Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-12-02 08:27:12)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(30-11)
Sáng10:30 Xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020; thống nhất các nội dung theo đề nghị của Đảng ủy Sư đoàn 375. TP: BTC Đảng ủy, VPĐU, BTĐUK Công trình, BTCB Sinh viên-VPK Công trình. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều14:00 Họp tập thể lãnh đạo Trường. TP: Tập thể lãnh đạo trường, mời Trưởng phòng TCCB dự. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(1-12)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy Trường. TP: Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 PBT.ĐU- Hiệu trưởng
Chiều14:00 Phòng Thiết bị quản trị báo cáo về Vị trí việc làm của đơn vị. TP: BGH (PHT. Chương); Chủ tịch CĐ Trường, lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và Tổ trưởng Công đoàn Phòng TBQT. Tại: P.301-A1 PHT Chương
15:30 Phòng Phát triển dự án báo cáo về Vị trí việc làm của đơn vị. TP: BGH (PHT. Chương); Chủ tịch CĐ Trường, lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và Tổ trưởng Công đoàn Phòng PTDA. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 4
(2-12)
Sáng08:30 Hội thảo : “Nghiên cứu vật liệu và công nghệ sửa chữa mặt đường cứng sân bay trong điều kiện vừa sửa chữa vừa khai thác ở Việt Nam”. TP: Giảng viên BM đường bộ, Bộ môn đường ô tô và sân bay, khoa CT, khoa KTXD, Cục Hàng không, ACV ( Tổng công ty Cảng hàng không) và các đại biểu theo giấy mời. Tại: P.401-A1 GS.TS.Phạm Huy Khang
08:30 Trung tâm Ứng dụng CNTT báo cáo về kế hoạch và phương án triển khai mạng Wifi tại Giảng đường. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P. TBQT, P.TC-KT, P. ĐTĐH, Ban QLGĐ. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Hội thảo Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước – Đề án 2395 phối hợp tổ chức với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. TP: BGH (PHT. Việt), P. TCCB, P.KHCN, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn; các CBGV quan tâm đến việc được tài trợ đào tạo, bồi dưỡng về KHCN trong và ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ,. Tại: P.101-A5 PHT. Việt
Thứ 5
(3-12)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Bùi Thị Quỳnh Anh. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng chịu cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm LATS cấp Trường. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự.. Tại: P.401-A1 Phòng Đào tạo sau đại học
08:30 Xưởng in báo cáo về Vị trí việc làm của đơn vị. TP: BGH (PHT. Chương); Chủ tịch CĐ Trường, lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và Tổ trưởng Công đoàn Xưởng in. Tại: P.301-A1 PHT Chương
10:00 Phòng Bảo vệ báo cáo về Vị trí việc làm của đơn vị. TP: BGH (PHT. Chương); Chủ tịch CĐ Trường, lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và Tổ trưởng Công đoàn Phòng Bảo vệ. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Họp Hội đồng Trường. TP: Thành viên HĐT. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐT
Thứ 6
(4-12)
Sáng08:30 Họp bàn về triển khai thử nghiệm hệ thống văn phòng điện tử mới. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.HCTH, P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, P.TBQT, P.KHCN, P.TCCB. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
10:30 Phòng TCCB báo cáo phương án triển khai thực hiện thông tư 20/2020/TT-BGDĐT. TP: BGH (HT, các PHT), P.TCCB., P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, P.TC-KT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều13:30 Hội thảo chuyên đề hệ thống dự ứng lực cho công trình cầu. TP: Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP & CTT, công ty Freyssinet, kính mời các đ/c quan tâm tới dự.. Tại: P.501-A1 Bộ môn CTGTTP&CTT
14:00 Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh. TP: Khoa ĐTQT, Khoa CNTT, CB-GV, sinh viên lớp CLC CNTT Việt-Anh K61 và các sinh viên quan tâm. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Đào tạo Quốc tế
Thứ 7
(5-12)
Sáng09:00 Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh. TP: Khoa ĐTQT, Khoa Cơ khí, Bộ môn Cơ khí ô tô, CB-GV, Sinh viên lớp CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh K61 và các sinh viên quan tâm.. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Đào tạo Quốc tế
Chiều
Chủ nhật
(6-12)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 30-11-2020 đến ngày 06-12-2020
(Được cập nhật lúc 2020-12-02 08:27:12)

Thứ 2 (30-11)

10:30Xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020; thống nhất các nội dung theo đề nghị của Đảng ủy Sư đoàn 375 - TP: BTC Đảng ủy, VPĐU, BTĐUK Công trình, BTCB Sinh viên-VPK Công trình - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Họp tập thể lãnh đạo Trường - TP: Tập thể lãnh đạo trường, mời Trưởng phòng TCCB dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (1-12)

08:30Họp Đảng ủy Trường - TP: Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PBT.ĐU- Hiệu trưởng
14:00Phòng Thiết bị quản trị báo cáo về Vị trí việc làm của đơn vị - TP: BGH (PHT. Chương); Chủ tịch CĐ Trường, lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và Tổ trưởng Công đoàn Phòng TBQT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:30Phòng Phát triển dự án báo cáo về Vị trí việc làm của đơn vị - TP: BGH (PHT. Chương); Chủ tịch CĐ Trường, lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và Tổ trưởng Công đoàn Phòng PTDA - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 4 (2-12)

08:30Hội thảo : “Nghiên cứu vật liệu và công nghệ sửa chữa mặt đường cứng sân bay trong điều kiện vừa sửa chữa vừa khai thác ở Việt Nam” - TP: Giảng viên BM đường bộ, Bộ môn đường ô tô và sân bay, khoa CT, khoa KTXD, Cục Hàng không, ACV ( Tổng công ty Cảng hàng không) và các đại biểu theo giấy mời - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :GS.TS.Phạm Huy Khang
08:30Trung tâm Ứng dụng CNTT báo cáo về kế hoạch và phương án triển khai mạng Wifi tại Giảng đường - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P. TBQT, P.TC-KT, P. ĐTĐH, Ban QLGĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Hội thảo Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước – Đề án 2395 phối hợp tổ chức với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ - TP: BGH (PHT. Việt), P. TCCB, P.KHCN, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn; các CBGV quan tâm đến việc được tài trợ đào tạo, bồi dưỡng về KHCN trong và ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :PHT. Việt

Thứ 5 (3-12)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Bùi Thị Quỳnh Anh. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng chịu cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm LATS cấp Trường. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau đại học
08:30Xưởng in báo cáo về Vị trí việc làm của đơn vị - TP: BGH (PHT. Chương); Chủ tịch CĐ Trường, lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và Tổ trưởng Công đoàn Xưởng in - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
10:00Phòng Bảo vệ báo cáo về Vị trí việc làm của đơn vị - TP: BGH (PHT. Chương); Chủ tịch CĐ Trường, lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và Tổ trưởng Công đoàn Phòng Bảo vệ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Hội đồng Trường - TP: Thành viên HĐT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐT

Thứ 6 (4-12)

08:30Họp bàn về triển khai thử nghiệm hệ thống văn phòng điện tử mới - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.HCTH, P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, P.TBQT, P.KHCN, P.TCCB - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:30Phòng TCCB báo cáo phương án triển khai thực hiện thông tư 20/2020/TT-BGDĐT - TP: BGH (HT, các PHT), P.TCCB., P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, P.TC-KT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
13:30Hội thảo chuyên đề hệ thống dự ứng lực cho công trình cầu - TP: Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP & CTT, công ty Freyssinet, kính mời các đ/c quan tâm tới dự. - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Bộ môn CTGTTP&CTT
14:00Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh - TP: Khoa ĐTQT, Khoa CNTT, CB-GV, sinh viên lớp CLC CNTT Việt-Anh K61 và các sinh viên quan tâm - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế

Thứ 7 (5-12)

09:00Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh - TP: Khoa ĐTQT, Khoa Cơ khí, Bộ môn Cơ khí ô tô, CB-GV, Sinh viên lớp CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh K61 và các sinh viên quan tâm. - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế

Chủ nhật (6-12)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS