Kế hoạch học tập năm học 2012-2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch học tập năm học 2012-2013

Kế hoạch học tập năm học 2012-2013

Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các bộ môn kiểm tra và đóng góp ý kiến về Kế hoạch học tập năm học 2012-2013.

Thời gian xem và đóng góp: từ 11 - 21/4/2012. địa điểm: P109-A9.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS