Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2021-01-06 09:31:23)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(4-01)
Sáng
Chiều14:00 Xét chọn công dân, quân nhân dự bị đi đào tạo, bổ túc, huấn luyện chuyển loại sĩ quan dự bị năm 2021. TP: BCHQS trường (Đ/c Nguyễn Duy Việt, đ/c Nguyễn Ngọc Long, đ/c Nguyễn Văn Khởi), đại diện phòng TCCB, BV, K.GDQP. Tại: P.301-A1 PHT Việt
15:00 Họp Ban giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các Phó HT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(5-01)
Sáng09:00 Họp Thường vụ Đảng ủy. TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều14:00 Họp Đảng ủy trường. TP: Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
Thứ 4
(6-01)
Sáng10:00 Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm và 50 năm tuổi Đảng. TP: Khách mời ĐUK, 7 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng (theo Giấy mời); Đảng ủy viên trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường, Đảng ủy viên khoa, Bí thư và Phó bí thư các chi bộ trong toàn Đảng bộ trường; đảng viên các chi bộ: Trắc địa, CNTT, GTCC, TCCB-VPĐU, Động cơ-Nhiệt, Môi trường và ATGT. Tại: P.501-A1 BTĐU
Chiều14:00 Họp Ban biên soạn Quy định về Tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường ĐH GTVT.. TP: Ban biên soạn theo QĐ số 1996/QĐ-ĐHGTVT ngày 2/12/2020. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
16:00 Bảo vệ đề tài cấp trường trọng điểm: "Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở việt nam", MS: B2020 – GHA - 02. TP: BM Cầu Hầm và kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐ nghiệm thu
Thứ 5
(7-01)
Sáng
Chiều14:00 Hội nghị cán bộ công tác tháng 1/2021. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(8-01)
Sáng08:30 Hội thảo "Các công nghệ mới trong AI và ứng dụng".. TP: Giảng viên và sinh viên Khoa CNTT. Mời các giảng viên quan tâm đến dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa CNTT
09:00 Đánh giá Gói thầu mua sắm thiết bị vật tư cho Dự án Phát triển các chương trình đào tạo giảng viên theo định hướng tương lai bằng các phương pháp sáng tạo cho các trường đại học Châu Á thế hệ mới (FRACTION-GTVT). TP: Tổ chuyên gia theo Quyết định số 2161/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/12/2020, Khoa Đào tạo Quốc tế, Các đơn vị nộp hồ sơ dự thầu. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều14:30 Họp về quản lý học viên cao học. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.TCKT, P.KT&ĐBCLĐT, TT UWDCNTT, các khoa quản lý CT cao học, BM Anh văn. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Thứ 7
(9-01)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(10-01)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 04-01-2021 đến ngày 10-01-2021
(Được cập nhật lúc 2021-01-06 09:31:23)

Thứ 2 (4-01)

14:00Xét chọn công dân, quân nhân dự bị đi đào tạo, bổ túc, huấn luyện chuyển loại sĩ quan dự bị năm 2021 - TP: BCHQS trường (Đ/c Nguyễn Duy Việt, đ/c Nguyễn Ngọc Long, đ/c Nguyễn Văn Khởi), đại diện phòng TCCB, BV, K.GDQP - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
15:00Họp Ban giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các Phó HT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (5-01)

09:00Họp Thường vụ Đảng ủy - TP: Ủy viên Ban TV Đảng ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Họp Đảng ủy trường - TP: Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU

Thứ 4 (6-01)

10:00Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm và 50 năm tuổi Đảng - TP: Khách mời ĐUK, 7 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng (theo Giấy mời); Đảng ủy viên trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường, Đảng ủy viên khoa, Bí thư và Phó bí thư các chi bộ trong toàn Đảng bộ trường; đảng viên các chi bộ: Trắc địa, CNTT, GTCC, TCCB-VPĐU, Động cơ-Nhiệt, Môi trường và ATGT - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Họp Ban biên soạn Quy định về Tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường ĐH GTVT. - TP: Ban biên soạn theo QĐ số 1996/QĐ-ĐHGTVT ngày 2/12/2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
16:00Bảo vệ đề tài cấp trường trọng điểm: "Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở việt nam", MS: B2020 – GHA - 02 - TP: BM Cầu Hầm và kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ nghiệm thu

Thứ 5 (7-01)

14:00Hội nghị cán bộ công tác tháng 1/2021 - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (8-01)

08:30Hội thảo "Các công nghệ mới trong AI và ứng dụng". - TP: Giảng viên và sinh viên Khoa CNTT. Mời các giảng viên quan tâm đến dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa CNTT
09:00Đánh giá Gói thầu mua sắm thiết bị vật tư cho Dự án Phát triển các chương trình đào tạo giảng viên theo định hướng tương lai bằng các phương pháp sáng tạo cho các trường đại học Châu Á thế hệ mới (FRACTION-GTVT) - TP: Tổ chuyên gia theo Quyết định số 2161/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/12/2020, Khoa Đào tạo Quốc tế, Các đơn vị nộp hồ sơ dự thầu - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:30Họp về quản lý học viên cao học - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.TCKT, P.KT&ĐBCLĐT, TT UWDCNTT, các khoa quản lý CT cao học, BM Anh văn - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 7 (9-01)

Chủ nhật (10-01)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS