Trao bằng Tiến sỹ danh dự cho PGS. TS. GLAZKOV V.N. Phó Hiệu trưởng Trường đại học MIIT, Liên bang Nga | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Trao bằng Tiến sỹ danh dự cho PGS. TS. GLAZKOV V.N. Phó Hiệu trưởng Trường đại học MIIT, Liên bang Nga

Trao bằng Tiến sỹ danh dự cho PGS. TS. GLAZKOV V.N. Phó Hiệu trưởng Trường đại học MIIT, Liên bang Nga