Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(05/12)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 2 ngày 05/12
Chủ trì: PHT Chương
Hội thảo quốc tế Eramus+ AsiaSafe lần thứ 6 (phiên khai mạc) TP: Ban Giám hiệu (PHT Chương), Phòng HTQT&NCPT, Phòng Khoa học công nghệ, Ban Quản lý dự án AsiaSafe (theo QĐ số 507/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/3/2021), Tiểu ban Xây dựng đề án đào tạo thạc sĩ về ATGT (Theo QĐ số 506/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/3/2021), Các đại biểu đến từ các trường thành viên của dự án . Mời các giảng viên quan tâm tham dự Tại: P.601 - A1
PHT Chương
08:30 - 10:30
08:30 - 10:30
Thứ 2 ngày 05/12
Chủ trì: PHT Đức
Họp xét chọn sinh viên nhận học bổng nitori năm 2022 TP: Lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&SV; P. ĐTĐH; K.Cơ khí; K. VTKT; K.Điện-Điện tử Tại: P.301 - A1
PHT Đức
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 2 ngày 05/12
Chủ trì: CĐ Khoa CNTT
Đại hội công đoàn Khoa Công nghệ thông tin TP: Mời Ban Thường vụ CĐ trường, Chi bộ K,CNTT, toàn thể công đoàn viên khoa CNTT Tại: P.401 - A1
CĐ Khoa CNTT
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 05/12
Chủ trì: PHT Chương
Kiểm tra an toàn PCCC&CNCH TP: BGH (Chương), Phòng BV, Phòng TBQT Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 05/12
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Đức Hiếu. Đề tài: Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, BM Cầu hầm, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường. Kính mời các quý vị quan tâm đến dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
P.ĐTSĐH
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
Thứ 2 ngày 05/12
Chủ trì: P.HTQT&NCPT
Hội thảo quốc tế Eramus+ AsiaSafe lần thứ 6 (phiên tiểu ban) TP: Phòng HTQT&NCPT, Khoa MT&ATGT, Khoa Công trình, Các đại biểu đến từ các trường thành viên của dự án, Các đại biểu theo giấy mời Tại: P.601 - A1
P.HTQT&NCPT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 05/12
Chủ trì: Công đoàn K.Đ-ĐT
Đại hội Công đoàn Khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2023 - 2028 TP: Mời đại diện BCH CĐ Trường, Đảng ủy Khoa Điện - Điện tử, toàn thể công đoàn viên Khoa Điện - Điện tử Tại: P.501 - A1
Công đoàn K.Đ-ĐT
Thứ 3
(06/12)
Sáng
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 3 ngày 06/12
Chủ trì: P.HTQT&NCPT
Hội thảo quốc tế Eramus+ AsiaSafe lần thứ 6 (cả ngày) TP: Phòng HTQT&NCPT, Các đại biểu đến từ các trường thành viên của dự án Tại: P.601 - A1
P.HTQT&NCPT
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 06/12
Chủ trì: PHT Chương
Tập huấn công tác truyền thông TP: Trưởng các khoa QLSV, các CB, GV phụ trách công tác truyền thông của các khoa QLSV, lãnh đạo phòng CTCT&SV, CTV truyền thông của phòng CTCT&SV. Mời các đại biểu quan tâm tham dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
PHT Chương
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 3 ngày 06/12
Chủ trì: PHT Chương
Họp về xây dựng kế hoạch kiểm định Chương trình đào tạo năm 2023 TP: BGH (PHT Chương), CTHĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCLĐT; các khoa : CT, Đ-ĐT, CNTT, VTKT, CK, KTXD, ĐTQT Tại: P.401 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 06/12
Chủ trì: Ban TCĐU
Làm việc về công tác Đảng năm 2022 TP: Ban tổ chức ĐU, UBKT ĐU, Chi bộ QLXD, mời CĐ Trường. Tại P301A1 Tại: P.301 - A1
Ban TCĐU
Thứ 4
(07/12)
Sáng
08:30 - 10:00
08:30 - 10:00
Thứ 4 ngày 07/12
Chủ trì: P.HTQT&NCPT
Hội thảo quốc tế Eramus+ AsiaSafe lần thứ 6 TP: Phòng HTQT&NCPT, Các đại biểu đến từ các trường thành viên của dự án Tại: P.601 - A1
P.HTQT&NCPT
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 07/12
Chủ trì: Công đoàn Trường
Họp BCH công đoàn mở rộng TP: Ủy viên BCH Công đoàn trường, chủ tịch CĐ bộ phận, tổ trưởng tổ CĐ trực thuộc Tại: P.401 - A1
Công đoàn Trường
10:30 - 12:00
10:30 - 12:00
Thứ 4 ngày 07/12
Chủ trì: Khoa Công trình
Tiếp đoàn đại biển Viện Quản lý đất đai, hạ tầng Nhật Bản TP: Phòng Nghiên cứu phát triển, Ban Giám hiệu (PHT Lê Hoài Đức), Phòng HTQT&NCPT, Khoa Công trình Tại: P.301 - A1
Khoa Công trình
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 07/12
Chủ trì: PHT Chương
Họp về kiểm kê tài sản TP: BGH (PHT Chương), P.TBQT, P.TCKT, TT ƯDCNTT Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Thứ 5
(08/12)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 08/12
Chủ trì: PHT Chương
Họp về quy chế chi tiêu nội bộ TP: Theo quy định Tại: P.301 - A1
PHT Chương
09:00 - 11:30
09:00 - 11:30
Thứ 5 ngày 08/12
Chủ trì: PHT Đức
Họp thẩm định thuyết minh đề tài cấp Trường năm 2023, lĩnh vực Cơ khí - Môi trường và An toàn giao thông TP: BGH (PHT Đức), P. KHCN, đại diện lãnh đạo khoa Cơ khí, Khoa Môi trường và an toàn giao thông, Khoa Đào tạo quốc tế, chuyên gia ngoài trường Tại: P.401 - A1
PHT Đức
Chiều
13:30 - 17:00
13:30 - 17:00
Thứ 5 ngày 08/12
Chủ trì: Khoa CT
Hội thảo Kỹ thuật và Quản lý tài sản Cầu đường bộ TP: BGH (PHT. Đức), Phòng HTQT&NCPT, Khoa Công trình, Cục Đường bộ Việt Nam, Viện Quản lý đất đai, hạ tầng Nhật Bản, các nhà khoa học trong và ngoài trường Tại: Cục Đường bộ Việt Nam
Khoa CT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 08/12
Chủ trì: PHT Chương
Khai giảng lớp Bồi dưỡng CDNN giảng viên năm 2022 TP: BGH (PHT Chương), Phòng TCCB, Các học viên Tại: P.501 - A1
PHT Chương
15:00 - 18:30
15:00 - 18:30
Thứ 5 ngày 08/12
Chủ trì: PHT Đức
Họp thẩm định thuyết minh đề tài cấp trường năm 2023, lĩnh vực Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin TP: BGH (PHT Đức), P. KHCN, Lãnh đạo khoa Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ thông tin, Chuyên gia ngoài trường Tại: P.401 - A1
PHT Đức
Thứ 6
(09/12)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 09/12
Chủ trì: BM VTĐBTP
Semina luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thị Hường với đề tài: Nghiên cứu hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách trong đô thị ở Việt Nam TP: Phòng ĐTSĐH, BM VTĐBTP, mời các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm dự Tại: P.601 - A1
BM VTĐBTP
09:00 - 11:30
09:00 - 11:30
Thứ 6 ngày 09/12
Chủ trì: PHT Đức
Họp thẩm định thuyết minh đề tài cấp Trường năm 2023, lĩnh vực Vận tải kinh tế, Quản lý xây dựng TP: BGH (PHT Đức), P. KHCN, Lãnh đạo Khoa Vận tải Kinh tế, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Đào tạo quốc tế, Chuyên gia ngoài trường Tại: P.401 - A1
PHT Đức
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
Thứ 6 ngày 09/12
Chủ trì: Khoa ĐTQT
Ký kết và bàn giao thiết bị phục vụ đào tạo Chương trình Chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt Anh giữa công ty Ford Việt Nam và Khoa Đào tạo quốc tế TP: Khoa ĐTQT, Khoa CK, Phòng TBQT, Bộ môn Cơ khí Ô tô, đại diện sinh viên các lớp CK ô tô Việt - Anh K61, 62, 63. Tại: P.301 - A1
Khoa ĐTQT
Chiều
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
Thứ 6 ngày 09/12
Chủ trì: PHT Đức
Họp thẩm định thuyết minh đề tài cấp Trường năm 2023, lĩnh vực Công trình, Kỹ thuật xây dựng TP: BGH (PHT Đức), P. KHCN, Khoa KHCB, Khoa Công trình, Khoa kỹ thuật xây dựng, Khoa Đào tạo quốc tế, chuyên gia ngoài trường Tại: P.401 - A1
PHT Đức
Thứ 7
(10/12)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 7 ngày 10/12
Chủ trì: Ban tổ chức Đảng uỷ Khối
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới K40B (học cả ngày 10,11/12) TP: Học viên lớp K40B Tại: P.501 - A1
Ban tổ chức Đảng uỷ Khối
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 7 ngày 10/12
Chủ trì: Ban tổ chức Đảng uỷ Khối
Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng K92A (học cả ngày 10,11/12) TP: Học viên lớp K92A Tại: Hội trường lớn
Ban tổ chức Đảng uỷ Khối
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 7 ngày 10/12
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Quang Vũ. Đề tài: Nghiên cứu độ bền thấm nước và thấm ion clo của bê tông cốt liệu nhẹ ứng dụng trong dự đoán tuổi thọ kết cấu cầu. TP: BGH (PHT Đức), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, BM Cầu hầm, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường. Kính mời các quý vị quan tâm đến dự! Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
P.ĐTSĐH
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(11/12)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<