo nghị định 99/2019-NĐCP của Khoa CT - TP: Tập thể LĐ Khoa CT mở rộng - Tại: P.501-A6 - Chủ trì :Khoa CT
14:00Họp liên tịch quý IV năm 2020 - TP: BGH (HT, các PHT), Ban TV Đảng uỷ, Ban TV CĐ, CT HĐT, Bí thư Đoàn TN, mời Đ/c Nguyễn Văn Hải- ĐUV- phụ trách các đoàn thể; Đ/c Nguyễn Đình Tứ- ĐUV- phụ trách VPĐU - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
19:00Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 - TP: Đại biểu khách mời, Đảng ủy, BGH, HĐT, CĐ, ĐTN, HSV, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn và sinh viên. - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (29-10)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Hoàng Ngọc Sơn. Đề tài: Nghiên cứu quản lý nhà nước về các khoản thu từ việc khai thác và bảo trì đường bộ Việt Nam. - TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự. - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau đại học
08:30Tổng kết năm học 2019-2020 và đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với cán bộ viên chức Nhà trường - TP: BGH (Hiệu trưởng, các PHT), CT HĐT, CĐ, ĐTN, Thanh tra, Thanh tra ND, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CB, VC Trường - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp xét tuyển Chương trình liên kết quốc tế với Trường ĐH Quản trị Normandie (Pháp) - TP: Theo Quyết định 1721 ngày 21/10/2020 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (30-10)

13:00Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023, Phiên thứ nhất. - TP: Đại biểu chính thức của Đại hội, Tổ công tác Chỉ đạo Đại hội, Kính mời Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Đc. Lê Hoài Đức, Đc. Nguyễn Văn Hải, BTV Đoàn trường. - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Ban tổ chức Đại hội
14:00Họp Ban thư ký HĐ tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường giai đoạn 2016-2020 - TP: Ban Thư ký, Thư ký các nhóm - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:15Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội Sinh viên trường Đại học GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023. - TP: Uỷ viên BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2020 - 2023, Kính mời: Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, ĐU-BGH, Đ.c Lê Hoài Đức, Đ.c Nguyễn Văn Hải, Đ.c Nguyễn Văn Khởi. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HSV trường.
15:00Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023, Phiên thứ hai. - TP: Đại biểu chính thức của Đại hội, Tổ công tác Chỉ đạo Đại hội, Kính mời Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Đc. Lê Hoài Đức, Đc. Nguyễn Văn Hải, BTV Đoàn trường, ĐU-BCN các Khoa, Lãnh đạo các đơn vị - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Ban tổ chức Đại hội

Thứ 7 (31-10)

Chủ nhật (1-11)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS