Kết quả tìm kiếm của: ""Kết quả hoạt động khoa học công nghệ nổi bật trong năm 2022

Năm 2022 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 đầu năm làm gián đoạn một số hoạt động trực tiếp nhưng các hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch và đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Hiển thị 1-6 của 1966 kết quả

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn