Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(24/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
Thứ 2 ngày 24/10
Chủ trì: PHT Chương
Họp triển khai thực hiện Công văn số 5437 của vụ GDĐH TP: BGH(PHT Chương), Lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, Thanh tra - Pháp chế, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn Giải tích, Bộ môn Cầu - Hầm, mời bà Trinh trưởng khoa ĐTQT (nguyên phó trưởng khoa ĐHTC) Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Thứ 3
(25/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 25/10
Chủ trì: Phòng ĐT SĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thạch Bích. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xây dựng đường hầm Metro đến các công trình đô thị trên mặt đất TP: Phòng Đào tạo sau đại học, Khoa Công trình, Bộ môn Cầu hầm, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở. Kính mời các quý vị quan tâm đến dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng ĐT SĐH
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 3 ngày 25/10
Chủ trì: PHT Chương
Họp Hội đồng CVHT cấp Trường TP: Hội đồng CVHT cấp Trường Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 25/10
Chủ trì: Chủ tịch HĐT
Họp Hội đồng trường phiên họp thường kỳ lần thứ 15 TP: Thành viên Hội đồng trường Tại: P.601 - A1
Chủ tịch HĐT
Thứ 4
(26/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 26/10
Chủ trì: BM SBVL
Seminar luận án tiến sĩ của NCS. Cao Minh Quyền. Đề tài: Nghiên cứu ứng xử của cột bê tông cốt thép gia cường bằng bê tông cốt lưới sợt dệt TP: Giảng viên bộ môn SBVL, khách mời, các nhà khoa học quan tâm tham dự Tại: P.401 - A1
BM SBVL
14:00 - 14:59
14:00 - 14:59
Thứ 4 ngày 26/10
Chủ trì: Chủ tịch HĐT
Họp Tập thể lãnh đạo Trường, thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025 TP: . Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tại: P.301 - A1
Chủ tịch HĐT
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 26/10
Chủ trì: Bí thư ĐU
Họp Đảng uỷ Trường, thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025 TP: Các Đảng ủy viên Trường Tại: P.301 - A1
Bí thư ĐU
Thứ 5
(27/10)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 5 ngày 27/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022 TP: Đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN Quận Đống Đa; BCH QS Trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TCCB, K.GDQP, BV, TBQT; Các đồng chí DQTV được triệu tập Tại: P. 401-A1; - Thực hiện việc kiểm tra nhận thức về QPAN đối với đại diện Trung đội tự vệ tại P.501-A1
Hiệu trưởng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 5 ngày 27/10
Chủ trì: Chủ tịch HĐT
Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng, thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025 TP: Đảng ủy trường, Ban Giám hiệu; thành viên Hội đồng trường (là viên chức của Trường); Thường vụ Công đoàn trường, Thường vụ Đoàn trường (là viên chức của Trường); Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Trưởng, Phó trưởng, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị cấp 2. Tại: Hội trường lớn
Chủ tịch HĐT
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
Thứ 5 ngày 27/10
Chủ trì: Chủ tich HĐT
Họp Tập thể lãnh đạo Trường, thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025 TP: Tập thể lãnh đạo Trường Tại: P.301 - A1
Chủ tich HĐT
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 27/10
Chủ trì: Chủ tich HĐT
Hội nghị cán bộ chủ chốt, thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025 TP: Đảng ủy trường, Ban Giám hiệu; thành viên Hội đồng trường (là viên chức của Trường); Thường vụ Công đoàn trường; Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường (là viên chức của Trường); Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị của Trường (từ Phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên); Giáo sư, Phó Giáo sư (là viên chức của Trường) Tại: Hội trường lớn
Chủ tich HĐT
Thứ 6
(28/10)
Sáng
08:30 - 09:29
08:30 - 09:29
Thứ 6 ngày 28/10
Chủ trì: Chủ tịch HĐT
Họp Tập thể lãnh đạo Trường, thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025 TP: Tập thể lãnh đạo Trường Tại: P.301 - A1
Chủ tịch HĐT
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 28/10
Chủ trì: Bí thư ĐU
Họp Đảng ủy trường, thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025 TP: Các Đảng ủy viên Trường Tại: P.301 - A1
Bí thư ĐU
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 28/10
Chủ trì: Chủ tịch HĐT
Họp hội đồng trường phiên họp lần thứ 16 thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025 TP: Thành viên Hội đồng trường Tại: P.601 - A1
Chủ tịch HĐT
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 28/10
Chủ trì: Khoa ĐTQT
Lễ Khai giảng Chương trình liên kết quốc tế (Năm học 2022 – 2023) TP: BGH (PHT Chương), Đại diện các Trường đối tác (trực tuyến), Khoa ĐTQT, Phòng ĐTĐH, Phòng KT&ĐBCL, Phòng HTQT&NCPT, BM Anh văn, BM Pháp văn, Khoa VT-KT, Khoa QLXD, Cố vấn học tập, Giảng viên Chương trình LKQT, Sinh viên và Phụ huynh Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa ĐTQT
Thứ 7
(29/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 7 ngày 29/10
Chủ trì: Phòng ĐT SĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Đức Dũng. Đề tài: Nghiên cứu đặc trưng co ngót của bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu TP: Phòng Đào tạo sau đại học, Khoa Công trình, Bộ môn Cầu hầm, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở. Kính mời các quý vị quan tâm đến dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng ĐT SĐH
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(30/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<