Phòng Công tác chính trị và sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

 

Trưởng phòng:          PGS.TS. Lê Hoài Đức - P101 A9

Phó Trưởng phòng:  CN. Hàn Xuân Trung - P103 A9

                                    TS. Hồ Xuân Nam - P105 N2

Địa chỉ, điện thoại:     P101-103 Nhà A9 - ĐT: (024) 3.7666741

                                     Văn phòng Hỗ trợ sinh viên - P105 Nhà N2 - ĐT: (024) 3766 0743

 

Email:                         pctctsv@utc.edu.vn
        

GIỚI THIỆU

Phòng Công tác chính trị và sinh viên tiền thân là Phòng Tuyên huấn, được thành lập năm 1967. Năm 1990 Phòng đổi tên thành Phòng Công tác chính trị, năm 2004 đổi tên thành Phòng Công tác chính trị và sinh viên cho đến nay.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực:

1. Công tác chính trị, tư tưởng

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

3. Công tác văn hoá quần chúng

4. Công tác thi đua khen thưởng

5. Công tác quản lý sinh viên

Ngoài ra phòng Công tác chính trị và sinh viên còn thực hiện các nhiệm vụ:

- Thường trực Ban biên tập trang thông tin điện tử

- Công tác cố vấn học tập

- Quản lý thẻ liên kết của sinh viên

- Quản lý hồ sơ sinh viên hệ chính qui

- Quản lý lưu học sinh nước ngoài

Tháng 8 năm 2018, Văn phòng Hỗ trợ sinh viên trực thuộc phòng Công tác chính trị và sinh viên chính thức đi vào hoạt động với mục đích trở thành địa chỉ tin cậy để người học tìm đến chia sẻ, tìm hiểu; cung cấp những thông tin cần thiết, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phục vụ cuộc sống, học tập, sinh hoạt và tìm kiếm cơ hội, việc làm; kết nối cựu người học, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Phòng Công tác chính trị và sinh viên đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác chính trị, tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền và công tác sinh viên. Phòng nhiều năm liền được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Tập thể Lao động tiên tiến.

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Đội ngũ cán bộ chuyên viên của Phòng gồm 14 người, trong đó có 01 PGS, 02 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ và 09 Cử nhân.

 

TTHọ và tênNhiệm vụLiên hệ
1Nguyễn Thị Thu Hà- Khen thưởng sinh viên- Công tác chế độ chính sách cho sinh viênP103 A9 -Email: thuhactct@gmail.com
2Phạm Thị Lý- Quản lý lưu học sinh nước ngoài- Công tác vay vốn tín dụng cho sinh viên- Kỷ luật sinh viênP103 A9 -Email: phamly.ctct@gmail.com
3Vũ Thị Thủy- Quản lý các câu lạc bộ sinh viên- Tư vấn các thủ tục cho sinh viên- Công tác phát hành báo chí trong trường- Hỗ trợ tổ chức các sự kiệnP105 N2 -Email:
4Nguyễn Thế Thái- Quản lý Cơ sở vật chất Hội trường lớn- Phục vụ âm thanh tại Hội trường lớnP203 Hội trường lớn -Email:
5Vũ Nguyễn Ngọc Linh- Phụ trách công tác tuyên truyền, trang trí, chụp ảnh- Quản lý phòng truyền thống và thông tin về hình ảnh của trường- Ủy viên BBT Trang TTĐTP203 Hội trường lớn -Email: linhvunguyenngoc@gmail.com
6Chu Thị Thanh Hiền- Công tác chấm điểm rèn luyện sinh viên- Công tác cố vấn học tập- Bảo hiểm thân thể sinh viên- Công tác văn hóa văn nghệP103 A9 -Email: thanhhienchu@gmail.com
7Triệu Hải Hà- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên- Ủy viên BBT Trang TTĐT- Kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên- Thông tin tuyển dụng, việc làm- Phụ trách kênh truyền thông onlineP105 N2 -Email: trieuhaiha@utc.edu.vn
8Vũ Văn Hà- Công tác thi đua khen thưởng CB,GV,CNV- Quan hệ với các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương- Quản lý tổ thăm dò dư luận sinh viên- Thi olympic sinh viênP103 A9 -Email: vuha@utc.edu.vn
9Trần Văn Lượng- Quản lý hồ sơ sinh viên- Quản lý thẻ sinh viênP103 A9 -Email: tranvanluong@utc.edu.vn
10Bùi Thị Quỳnh Như- Công tác văn thư- Học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên- Các đội tuyển (ROBOCON, Lái xe sinh thái)P103 A9 -Email: buiquynhnhu@utc.edu.vn
11Thái Hà Trang- Trả các loại giấy xác nhận sinh viên- Tư vấn các thủ tục cho sinh viên- Phụ trách kênh truyền thông onlineP105 N2 -Email: thaihatrang@utc.edu.vn