Thực hiện kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác với Trường ĐH Giao thông Tây Nam Trung Quốc (SWJTU), Trường ĐH Giao thông vận tải phối hợp với trường ĐH Giao thông Tây Nam Trung Quốc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề:

“Phát triển đường sắt Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc”

Thời gian hội thảo: lùi thời gian dự kiến vào ngày 26/4/2018.

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt).

Kỷ yếu Hội thảo: Các bài viết được lựa chọn sẽ được biên tập để xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.   

Thời hạn nộp toàn văn bài viết: 14/3/2018.

Địa chỉ gửi bài: pkhcn@utc.edu.vn

Thể lệ viết bài: Bài viết được trình bày bằng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, dài không quá 10 trang giấy A4; lề trái 3cm, lề phải 2cm, cách trên, dưới 2,5cm. Download mẫu bài báo xuống ở dưới.

Thông tin liên hệ: Phòng KHCN – Trường ĐHGTVT, ĐT: 024-3834 7611