Phòng Đào tạo sau đại học

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 32115687
Phó Trưởng phòng phụ trách: TS. Lê Lăng Vân

Phó Trưởng Phòng:  TS. Trần Anh Tuấn

Phòng Đào tạo Sau Đại học được thành lập từ tháng 9 năm 2010, thực hiện chức năng quản lý toàn diện các khâu của quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Nhà trường, đặc biệt là đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng theo Đề án 911.

Tổng số CB-CNV của Phòng hiện nay là 06 người, trong đó có 02 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ và 01 Kỹ sư.