Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-11-15 16:15:54)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(16-11)
Sáng
Chiều14:00 BGH làm việc với các khoa về việc thành lập các tiểu ban chỉ đạo - giám sát, các tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo theo nghị định 99. TP: BGH, CT HĐT, P.ĐTĐH, trưởng các Khoa, trưởng ban thư ký CDIO. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
14:00 Phòng TBQT báo cáo các công việc thực hiện còn tồn tại. TP: BGH (PHT Việt), p. TCKT, TT UDCNTTIN, P. TCKT, Ban QLKTX, Ban QLGĐ, TTTT thư viện, P ĐTĐH, P. HCTH. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Thứ 3
(17-11)
Sáng08:30 Trung tâm thông tin - Thư viện báo cáo về vị trí việc làm của đơn vị. TP: BGH (PHT Chương); Lãnh đạo P.TCCB và Chủ tịch CĐ Trường. Tại: P.401-A1 PHT Chương
10:00 Lễ ký kết Biên bản tài trợ cho giáo dục với Công ty TNHH Nippon Steel Việt Nam. TP: Hiệu trưởng, P.HTQT&NCPT, Khoa ĐTQT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
10:00 Xưởng in báo cáo về vị trí việc làm của đơn vị. TP: BGH (PHT Chương); Lãnh đạo P.TCCB và Chủ tịch CĐ Trường. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Chiều15:30 Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Mit tinh kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống trường. TP: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban QL GĐ, P.TBQT, Đoàn TN, K.GDQP. (Các đơn vị chuẩn bị nội dung tổng duyệt). Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
Thứ 4
(18-11)
Sáng08:30 Mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Trường (15/11/1945- 15/11/2020)Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. TP: ĐU, BGH (HT, các PHT), CT HĐT, CĐ Trường, Đoàn TN, Hội CCB, Hội SV, Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, toàn thể CB, VC trường và khách mời. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Hoàng Giang. Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn kết cấu nền mặt đường hợp lý cho đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đáp ứng yêu cầu kinh tế và bền vững. TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.401-A1 P.ĐTSĐH
Chiều14:00 Bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Hậu. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam.. TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự.. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng Đào tạo sau đại học
Thứ 5
(19-11)
Sáng08:30 Trung tâm ƯDCNTT báo cáo về vị trí việc làm của đơn vị. TP: BGH (PHT Chương); Lãnh đạo P.TCCB và Chủ tịch CĐ Trường. Tại: P.301-A1 PHT Chương
10:00 Ban Quản lý Giảng đường báo cáo về vị trí việc làm của đơn vị. TP: BGH (PHT Chương); Lãnh đạo P.TCCB và Chủ tịch CĐ Trường. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều
Thứ 6
(20-11)
Sáng GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NGHỈ CẢ NGÀY (Không bố trí dạy bù)
Chiều
Thứ 7
(21-11)
Sáng08:30 Seminar luận án TS của NCS Trần Anh Dũng, đề tài "Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị ở Việt Nam". TP: Theo giấy mời và thầy cô quan tâm dự. Tại: P.401-A1 BM Đường sắt
Chiều
Chủ nhật
(22-11)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp phụ lục vị trí việc làm về Phòng TCCB theo kế hoạch số 627/KH-ĐHGTVT ngày 21/10/2020

 


Lịch công tác tuần từ ngày 16-11-2020 đến ngày 22-11-2020
(Được cập nhật lúc 2020-11-15 16:15:54)

Thứ 2 (16-11)

14:00BGH làm việc với các khoa về việc thành lập các tiểu ban chỉ đạo - giám sát, các tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo theo nghị định 99 - TP: BGH, CT HĐT, P.ĐTĐH, trưởng các Khoa, trưởng ban thư ký CDIO - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Phòng TBQT báo cáo các công việc thực hiện còn tồn tại - TP: BGH (PHT Việt), p. TCKT, TT UDCNTTIN, P. TCKT, Ban QLKTX, Ban QLGĐ, TTTT thư viện, P ĐTĐH, P. HCTH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 3 (17-11)

08:30Trung tâm thông tin - Thư viện báo cáo về vị trí việc làm của đơn vị - TP: BGH (PHT Chương); Lãnh đạo P.TCCB và Chủ tịch CĐ Trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
10:00Lễ ký kết Biên bản tài trợ cho giáo dục với Công ty TNHH Nippon Steel Việt Nam - TP: Hiệu trưởng, P.HTQT&NCPT, Khoa ĐTQT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Xưởng in báo cáo về vị trí việc làm của đơn vị - TP: BGH (PHT Chương); Lãnh đạo P.TCCB và Chủ tịch CĐ Trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:30Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Mit tinh kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống trường - TP: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban QL GĐ, P.TBQT, Đoàn TN, K.GDQP. (Các đơn vị chuẩn bị nội dung tổng duyệt) - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (18-11)

08:30Mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Trường (15/11/1945- 15/11/2020)Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất - TP: ĐU, BGH (HT, các PHT), CT HĐT, CĐ Trường, Đoàn TN, Hội CCB, Hội SV, Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, toàn thể CB, VC trường và khách mời - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Hoàng Giang. Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn kết cấu nền mặt đường hợp lý cho đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đáp ứng yêu cầu kinh tế và bền vững - TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Hậu. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam. - TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau đại học

Thứ 5 (19-11)

08:30Trung tâm ƯDCNTT báo cáo về vị trí việc làm của đơn vị - TP: BGH (PHT Chương); Lãnh đạo P.TCCB và Chủ tịch CĐ Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
10:00Ban Quản lý Giảng đường báo cáo về vị trí việc làm của đơn vị - TP: BGH (PHT Chương); Lãnh đạo P.TCCB và Chủ tịch CĐ Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (20-11)

GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NGHỈ CẢ NGÀY (Không bố trí dạy bù)

Thứ 7 (21-11)

08:30Seminar luận án TS của NCS Trần Anh Dũng, đề tài "Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị ở Việt Nam" - TP: Theo giấy mời và thầy cô quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM Đường sắt

Chủ nhật (22-11)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS