THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ HỌC CỦA SINH VIÊN K53 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ HỌC CỦA SINH VIÊN K53

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ HỌC CỦA SINH VIÊN K53

Theo thời khóa biểu Giáo viên nghỉ lên lớp cho khóa 53 như sau:

1. Thời gian sinh viên thi học kỳ phụ: Từ ngày 23/12 đến hết ngày 28/12/2013.

2. Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 27/01/2014 đến hết ngày 08/02/2014.

3. Thời gian sinh viên các lớp khoa Công trình thực tập: Sinh viên nghỉ học đi thực tập theo các nhóm như sau

3.1 Nhóm lớp: Cầu đường sắt; Công trình Giao thông công chính, Công trình giao thông TP; Công trình giao thông Thủy, Địa kỹ thuật XD CTGT: từ 30/12/2013 đến hết ngày 11/01/2014.

3.2 Nhóm lớp: Đường bộ, Đường sắt đô thị, Đường sắt: từ 13/01/2014 đến hết ngày 25/01/2014.

3.3 Nhóm lớp: Quản lý xây dựng công trình giao thông, Cầu đường ô tô sân bay, Đường ô tô sân bay, Tự động hóa TKCĐ, Đường hầm và Metro: từ ngày 10/02/2014 đến hết ngày 22/02/2014.

3.4 Nhóm lớp: Cầu đường bộ A, B, Cầu Hầm từ 19/12/2013 đến hết ngày 21/12/2013.

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo để các Bộ môn được biết và nghỉ lên lớp cho sinh viên trong thời gian theo thông báo.

 

 

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS