Theo thời khóa biểu Giáo viên nghỉ lên lớp cho khóa 53 như sau:

1. Thời gian sinh viên thi học kỳ phụ: Từ ngày 23/12 đến hết ngày 28/12/2013.

2. Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 27/01/2014 đến hết ngày 08/02/2014.

3. Thời gian sinh viên các lớp khoa Công trình thực tập: Sinh viên nghỉ học đi thực tập theo các nhóm như sau

3.1 Nhóm lớp: Cầu đường sắt; Công trình Giao thông công chính, Công trình giao thông TP; Công trình giao thông Thủy, Địa kỹ thuật XD CTGT: từ 30/12/2013 đến hết ngày 11/01/2014.

3.2 Nhóm lớp: Đường bộ, Đường sắt đô thị, Đường sắt: từ 13/01/2014 đến hết ngày 25/01/2014.

3.3 Nhóm lớp: Quản lý xây dựng công trình giao thông, Cầu đường ô tô sân bay, Đường ô tô sân bay, Tự động hóa TKCĐ, Đường hầm và Metro: từ ngày 10/02/2014 đến hết ngày 22/02/2014.

3.4 Nhóm lớp: Cầu đường bộ A, B, Cầu Hầm từ 19/12/2013 đến hết ngày 21/12/2013.

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo để các Bộ môn được biết và nghỉ lên lớp cho sinh viên trong thời gian theo thông báo.