Phòng Công tác chính trị và sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

Trưởng phòng: PGS.TS Lê Hoài Đức 
Phó Trưởng phòng: CN. Hàn Xuân Trung 
                  TS. Hồ Xuân Nam
 

Địa chỉ: Tầng 2 - Hội trường lớn - Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 3.7660743, (024) 3.7666741     

        Phòng Công tác chính trị và sinh viên tiền thân là Phòng Tuyên huấn, được thành lập năm 1967. Năm 1990 Phòng đổi tên thành Phòng Công tác chính trị, năm 2004 đổi tên thành Phòng Công tác chính trị và sinh viên cho đến nay.
        Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền và văn hoá quần chúng, công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý sinh viên.

        Tổng số Cán bộ - Viên chức của Phòng hiện có 14 người, trong đó 100% có trình độ Đại học. Tập thể Phòng luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền Phòng được công nhận là tập thể Xuất sắc, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2002), của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.