Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(23/05)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 23/05
Chủ trì: PHT Chương
Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng trường Đại học UCO (CH Pháp) TP: BGH (PHT Chương); Khoa môi trường và an toàn giao thông, Khoa Khoa học Cơ bản, BM Nga - Pháp, Khoa Đào tạo quốc tế, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển,Trung tâm CFOS; PGS.TS. Đào Duy Lâm Tại: P201 - A1
PHT Chương
Thứ 3
(24/05)
Sáng
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
Thứ 3 ngày 24/05
Chủ trì: PHT Chương
Tham dự lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng kỹ năng vận tải đường sắt cho học viên các nước Mê Công – Lan Thương 2022” TP: BGH (PHT Chương), P.HTQT&NCPT, PGS.TS Trần Quốc Đạt (BM ĐS), PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BM VT&KTĐS), TS Mai Văn Thắm (BM ĐMTX) Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Chiều
 
 
 
Thứ 4
(25/05)
Sáng
09:00 - 09:59
09:00 - 09:59
Thứ 4 ngày 25/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp xét công nhận tốt nghiệp (hệ văn bằng 2 và bổ sung) TP: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học Tại: P.401 - A1
PHT Chương
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Thứ 4 ngày 25/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp Ban tổ chức Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc lần thứ 31 TP: Theo quyết định số: 861/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/5/2022 Tại: P.401 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
Thứ 4 ngày 25/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp Hội đồng đánh giá KQRLSV Khóa 62, học kỳ 1, năm học 2021-2022 TP: Các thành viên Hội đồng đánh giá KQRLSV cấp Trường Tại: P.401 - A1
PHT Chương
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 4 ngày 25/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp Hội đồng CVHT cấp Trường, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CVHT, học kỳ 1, năm học 2021-2022 TP: Các thành viên Hội đồng CVHT cấp Trường Tại: P.401 - A1
PHT Chương
Thứ 5
(26/05)
Sáng
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 5 ngày 26/05
Chủ trì: Công đoàn Trường
Họp BCH Công đoàn mở rộng TP: BCH công đoàn trường,BCH công đoàn bộ phận, tổ trường công đoàn trực thuộc, UBKT công đoàn, VP Công đoàn Tại: P.401-A1
Công đoàn Trường
Chiều
14:00 - 14:59
14:00 - 14:59
Thứ 5 ngày 26/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp Ban soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ TP: Theo QĐ Tại: P.401 - A1
PHT Chương
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 26/05
Chủ trì: PHT CHương
Họp chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2021-2022 TP: BGH (PHT Chương), Khoa CT, Khoa CK, Khoa Đ-ĐT, Khoa CNTT, Khoa ĐTQT, Khoa KTXD, Khoa KHCB, Khoa VTKT, Khoa LLCT, Khoa QLXD, Khoa MT&ATGT, Đoàn TN, P.CTCT&SV, P.TCKT, Ban QLGĐ, Xưởng in, P.Bảo vệ, P.TBQT, P.HCTH, P.ĐTĐH Tại: P.301 - A1
PHT CHương
Thứ 6
(27/05)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 27/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp về đề xuất xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, TT ĐTTT, TT ƯDCNTT Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Chiều
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 27/05
Chủ trì: PHT Chương
Họp chuẩn bị báo cáo của đoàn thanh tra hành chính (Trực tiếp và trực tuyến) TP: Phòng HCTH, phòng Thanh tra - Pháp chế, phòng ĐTĐH, phòng ĐTSĐH, phòng Khảo thí&ĐBCLĐT, khoa ĐTQT, phòng KHCN, phòng TCKT, phòng TBQT, phòng Phát triển dự án, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Hợp tác quốc tế &NCPT, Phân hiệu Tại: P.601 - A1
PHT Chương
Thứ 7
(28/05)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 7 ngày 28/05
Chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Thị Lý. Đề tài: Nghiên cứu ứng xử cắt của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP&CTT, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường. Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự! Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng Đào tạo Sau đại học
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 7 ngày 28/05
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Hội đồng đánh giá nghiệm thu Cấp bộ đề tài KHCN, Mã số CTB2018-GHA-02NV TP: Theo QĐ số 1322/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2022 và khách mời quan tâm Tại: P.301 - A1
Chủ tịch HĐ
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(29/05)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<