Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(17/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 3
(18/10)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 18/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Trường lần thứ 50, năm học 2022-2023 TP: Đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu (danh sách kèm theo) Tại: Hội trường lớn
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 18/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 TP: Đại biểu, khách mời, toàn thể giảng viên, viên chức và đại diện sinh viên Tại: Hội trường lớn
Hiệu trưởng
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Thứ 3 ngày 18/10
Chủ trì: Trưởng ban
Họp Ban điều hành mạng lưới Cựu sinh viên Trường Đại học GTVT TP: Thành viên mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học GTVT nhiệm kỳ 2022-2027 Tại: P.601 A1
Trưởng ban
Thứ 4
(19/10)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 19/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Báo cáo BGH về dự thảo quy định về nhóm nghiên cứu TP: BGH (HT, PHT Chương, PHT Hùng), CTHĐT, Phòng KHCN, PGS. TS. Lê Hoài Đức, PGS. TS. Ngô Văn Minh Tại: P. 301-A1
Hiệu trưởng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 19/10
Chủ trì: PHT Chương
Họp hội đồng nghiệm thu giáo trình TP: BGH(PHT Chương), ĐTĐH, TC-KT, TT TTTV, Xưởng in và các đại biểu theo giấy mời Tại: P.401 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 19/10
Chủ trì: GS-TS Trần Đức Nhiệm
Hội nghị chuyên đề Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về thi công và nghiệm thu bê tông cốt lưới dệt trong sửa chữa, tăng cường kết cấu bê tông cốt thép (TCCS 01 : 2022/ĐHGTVT) TP: Khoa KTXD, Phòng KHCN, các thành viên Ban biên soạn, chuyên gia và khách mời Tại: P. 401 A1
GS-TS Trần Đức Nhiệm
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 19/10
Chủ trì: Chủ tịch HĐT
Họp Hội đồng trường TP: Các thành viên Hội đồng trường Tại: P.601 - A1
Chủ tịch HĐT
Thứ 5
(20/10)
Sáng
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
Thứ 5 ngày 20/10
Chủ trì: PHT Chương
Họp góp ý dự thảo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo của trường Đại học GTVT TP: BGH (PHT Chương), ĐTĐH, ĐTSĐH, KT&ĐBCLĐT, TCCB, HCTH, Trung tâm TTTV, Thiết bị quản trị, Phân Hiệu, Lãnh đạo các khoa Tại: P.401 - A1
PHT Chương
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 5 ngày 20/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXIII TP: Theo Quyết định số 1798/QĐ-ĐHGTVT V/v thành lập BTC HNKHCN lần thứ XXIII Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 5 ngày 20/10
Chủ trì: CĐ trường
Kỷ niệm ngày PNVN 20/10 và tổng kết phong trào" Giỏi việc trường- Đảm việc nhà" TP: BGH, BCH CĐ trường và toàn thể nữ CBNGNLĐ, mời lãnh đạo các đơn vị Tại: Hội trường lớn
CĐ trường
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 20/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp xét khen thưởng thành tích cao trong hoạt động KHCN giai đoạn 2020-2022 TP: BGH (HT, PHT. Chương), Phòng KHCN, Phòng TCCB, Chủ tịch CĐ Trường, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường Tại: P.301 - A1
Hiệu trưởng
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 20/10
Chủ trì: PHT Chương
Lễ ký kết hợp tác với Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội TP: Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Phòng Khoa học công nghệ, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trung tâm KHCN GTVT, Ban Giám hiệu Tại: P.601 - A1
PHT Chương
Thứ 6
(21/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 21/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Báo cáo BGH dự thảo Quy định về quản lý các trung tâm công ty thuộc Trường TP: BGH (HT, PHT. Chương), CTHĐT, Ban soạn thảo Quy định quản lý các Trung tâm Công ty theo Quyết định. Tại: P.401 - A1
Hiệu trưởng
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 6 ngày 21/10
Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Duy Việt
Tọa đàm “Góp ý Bảng mục từ Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 15 Giao thông, vận tải rà soát, cập nhật năm 2022” TP: Ban biên soạn Q15 GTVT, khách mời, kính mời các giảng viên quan tâm tham dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
PGS.TS. Nguyễn Duy Việt
Chiều
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 21/10
Chủ trì: Phòng ĐT SĐH
Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ tháng 10/2022

Thành phần tham gia: Ban Giám hiệu; lãnh đạo các khoa Công trình, Cơ Khí, CNTT, Điện - ĐT, Kỹ thuật XD, Quản lý XD, VT - KT

TP: BGH (HT, PHT Chương), CT HĐT,, Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Vận tải - Kinh tế Tại: Hội trường lớn
Phòng ĐT SĐH
Thứ 7
(22/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(23/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

Danh sách đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Trường lần thứ 50 (xem tại file đính kèm)

Đính kèm

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<