Nhà trường đã tổng hợp danh sách các sinh viên đã nhập học nhưng chưa được xếp lớp chuyên ngành khóa 54. Danh sách sinh viên, Danh sách các chuyên ngành còn chỉ tiêu đăng ký nguyện vọng 3 và Mẫu đơn đăng ký nguyện vọng 3 sinh viên tải về và xem tại tệp đính kèm. Những sinh viên chưa được xếp lớp chuyên ngành được đăng ký nguyện vọng 3 vào hồi 8h30 đến 11h00' buổi sáng và 13h30' đến 15h00' buổi chiều tại phòng 106-A9. Mẫu đơn đăng ký có thể lấy tại nơi đăng ký.