Thực hiện Kế hoạch đạo tạo học kỳ 1, năm học 2021-2022 của Nhà trường, Khoa GDQP đã xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN (phần lý thuyết) để học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Khoa xin thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 60 (KHOA ĐÀO TẠO QUÔC TẾ); thời khóa biểu chi tiết, sinh viên tải tại file đính kèm.

Trân trọng!