Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(09/05)
Sáng
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Thứ 2 ngày 09/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp chuẩn bị đánh giá chính thức 3 CTĐT theo chuẩn AUN -QA TP: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Khảo thí và ĐBCL - PII, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, BGH (PHT Chương), Thư ký AUN - QA, Lãnh đạo 3 khoa: CT, CK, Đ-ĐT; Trưởng Ban thư ký viết báo cáo TĐG của 3 ngành; Thành viên bộ phận Zoom; Phiên dịch; Dẫn chương trình (MC) Tại: P.601 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 09/05
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải TP: Thành viên hội đồng Tại: P.401 - A1
Chủ tịch HĐ
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 09/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp về chuẩn bị cho đăng cai thi Olimpic Cơ học toàn quốc năm 2022 TP: BGH (PHT Chương), Phòng Đào tạo ĐH, Phòng CTCTSV, BQL giảng đường, Trung tâm ƯDCNTT, mời PGS.TS. Lương Xuân Bính Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Thứ 3
(10/05)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 3 ngày 10/05
Chủ trì: Phòng KT&ĐBCLĐT
Tập huấn cho các bên liên quan khi trả lời phỏng vấn, phục vụ kiểm định 3 CTĐT theo chuẩn AUN

Lịch tập huấn:

1. Từ 8h30 -10h00: Các Khoa : CT, CK, Đ-ĐT  (Lãnh đạo Khoa, Trưởng BM ngành kiểm định, Ban thư ký viết báo cáo TĐG, Giảng viên, cán bộ hỗ trợ); Chuyên viên các đơn vị tham gia phỏng vấn;

2. Từ 10h-11h30: Sinh viên tham gia phỏng vấn

3. Từ 14h00-15h30: Cựu sinh viên tham gia phỏng vấn

4. Từ 15h30-17h00: Nhà tuyển dụng tham gia phỏng vấn

- TTUDCNTT hỗ trợ kết nối trực tuyến với Phân hiệu TP. HCM và các đối tượng tham gia tập huấn trực tuyến qua phần mềm zoom;

- Các đối tượng tham gia tập huấn trực tuyến, kết nối qua phần mềm zoom.

TP: Phòng Khảo thí và ĐBCL - PII, Các khoa CT, CK, Đ-ĐT ( Lãnh đạo Khoa, Trưởng BM ngành kiểm định, Ban thư ký viết báo cáo TĐG, Giảng viên, cán bộ hỗ trợ); Chuyên viên các đơn vị tham gia phỏng vấn; Nhà tuyển dụng; Cục sinh viên; Sinh viên Tại: P.601 - A1
Phòng KT&ĐBCLĐT
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 10/05
Chủ trì: P.KHCN
Nhà trường kiểm tra các hoạt động của Trung tâm, Công ty năm 2021 TP: P.KHCN, P.TCKT, P.TCCB, Lãnh đạo các TT, CT (chi tiết ở phần ghi chú) Tại: P.401 - A1
P.KHCN
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 10/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp hoàn thiện báo cáo đề án tự chủ của Trường TP: BGH (PHT Chương), Phòng TCCB, TCKT, ĐTĐH, KHCN,CTCT&SV, HCTH (Phòng TCCB chuẩn bị báo cáo) Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 3 ngày 10/05
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp Ban Giám hiệu TP: Thành viên Ban Giám hiệu Tại: P.301A1
Hiệu trưởng
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 10/05
Chủ trì: P.KHCN
Nhà trường kiểm tra các hoạt động của Trung tâm, Công ty năm 2021 TP: P.KHCN, P.TCKT, P.TCCB, Lãnh đạo các TT, CT (chi tiết ở phần ghi chú) Tại: P.401 - A1
P.KHCN
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 10/05
Chủ trì: Bí thư ĐU
Họp Thường vụ Đảng uỷ Trường TP: Thành viên Ban TVĐU Tại: P.301 - A1
Bí thư ĐU
Thứ 4
(11/05)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 4 ngày 11/05
Chủ trì: Bí thư ĐU
Họp Đảng ủy trường TP: Các đảng ủy viên trường Tại: P.401 - A1
Bí thư ĐU
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 4 ngày 11/05
Chủ trì: P.KHCN
Nhà trường kiểm tra các hoạt động của Trung tâm, Công ty năm 2021 TP: P.KHCN, P.TCKT, P.TCCB, Lãnh đạo các TT, CT (chi tiết ở phần ghi chú) Tại: P.301 - A1
P.KHCN
09:00 - 11:30
09:00 - 11:30
Thứ 4 ngày 11/05
Chủ trì: Hội Cựu chiến binh
Đại hội Cựu chiến binh Trường Đại học Giao thông vận tải lần thứ IV, nhiệm kỳ (2022-2027)

Toàn thể hội viên và khách mời

TP: Toàn thể hội viên và khách mời Tại: P.501 - A1
Hội Cựu chiến binh
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 11/05
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị cán bộ công tác tháng 5 TP: Thành phần theo quy định Tại: P. 601A1
Hiệu trưởng
Thứ 5
(12/05)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 5 ngày 12/05
Chủ trì: Khoa Lý luận Chính trị
HỘI THẢO CẤP NGÀNH "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI"

BGH (PHT Việt); P KHCN; Đại biểu, khách mời, các giảng viên quan tâm.

TP: BGH (PHT Việt); P KHCN; Đại biểu, khách mời, các giảng viên quan tâm. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa Lý luận Chính trị
09:00 - 11:30
09:00 - 11:30
Thứ 5 ngày 12/05
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường TP: Theo QĐ Tại: P.601 - A1
Chủ tịch Hội đồng
Chiều
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 5 ngày 12/05
Chủ trì: BM CTGTTP&CTT
Seminar luận án tiến sĩ của NCS Lê Đức Anh, ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt TP: Phòng ĐT SĐH, Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP & CTT, kính mời các GV, nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm tham dự Tại: P.501 - A1
BM CTGTTP&CTT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 12/05
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Hội thảo tuyển dụng và trao học bổng cho sinh viên tham gia khoá học REVIT của công ty TNHH Daiwa House Việt Nam TP: Khoa ĐTQT, Giảng viên và sinh viên quan tâm Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa Đào tạo quốc tế
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 12/05
Chủ trì: Hiệu trưởng
Báo cáo Ban chỉ đạo (HT, các PHT, CT HĐT) về việc lập kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển Tại: P.301 - A1
Hiệu trưởng
Thứ 6
(13/05)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 13/05
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp về xây dựng chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sĩ theo Nghị định 99 TP: Ban giám hiệu (HT, PHT Chương), phòng ĐTSĐH, ĐTĐH, các Khoa quản lý chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sĩ Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 6 ngày 13/05
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Hội thảo chuyên đề “Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại Trường EM Normandie Business School – Pháp” TP: Khoa ĐTQT, Giảng viên và sinh viên, phụ huynh chương trình LKQT, các sinh viên quan tâm Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa Đào tạo quốc tế
Chiều
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 13/05
Chủ trì: Khoa Kỹ thuật xây dựng
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (M.O.U) và trao học bổng giữa trường đại học Giao thông Vận tải và tập đoàn Phan Vũ TP: PGS.TS Nguyễn Duy Việt, Tập đoàn Phan Vũ, Phòng HTQT & NCPT, Lãnh đạo phòng CTCT & SV, Lãnh đạo khoa KTXD Tại: P.301 - A1
Khoa Kỹ thuật xây dựng
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 13/05
Chủ trì: Khoa Kỹ thuật xây dựng
Lễ trao học bổng Phan Vũ TP: Lãnh đạo Tập đoàn Phan Vũ, PHT Nguyễn Duy Việt, Phòng HTQT & NCPT, Lãnh đạo khoa KTXD Tại: P.501 - A1
Khoa Kỹ thuật xây dựng
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 13/05
Chủ trì: K.ĐTQT
Chung kết Cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh “INED Debater” TP: Khoa ĐTQT, P.CTCT&SV, Đoàn thanh niên, Bộ môn Anh văn, giảng viên và sinh viên quan tâm Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
K.ĐTQT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 13/05
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp kiểm tra công tác chuẩn bị kiểm định chất lượng đối với 03 chương trình đào tạo TP: BGH(HT, PHT Chương), Khoa CT, Khoa Cơ khí, Khoa Đ-ĐT, P. KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P. HTQT&NCPT, P. TBQT, Ban QLGĐ, Ban QL KTX, Trạm Y tế, TTTTTV, TT ƯDCNTT Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
Thứ 7
(14/05)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(15/05)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

Lịch làm việc của Nhà trường với các trung tâm, công ty

- Sáng thứ 3 ngày 10/05/2022: Ô. Lương Xuân Chiểu, Ô. Lã Văn Chăm, B. Lê Thu Huyền, Ô. Nguyễn Thanh Hải, B. Nguyễn Thị Cúc,  Ô. Trần Đức Công, Ô. Trần Bảo Việt

- Chiều thứ 3 ngày 10/05/2022: Ô. Hoàng Việt Hải, Ô. Phạm Manh Cường, Ô Phạm Huy Khang, Ô. Lê Công Thành, Ô. Nguyễn Huy Thập, Ô. Hoàng Hữu Thành

- Sáng thứ 4 ngày 11/05/2022: B. Trịnh Thị Hương, Ô. Ngô Quang Dự, Ô. Ngô Văn Minh, Ô. Phạm Hoàng Kiên, Ô. Nguyễn Viết Thanh

 

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<