Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(16/05)
Sáng
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 16/05
Chủ trì: Ban giám hiệu
Kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN TP: Theo thông báo số 326 ngày 5/5/2022 Tại: P.301-A1 (từ 8h00' - 15h00') P401-A1 (từ 8h00' - 15h00') P501-A1 (từ 8h00' - 15h00')
Ban giám hiệu
08:30 - 09:30
08:30 - 09:30
Thứ 2 ngày 16/05
Chủ trì: Ban Giám hiệu
Khai mạc Đánh giá ngoài 3 CTĐT theo chuẩn AUN TP: Theo thông báo số 326/TB-ĐHGTVT ngày 5/ 5/ 2022 Tại: P.601 - A1
Ban Giám hiệu
Chiều
 
 
 
Thứ 3
(17/05)
Sáng
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
Thứ 3 ngày 17/05
Chủ trì: Ban giám hiệu
Kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN TP: Theo thông báo số 326 ngày 5/5/2022 Tại: P.301-A1 (từ 8h00' - 16h00') P401-A1 (từ 8h00' - 16h00') P501-A1 (từ 8h00' - 16h00') P601-A1 (Từ 8h00;- 16h00')
Ban giám hiệu
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 17/05
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2022 TP: Thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Trường năm 2022 Tại: P.403 - A8
Chủ tịch HĐ
Chiều
 
 
 
Thứ 4
(18/05)
Sáng
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
Thứ 4 ngày 18/05
Chủ trì: Ban giám hiệu
Kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN TP: Theo thông báo số 326 ngày 5/5/2022 Tại: P.301-A1 (từ 8h00' - 16h00') P401-A1 (từ 8h00' - 16h00') P501-A1 (từ 8h00' - 16h00') P601-A1 (Từ 8h00;- 16h00')
Ban giám hiệu
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 4 ngày 18/05
Chủ trì: Hiệu trưởng
Báo cáo Ban Giám hiệu công tác kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, Phân hiệu Tại: P.403 - A8
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 18/05
Chủ trì: BM Cầu hầm
Seminar luận án tiến sĩ đề tài: "Nghiên cứu giải pháp vật liệu và kết cấu để kiểm soát nhiệt và hạn chế vết nứt trong bê tông tuổi sớm kết cấu cầu " của NCS Hoàng Thị Tuyết TP: Kính mời Bộ môn Cầu Hầm và các nhà khoa học quan tâm tới dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
BM Cầu hầm
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 18/05
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, lĩnh vực Khoa học Cơ bản TP: Theo Quyết định Tại: P.403 - A8
Chủ tịch HĐ
Thứ 5
(19/05)
Sáng
08:00 - 13:00
08:00 - 13:00
Thứ 5 ngày 19/05
Chủ trì: Ban giám hiệu
Kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN TP: Theo thông báo số 326 ngày 5/5/2022 Tại: P.301-A1 (từ 8h00' - 13h00') P401-A1 (từ 8h00' - 13h00') P501-A1 (từ 8h00' - 13h00') P601-A1 (Từ 8h00;- 13h00')
Ban giám hiệu
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 19/05
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, lĩnh vực Công trình TP: Theo QĐ Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Chủ tịch HĐ
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 19/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp về một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, lãnh dạo các Khoa Tại: P.403 - A8
PHT Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 19/05
Chủ trì: BM CTGTTP&CTT
Seminar luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Hiệp, đề tài "Nghiên cứu ứng xử chịu uốn và ứng xử chịu cắt của kết cấu sandwich bằng bê tông cốt lưới dệt" TP: Phòng ĐT SĐH, Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP & CTT, kính mời các GV, nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm tham dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
BM CTGTTP&CTT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 19/05
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, lĩnh vực Điện - Điện tử TP: Theo QĐ Tại: P.403 - A8
Chủ tịch HĐ
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 19/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp Quỹ văn thể TP: Tp: BGH( PHT Chương); P. CTCTSV; P. TCKT; Công đoàn; Đoàn TN; Hội SV; Chi hội Thể thao. Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Thứ 6
(20/05)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 20/05
Chủ trì: Hiệu trưởng
Bế mạc đánh giá ngoài 3 CTĐT theo chuẩn AUN TP: Theo thông báo số 326 ngày 5/ 5/ 2022 Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 20/05
Chủ trì: K,KHCB
Hội thảo Giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 TP: BGH (PHT Chương), P. KHCN, CB-GV khoa KHCB, Đại biểu khách mời và các GV quan tâm Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
K,KHCB
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 20/05
Chủ trì: Ban Giám hiệu
Họp rà soát phần mềm đăng ký xét tuyển bằng học bạ năm 2022 TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Thanh Tra - Pháp chế, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Phòng Đào tạo đại học Tại: P.401 - A1
Ban Giám hiệu
Thứ 7
(21/05)
Sáng
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Thứ 7 ngày 21/05
Chủ trì: Ban giám hiệu
Lớp Tập huấn viết, đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích TP: Trung tâm Thẩm định Sáng chế - Cục SHTT, Lãnh đạo các Khoa, Trung tâm KHCN GTVT, Trung tâm ĐTTH&CGCNGTVT, các viên chức đã đăng ký trên Google Sheet Tại: P.501 - A1
Ban giám hiệu
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(22/05)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

Thông báo số 326 ngày 5/5/2022 (xem file đính kèm)

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<