Phòng Đào tạo sau đại học

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ:                       P.204, 205, 206 - Nhà A9- Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại:                 (024) 3211 5687

Email:                        phongdtsdh@utc.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng phụ trách: TS. Lê Lăng Vân          

Phó Trưởng phòng:                   TS. Trần Anh Tuấn

 

GIỚI THIỆU

 

Phòng Đào tạo Sau Đại học được thành lập từ tháng 9 năm 2010, thực hiện chức năng quản lý toàn diện các khâu của quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Nhà trường, bao gồm cả quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng theo Đề án 911.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng Sau đại học. Cụ thể:

1.      Công tác kế hoạch:

- Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, hướng phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo Sau đại học. Lập kế hoạch tuyển sinh bậc đào tạo Sau đại học hàng năm

- Phối hợp các Khoa, Bộ môn trong việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc đào tạo SĐH phù hợp với yêu cầu phát triển của trường. tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và báo cáo Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường xét duyệt.

- Xây dựng các quy định về tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp ở bậc đào tạo SĐH theo quy chế của BGD&ĐT

- Xây dựng, hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo theo học kỳ và năm học ở bậc đào tạo SĐH, lập thời khoá biểu giảng dạy, lịch thi cho học viên cao học và NCS.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trỉ lập kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo SĐH

2.      Công tác tổ chức và quản lý đào tạo:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bậc SĐH hàng năm; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo của các BM.

- Thẩm định, quản lý khối lượng hoạt động đào tạo và thanh toán kinh phí hoạt động đào tạo khác theo phân cấp

- Phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD, các đôn vị có liên quan tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự tuyển sinh cao học

- Phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD chủ trì thành lập, tổ chức các lớp học sau tuyển sinh bậc ĐTSĐH

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành lập các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, tiến sĩ

- Thẩm tra, quản lý điểm của học viên cao học và NCS. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định điều kiện bảo vệ luận văn, luận án, điều kiện công nhận tốt nghiệp của học viên cao học và NCS.

- Quản lý, tổ chức cấp phát bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý học viên cao học, NCS và quản lý hồ sơ bác ĐTSĐH.

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Đội ngũ cán bộ nhân viên của Phòng gồm 06 người, trong đó có 02 Tiến sĩ và 04 Thạc sỹ. 

 

Họ tênLĩnh vực phụ trách chínhLiên hệ
TS. Lê Lăng Vân 
Phó trưởng phòng phụ trách
- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung các công việc, tổ chức, tài chính
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng theo định hướng của Trường.
- Quản lý công tác đào tạo cao học, NCS; Hội đồng chấm luận văn, luận án; Công tác tốt nghiệp, cấp bằng; Các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, quy mô đào tạo.
ĐT: 0912 126 973
Email: vanle_hn@yahoo.com
TS. Trần Anh Tuấn
Phó trưởng phòng
- Phụ trách chương trình và kế hoạch đào tạo, tổ chức giảng dạy, công tác bảo vệ luận văn, luận án.
- Quản lý học viên, quản lý hồ sơ Sau đại học
- Thẩm định chương trình, điều kiện bảo vệ luận văn, công tác tốt nghiệp; công tác xuất bản giáo trình, bài giảng; công tác thời khoá biểu, thanh toán giảng dạy.
ĐT: 0904 965 636
Email:anh-tuan.tran@utc.edu.vn
ThS. Cao Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
- Thẩm định, quản lý khối lượng giảng dạy của các giảng viên và Bộ môn
- Quản lý điểm cao học, NCS và các vấn đề liên quan đến học viên cao học và NCS.
- Phụ trách danh sách thi
ĐT: 0984 690 636
Email:honghanhgt@gmail.com
ThS. Nguyễn Sỹ Hùng
Chuyên viên
- Thẩm định điều kiện bảo vệ, điều kiện công nhận tốt nghiệp; Đề xuất các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và các vấn đề liên quan đến học viên cao học
- Thống kê số liệu và lưu trữ hồ sơ học viên cao học; Quản lý và tổ chức cấp phát bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ
ĐT: 0982 678 710
Email: nshungsdh@utc.edu.vn
ThS. Phạm Minh Giang
Chuyên viên
- Lập thời khoá biểu, lịch thi
- Giao đề tài tốt nghiệp cho học viên cao học và NCS. Quản lý NCS, công tác tốt nghiệp, hồ sơ NCS
- Thẩm định khối lượng hướng dẫn NCS, giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo tiến sĩ
ĐT: 0986 861 602
Email:pminhgiang@utc.edu.vn
ThS. Phạm Thị Bích Thuỷ
Chuyên viên
- Tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức, phụ trách công tác nhập học của học viên cao học.
- Lập kế hoạch xuất bản giáo trình, bài giảng
- Xây dựng kế hoạch học tập năm học
ĐT: 0982 971 482
Email:bichthuyhvtc@gmail.com
ThS. Nguyễn Tiến Đạt
Chuyên viên
- Tổ chức quản lý các lớp cao học, NCS
- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cao học- Công tác văn thư của phòng
ĐT: 01662553995
Email: