Thông báo về học phí sinh viên hệ chính quy khóa 52 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về học phí sinh viên hệ chính quy khóa 52

Thông báo về học phí sinh viên hệ chính quy khóa 52

Sinh viên hệ chính quy khóa 52 lưu ý: Điều kiện để sinh viên được dự thi lần 1 các môn học là phải hoàn thành nghĩa vụ học phí còn thiếu của học kỳ I và học phí kỳ II năm học 2011-2012. Sinh viên có thể tra cứu học phí trên tài khoản cá nhân tại địa chỉ: http://qldt.uct.edu.vn.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS