Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(06/06)
Sáng
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 06/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Công bố quyết định thanh tra hành chính của Bộ GD&ĐT TP: Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, Ban Giám hiệu (HT, các PHT), CTHĐT, phòng HCTH, phòng Thanh tra - Pháp chế, phòng ĐTĐH, phòng ĐTSĐH, phòng Khảo thí và ĐBCLĐT, khoa ĐTQT, phòng KHCN, phòng TCKT, phòng TBQT, phòng Phát triển dự án, phòng Tổ chức cán bộ, phòng hợp tác quốc tế &NCPT Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 2 ngày 06/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp Ban Giám hiệu TP: Thành viên Ban Giám hiệu Tại: P.301 A1
Hiệu trưởng
Thứ 3
(07/06)
Sáng
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 3 ngày 07/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Tiếp công ty Ingerop, CH Pháp TP: BGH (HT), Khoa Công trình, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Đào tạo quốc tế, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Tại: P201 - A1
Hiệu trưởng
Chiều
 
 
 
Thứ 4
(08/06)
Sáng
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Thứ 4 ngày 08/06
Chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Võ Vĩnh Bảo. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu dầm bê tông dự ứng lực đúc sẵn với bê tông cường độ cao cho phát triển giao thông khu vực Đông Nam Bộ. TP: Ban giám hiệu (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, BM Cầu hầm, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự! Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng Đào tạo Sau đại học
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 4 ngày 08/06
Chủ trì: Phó Bí thư Đảng uỷ
Họp Ban chấp hành Đảng bộ trường TP: Thành viên BCH Đảng bộ trường Tại: P.601- A1
Phó Bí thư Đảng uỷ
Chiều
 
 
 
Thứ 5
(09/06)
Sáng
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 5 ngày 09/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Tiếp và Làm việc với Giám đốc Tổ chức Đại học khối Pháp ngữ TP: Tổ chức Đại học khối Pháp ngữ, BGH (HT), Phòng HTQT & NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế Tại: P201 - A1
Hiệu trưởng
09:30 - 12:00
09:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 09/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Giám đốc Tổ chức chức khối Pháp ngữ tham quan cơ sở vật chất Nhà trường TP: Tổ chức Đại học khối Pháp ngữ, BGH (HT), Phòng HTQT & NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế, và đại diện các Trung tâm Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý giảng đường (Nhà A8), Trung tâm đào tạo thực hành và chuyển giao công nghệ GTVT, Thư viện Trường ĐH GTVT Tại: Nhà A3, A4, A7, A8
Hiệu trưởng
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Thứ 5 ngày 09/06
Chủ trì: Khoa ĐTQT
Lễ trao học bổng AUF cho học viên Chương trình Thạc sĩ Xây dựng – Cơ học – Vật liệu TP: Tổ chức Đại học khối Pháp ngữ, BGH (HT), Phòng HTQT & NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế, và học viên và giảng viên trong Chương trình Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa ĐTQT
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 09/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị cán bộ công tác tháng 6 TP: Thành phần theo quy định Tại: P.601 A1
Hiệu trưởng
Thứ 6
(10/06)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 10/06
Chủ trì: Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT
Phổ biến Quy chế thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 TP: Thí sinh dự thi Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 10/06
Chủ trì: Trưởng Ban coi thi
Họp Ban coi thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 TP: Theo Quyết định Tại: P.501 - A1
Trưởng Ban coi thi
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 10/06
Chủ trì: Trưởng Ban Đề thi
Họp Ban đề thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 TP: Theo Quyết định Tại: P.401 - A1
Trưởng Ban Đề thi
Thứ 7
(11/06)
Sáng
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
Thứ 7 ngày 11/06
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 TP: Các thành viên của Ban chỉ đạo, Ban đề thi, Ban coi thi, thí sinh dự thi. Tại: Tầng 2 Nhà A8.
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(12/06)
Sáng
07:00 - 17:00
07:00 - 17:00
Chủ Nhật ngày 12/06
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 TP: Các thành viên của Ban chỉ đạo, Ban đề thi, Ban coi thi, thí sinh dự thi. Tại: Tầng 2 Nhà A8.
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Chủ Nhật ngày 12/06
Chủ trì: BGH
Thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 32 TP: Các thành viên Ban chỉ đạo; Ban đề thi; Ban coi thi; Thanh tra; cán bộ coi thi theo Quyết định. Tại: Trường ĐHTGTVT
BGH
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<