Phòng Thiết bị quản trị

PHÒNG THIẾT BỊ - QUẢN TRỊ

 Địa chỉ: P.404- A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải
 Điện thoại:  (04) 7669442
 Trưởng phòng: Th.S Hồ Sỹ Diệp

        Tiền thân của Phòng Thiết bị - Quản trị là Ban Kiến thiết được thành lập từ tháng 8/1960 theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải. Ban có nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất để thành lập trường Đại học Giao thông vận tải. Vào những năm 80 để đáp ứng yêu cầu công việc Ban này được tách ra thành phòng Thiết bị quản trị và ban quản lý công trình như hiện nay.

 

 

        Phòng Thiết bị quản trị có chức năng và nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của trường, mua, tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa cấp phát trang thiết bị, vật tư kỹ thuật, nhà xưởng, phương tiện giao thôngvận tải phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất của nhà trường;
       Tổng số Cán bộ-  Viên chức của Phòng  gồm 12 người, trong đó có 03 Thạc sỹ, 07 Kỹ sư, 05 Đảng viên.
       Phòng đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  (2004), liên tục được nhà trường công nhận là tập thể Lao động Tiên tiến. 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT.