Phòng Bảo vệ

PHÒNG BẢO VỆ

                            Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông Vận tải

                            Điện thoại: (0243)7663471

                            Trưởng phòng: Th.s Ngô Thanh Tùng

                            Phó trưởng phòng: Ks Lê Văn Minh

GIỚI THIỆU

 

CHỨC NĂNG 

- Phòng Bảo vệ có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng cháy chữa cháy, quân sự địa phương, quản lý hồ sơ và làm thẻ sinh viên.

 

NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác trật tự, trị an, bảo vệ chính trị nội bộ, quân sự địa phương và phòng cháy chữa cháy.

- Hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nếp sống, ý thức văn minh trong khu vực KTX sinh viên và KTX người nước ngoài.

- Tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội. Hướng dẫn, chỉ dẫn khách đến Trường liên hệ công tác.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức và sinh viên. 

- Phối hợp với các đơn vị phòng Ban và Công an địa phương và PA 83 để đảm bảo an toàn cho học sinh và khách Quốc tế đến học tập và công tác tại trường.

- Thực hiện các công tác khác do Ban giám hiệu Nhà trường phân công. 

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

- Phòng hiện có 17 cán bộ, trong đó 01 Thạc sỹ, 03 kỹ sư, cử nhân còn lại hầu hết các đồng chí đã qua huấn luyện trong môi trường quân đội.