Thông báo về việc cảnh cáo học vụ, thôi học cho sinh viên khóa 50,51 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc cảnh cáo học vụ, thôi học cho sinh viên khóa 50,51

Thông báo về việc cảnh cáo học vụ, thôi học cho sinh viên khóa 50,51

   Ngày 19 tháng 3 năm 2012, Nhà trường xét cảnh cáo học vụ, thôi học cho sinh viên k50, 51.Sinh viên kiểm tra điểm thi trên phần mềm nếu có sai sót phản ánh ngay với VPK, Viện quản lý.

   Sinh viên cập nhật thông báo về việc cảnh cáo học vụ, thôi học cho sinh viên khóa 50,51 trên mạng để kiểm tra tình hình học tập của mình

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS