Trao công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Trao công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Trao công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc