Mít tinh kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Trường 15/11 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Mít tinh kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Trường 15/11 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Mít tinh kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Trường 15/11 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11