THÔNG BÁO (V/v: Đăng ký học muộn học kỳ I năm học 2012-2013 của sinh viên khoá 50, 51, 52) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO (V/v: Đăng ký học muộn học kỳ I năm học 2012-2013 của sinh viên khoá 50, 51, 52)

THÔNG BÁO (V/v: Đăng ký học muộn học kỳ I năm học 2012-2013 của sinh viên khoá 50, 51, 52)

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS