Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2021-01-12 11:26:18)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(11-01)
Sáng08:30 Hiệu trưởng làm việc với P.HTQT và NCPT về kế hoạch năm 2021. TP: Hiệu trưởng, Lãnh đạo P.HTQT&NCPT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Đề xuất hệ thống nền tảng E-learning và đánh giá việc triển khai blended learning cho môn tiếng Anh theo thông báo 852/TB- ĐHGTVT. TP: BGH (HT, PHT Chương), P.ĐTĐH, TT ĐTTT UTC, BM Tiếng Anh (Cô tuyến, cô Hà, cô Hiền). Tại: P.301-A1 BGH
15:30 Họp Ban chủ nhiệm Nhiệm vụ Biên soạn mục từ Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, Vận tải năm 2020-2021. TP: BCN nhiệm vụ, Trưởng nhóm và thư ký các nhóm biên soạn BKTT Q15. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
Thứ 3
(12-01)
Sáng08:30 Họp bàn giải quyết các tồn tại trong công tác thanh toán Khối lượng giảng dạy và Nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. TP: TCCB, TC-KT, KHCN, TT-PC, ĐTĐH. Tại: P.401-A1 PHT Chương
09:30 Họp Ban phát triển các sản phẩm KHCN. TP: Ban phát triển các sản phẩm KHCN theo QĐ số 1342/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/8/2020. Tại: P.301-A1 PHT. Việt
Chiều15:00 Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số. TP: Theo QĐ 1480/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/9/2020. Tại: P.401-A1 Trưởng ban
Thứ 4
(13-01)
Sáng08:30 Bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019- GHA - 05 " Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của các kết cấu công trình cầu thép có xét đến ảnh hưởng của các khuyết tật, công nghệ thi công và điều kiện môi trường Việt Nam" CNĐT: PGS.TS. Trần Thế Truyền. TP: hành viên HĐ (theo QĐ) và các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.403-A8 Hội đồng nghiệm thu đề tài
08:30 Hội thảo “Chương trình đào tạo Kỹ sư trình độ cao” hợp tác giữa Trường ĐH Giao thông vận tải và Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam. TP: Ban Giám hiệu (PHT PGS.TS Nguyễn Thanh Chương), Lãnh đạo công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam, Khoa ĐTQT, Đại diện Khoa Cơ khí, Khoa CNTT, Khoa Đ-ĐT, Khoa CT, Khoa KTXD, P. HTQT&NCPT; P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, các Thầy/Cô giáo, CVHT và sinh viên K58 của các Khoa (Cơ khí và Khoa CNTT; Khoa Đ-ĐT; Khoa CT; Khoa KTXD; Khoa ĐTQT). Tại: P.501-A1 Khoa Đào tạo Quốc tế
08:30 Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020. TP: Thành viên Hội đồng theo Quyết định. Tại: P.401-A1 Chủ tịch Hội đồng
09:00 Gặp mặt 20 năm thành lập Ban quản lý giảng đường. TP: BGH; CB, VC, người lao động Ban QLGĐ các thế hệ và đại biểu khách mời. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Ban QLGĐ
Chiều14:00 Bảo vệ đề tài cấp Trường trọng điểm:"Nghiên cứu tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị Việt Nam", MS: T2019-CT-01TĐ. TP: BM Đường sắt và kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự.. Tại: P.403-A8 Chủ tịch hội đồng nghiệm thu
14:00 Họp xét thu nhập tăng thêm quý 4/2020. TP: Hội đồng xét thu nhập tăng thêm. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐ
15:00 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng. TP: UVBCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, BTK Hội Sinh viên. Tại: P.401-A1 Bí thư Đoàn trường
Thứ 5
(14-01)
Sáng08:30 Họp kiểm tra tiến độ xây dựng chương trình đào tạo theo nghị định 99 áp dụng cho khóa 62, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập áp dụng cho khóa 61. TP: BGH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, trưởng ban thư ký CDIO, trưởng các Khoa quản lý ngành đào tạo. Tại: P.301-A1 PHT Chương
09:00 Tập huấn sử dụng phần mềm VPĐT mới (Phòng máy tầng 5 nhà A4). TP: Ban Giám hiệu (HT, các PHT). Tại: p.504-A4 Bộ phận Kỹ thuật hướng dẫn sử dụng
Chiều14:00 Họp xét trợ cấp khó khăn quý 3+4 năm 2020 Ghi chú: Đề nghi công đoàn các đơn vị lập danh sách đề nghị xét trợ cấp khó khăn quý 3,4 năm 2020, kèm minh chứng (bản phô tô) gửi về văn phòng công đoàn P303-A1. Hạn cuối cùng 16h00 ngày 12/01/2021. TP: BTV công đoàn; đại diện P TCCB, P. TCKT, Trạm Y tế. Tại: P.301-A1 CĐ Trường
14:30 Họp hội đồng TĐG CLGD Trường. TP: Toàn thể thành viên hội đồng theo QĐ 1443 ngày 9/9/2020. Tại: P.401-A1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ 6
(15-01)
Sáng08:30 Họp về hoàn thiện Quy định về Tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường ĐH GTVT. TP: Chủ tịch Hội đồng sáng kiến các Khoa, Ban biên soạn theo QĐ số 1996/QĐ-ĐHGTVT ngày 2/12/2020. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
Chiều14:00 Họp cho ý kiến về dự thảo quy định về công tác đánh giá học phần dành cho hệ đại học. TP: BGH, Ban soạn thảo, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, trưởng các Khoa, Giám đốc trung tâm KHCN, trung tâm Đào tạo thực hành & CGCN. Tại: P.401-A1 PHT Chương
15:00 Bảo vệ cấp Bộ đề tài NCKH mã số CTB2018-GHA-08NV, Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ thi công cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp với điều kiện tại vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc’’. Chủ nhiệm đề tài: TS.Bùi Thanh Danh. TP: Thành viên hội đồng (Theo QĐ) và các nhà khoa học quan tâm đến dự. TP: Thành viên hội đồng (Theo QĐ) và các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.501-A1 Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài
Thứ 7
(16-01)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Ngô Ngọc Quý. Đề tài: Nghiên cứu quan hệ giữa cường độ chống cắt và đặc tính biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông asphalt mặt đường.. TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, BM Đường bộ, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.401-A1 Phòng ĐTSĐH
Chiều13:00 Seminar luận án TS của NCS Nguyễn Xuân Tuấn, khoá 2016, đề tài "Nghiên cứu hệ thống lái steer by wire điện tử - thủy lực" và NCS Đinh Quang Vũ, Khoá 2014, đề tài: "Khảo sát tính dẫn hướng của ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam". TP: Theo giấy mời; mời các giảng viên và nhà khoa học quan tâm tới dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Bộ môn Cơ khí Ô tô
Chủ nhật
(17-01)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Nhà trường đề nghị các cá nhân và tập thể chưa đăng ký thi đua năm học 2020-2021: thực hiện đăng ký thi đua (bổ sung) từ 11/01/2021 đến 15/01/2021.

2. Phòng ĐTĐH kính đề nghị các Bộ môn hoàn thành việc nộp bảng điểm về phòng ĐTĐH, VP Khoa quản lý SV và nhập điểm  học kỳ I năm học 2020-2021 đối với K60 trở về trước lên phần mềm QLĐT trước Thứ 4, 13/01/2021


Lịch công tác tuần từ ngày 11-01-2021 đến ngày 17-01-2021
(Được cập nhật lúc 2021-01-12 11:26:18)

Thứ 2 (11-01)

08:30Hiệu trưởng làm việc với P.HTQT và NCPT về kế hoạch năm 2021 - TP: Hiệu trưởng, Lãnh đạo P.HTQT&NCPT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Đề xuất hệ thống nền tảng E-learning và đánh giá việc triển khai blended learning cho môn tiếng Anh theo thông báo 852/TB- ĐHGTVT - TP: BGH (HT, PHT Chương), P.ĐTĐH, TT ĐTTT UTC, BM Tiếng Anh (Cô tuyến, cô Hà, cô Hiền) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BGH
15:30Họp Ban chủ nhiệm Nhiệm vụ Biên soạn mục từ Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, Vận tải năm 2020-2021 - TP: BCN nhiệm vụ, Trưởng nhóm và thư ký các nhóm biên soạn BKTT Q15 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt

Thứ 3 (12-01)

08:30Họp bàn giải quyết các tồn tại trong công tác thanh toán Khối lượng giảng dạy và Nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 - TP: TCCB, TC-KT, KHCN, TT-PC, ĐTĐH - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
09:30Họp Ban phát triển các sản phẩm KHCN - TP: Ban phát triển các sản phẩm KHCN theo QĐ số 1342/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/8/2020 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
15:00Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số - TP: Theo QĐ 1480/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/9/2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng ban

Thứ 4 (13-01)

08:30Bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019- GHA - 05 " Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của các kết cấu công trình cầu thép có xét đến ảnh hưởng của các khuyết tật, công nghệ thi công và điều kiện môi trường Việt Nam" CNĐT: PGS.TS. Trần Thế Truyền - TP: hành viên HĐ (theo QĐ) và các nhà khoa học quan tâm đến dự - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Hội đồng nghiệm thu đề tài
08:30Hội thảo “Chương trình đào tạo Kỹ sư trình độ cao” hợp tác giữa Trường ĐH Giao thông vận tải và Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam - TP: Ban Giám hiệu (PHT PGS.TS Nguyễn Thanh Chương), Lãnh đạo công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam, Khoa ĐTQT, Đại diện Khoa Cơ khí, Khoa CNTT, Khoa Đ-ĐT, Khoa CT, Khoa KTXD, P. HTQT&NCPT; P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, các Thầy/Cô giáo, CVHT và sinh viên K58 của các Khoa (Cơ khí và Khoa CNTT; Khoa Đ-ĐT; Khoa CT; Khoa KTXD; Khoa ĐTQT) - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế
08:30Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 - TP: Thành viên Hội đồng theo Quyết định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng
09:00Gặp mặt 20 năm thành lập Ban quản lý giảng đường - TP: BGH; CB, VC, người lao động Ban QLGĐ các thế hệ và đại biểu khách mời - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Ban QLGĐ
14:00Bảo vệ đề tài cấp Trường trọng điểm:"Nghiên cứu tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị Việt Nam", MS: T2019-CT-01TĐ - TP: BM Đường sắt và kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Chủ tịch hội đồng nghiệm thu
14:00Họp xét thu nhập tăng thêm quý 4/2020 - TP: Hội đồng xét thu nhập tăng thêm - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
15:00Họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng - TP: UVBCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, BTK Hội Sinh viên - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bí thư Đoàn trường

Thứ 5 (14-01)

08:30Họp kiểm tra tiến độ xây dựng chương trình đào tạo theo nghị định 99 áp dụng cho khóa 62, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập áp dụng cho khóa 61 - TP: BGH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, trưởng ban thư ký CDIO, trưởng các Khoa quản lý ngành đào tạo - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
09:00Tập huấn sử dụng phần mềm VPĐT mới (Phòng máy tầng 5 nhà A4) - TP: Ban Giám hiệu (HT, các PHT) - Tại: p.504-A4 - Chủ trì :Bộ phận Kỹ thuật hướng dẫn sử dụng
14:00Họp xét trợ cấp khó khăn quý 3+4 năm 2020 Ghi chú: Đề nghi công đoàn các đơn vị lập danh sách đề nghị xét trợ cấp khó khăn quý 3,4 năm 2020, kèm minh chứng (bản phô tô) gửi về văn phòng công đoàn P303-A1. Hạn cuối cùng 16h00 ngày 12/01/2021 - TP: BTV công đoàn; đại diện P TCCB, P. TCKT, Trạm Y tế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :CĐ Trường
14:30Họp hội đồng TĐG CLGD Trường - TP: Toàn thể thành viên hội đồng theo QĐ 1443 ngày 9/9/2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng

Thứ 6 (15-01)

08:30Họp về hoàn thiện Quy định về Tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường ĐH GTVT - TP: Chủ tịch Hội đồng sáng kiến các Khoa, Ban biên soạn theo QĐ số 1996/QĐ-ĐHGTVT ngày 2/12/2020 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
14:00Họp cho ý kiến về dự thảo quy định về công tác đánh giá học phần dành cho hệ đại học - TP: BGH, Ban soạn thảo, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, trưởng các Khoa, Giám đốc trung tâm KHCN, trung tâm Đào tạo thực hành & CGCN - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:00Bảo vệ cấp Bộ đề tài NCKH mã số CTB2018-GHA-08NV, Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ thi công cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp với điều kiện tại vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc’’. Chủ nhiệm đề tài: TS.Bùi Thanh Danh. TP: Thành viên hội đồng (Theo QĐ) và các nhà khoa học quan tâm đến dự - TP: Thành viên hội đồng (Theo QĐ) và các nhà khoa học quan tâm đến dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài

Thứ 7 (16-01)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Ngô Ngọc Quý. Đề tài: Nghiên cứu quan hệ giữa cường độ chống cắt và đặc tính biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông asphalt mặt đường. - TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, BM Đường bộ, Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng ĐTSĐH
13:00Seminar luận án TS của NCS Nguyễn Xuân Tuấn, khoá 2016, đề tài "Nghiên cứu hệ thống lái steer by wire điện tử - thủy lực" và NCS Đinh Quang Vũ, Khoá 2014, đề tài: "Khảo sát tính dẫn hướng của ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam" - TP: Theo giấy mời; mời các giảng viên và nhà khoa học quan tâm tới dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Bộ môn Cơ khí Ô tô

Chủ nhật (17-01)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS