Mẫu thống kê khối lượng giảng dạy năm học 2012_2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Mẫu thống kê khối lượng giảng dạy năm học 2012_2013

Mẫu thống kê khối lượng giảng dạy năm học 2012_2013

Theo thông báo số 921 ngày 02/11/2012 Nhà trường yêu cầu các Bộ môn kê khai khối lượng giảng dạy và nộp cho các đơn vị quản lý trước ngày 09/11/2012. Đề nghị các Bộ môn kê khai theo mẫu đính kèm.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS