Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2012

Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2012

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS