Tổ chức học kỳ I năm học 2014-2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tổ chức học kỳ I năm học 2014-2015

Tổ chức học kỳ I năm học 2014-2015

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, nhà trường quyết định tổ chức học kỳ I năm học 2014-2015. Các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn và các đơn vị chức năng cùng Cố vấn học tập và sinh viên hệ chính quy có thể tham khảo chi tiết trong tệp tin đính kèm.

Hệ đào tạo: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS